Kulturna dobra općine Okrug

Crkva sv. Tudora

Crkva sv. Tudora u Okrugu na otoku Čiovu je renesansna jednobrodna građevina sa pravokutnom apsidom, orijentirana u smjeru istok-zapad. Pročelje crkve ukrašeno je rozetom, preslicom na luk i renesansnom škropionicom ugrađenom desno od glavnog ulaza u crkvu. U crkvi se nalaze tri jednostavna zidana barokna oltara. Kao menze bočnih oltara unutar broda crkve poslužila dva mramorna pluteja oltarne ograde koji su datirani okvirno u 10.st. U pločniku broda crkve ističe se novovjekovna nadgrobna ploča sa reljefnim ukrasom kosira, motike i mača. Sudeći prema ugrađenim spolijama, pretpostavlja se da je objekt egzistirao još od predromanike dok su se zadnje preinake objekta dogodile tijekom baroka.

Lokacija: Okrug Gornji, Ulica kralja Tomislava
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4315
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Karla Boromejskog

Crkva sv. Karla Boromejskog u Okrugu na otoku Čiovu je barokni jednobrodni objekt sa pravokutnom apsidom i sakristijom, a orijentiran je u smjeru istok-zapad. Na zapadnom pročelju nalaze se ulazna vrata sa baroknim nadvratnikom. Sa obje strane ulaznih vrata nalazi se po jedan manji pravokutni prozor. S desne strane od ulaza nalazi se ugrađena romanička osmerostrana kamena škropionica. Na vanjskom rubu škropionice nalazi se urezani natpis (N.S.LRIPE LINIL. IVPAN.I.) te je na tijelu škropionice urezan lik ribe. Iznad ulaznih vrata nalazi se jednostavna rozeta te zvonik građen na preslicu. Prema izvorima na mjestu današnje crkve sv. Karla nalazila se kapela sv. Lovrijenca.

Lokacija: Okrug Gornji, Put sv. Karla
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1735. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4381
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ruševni ostaci ljetnikovca Racetini

Ruševni ostaci ljetnikovca nalaze se u neposrednoj blizini mora, na sjeverozapadnoj strani otoka Čiova. Sastoje se od prizemlja i prvog kata. Na prednjoj strani prizemlja dva su kvadratna prozora jednostavnih kamenih okvira i ulazna pravokutna vrata. Na južnoj fasadi kuće u visini prizemlja, vidljiv je ovalni luk ispunjen prostorom koji ih nadsvođuje. Uz sjeverno pročelje kuće priljubljena je jednostavna obiteljska kapelica s ulaznim vratima na njenom istočnom pročelju. Krov je bio na dvije vode, na što ukazuje oblik preostalih trokutastih zabata. Ljetnikovac je građen jednostavno klesanim kamenim kvadrima. Ljetnikovac je sagrađen 1630.g.

Lokacija: Okrug Donji
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1630. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5068
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ljetnikovac Kancelirovac

Ruševni ostaci zgrade na položaju zvanom “pod polaču” nalaze se u polju, otprilike oko 200 m od obale uvale Kancelirovac na sjeverozapadnoj strani otoka Čiova. Građena je grubo klesanim kamenim kvadrima. U potpunosti je sačuvano jugoistočno pročelje. Sjeveroistočno i jugozapadno pročelje djelomično su sačuvani, dok je sjeverno u potpunosti srušeno. Na katastarskom planu iz 1830. zacrtan je kao “ruina di castelo Giovani Fabrieri e ruina di casa”.

Lokacija: Okrug Donji
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-871
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Jednobrodna crkva sv. Ivana Krstitelja s pravokutnom apsidom, skromnih dimenzija, podignuta je na jugozapadnom dijelu otoka Čiova u selu Okrug Donji, vjerojatno u 17. stoljeću. Crkva je pravilne orijentacije, istok-zapad. Građena je klesanim kamenom s dvostrešnim krovom i pokrivena kupom kanalicom dok je pokrov apside od kamenih ploča. Na glavnom pročelju nad ulaznim vratima s profiliranim nadvratnikom nalazi se rozeta, a u istoj osi zvonik na preslicu. Sjeverno i južno pročelje imaju po jedan lučno zaključen prozor s kamenim okvirima.
Unutrašnjost crkve je djelomično ožbukana, u apsidu je smještena dobro očuvana oltarna pala s prikazom Krštenja Kristova a ispred nje jednostavan oltar.

Lokacija: Okrug Donji
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1600. god. do 1700. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5329
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Trogiru
Kontakt adresa KO: Gradska 41, 21220 Trogir

Telefon: 021/ 884-839

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska