Kulturna dobra općine Nuštar

Crkva sv. Georgija

Crkva je sagrađena 1758. na uzvišici sela u duhu kasnog baroka kao jednobrodna građevina s poligonalnom apsidom i rizalitno istaknutim zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik iz 1808. g. ukrašavaju lezene, pilastri, polukružni prozori, ovulus i oslikane niše. Klasicistički zabat stepenasto je oblikovan. Nad lađom je drveni bačvasti svod, a svetište je zasvedeno polukupolom. U proskomidiji je oslikana kompozicija Žrtvoprinošenje Hristovo. Ikonostas i ikone su iz 18. i 19. st.

Lokacija: Marinci, središte naselja
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1758. god.
Autor: Matija Kovinčanin, graditelj; Franc Šentaler, graditelj; Ilija Lončarević i Jovan Nedeljković, slikari iz Sombora; Maksim Lazarević – Kipar (19. st.)

Oznaka kulturnog dobra: Z-5174
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvor, Križni put 004

Kompleks dvorca s parkom smješten je na maloj uzvisini uz cestu Vinkovci – Vukovar. Čini ga centralna, uvučena, jednokatna zgrada, pravokutnog tlocrta, s trijemovima na tri strane u prizemlju i galerijom na prvom katu. Na galeriju se s istočne strane nadovezuje dvorska kapela, a sa zapadne jednokatnica kasnobaroknoga podrijetla, pravokutnog tlocrta.Dvorac s kapelom građen je u 18.st. (1729.), djelomično od kamena stare župne crkve u baroknom stilu.Dvorcu pripada niz gospodarskih zgrada po cijeloj parceli. Park u engleskom stilu bio je bogat raznim vrstama drveća. Dvorac i kapelu gradio je grof Gosseou, posljednji vlasnik Khuen Belassy.

Lokacija: Nuštar, Križni put 004
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1159
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Duha

Inventar nastaje krajem 18. i tijekom 19. st. u duhu kasnobarokne umjetnosti i klasicističkog izraza. Kipovi su nastali oko 1906. u tirolskoj radionici Stuflesser. Inventar čine: oltarska pala Silazak sv. Duha i kipovi anđela s glavnog oltara, oltarska pala sv. Vida i kip Gospe Lurdske s bočnog oltara, kip sv.Josipa, pape Pia X te sv. Ane s bočnog oltara, slika sv. Križa, dva svijećnjaka, kip sv. Antuna i sv. Florijana s bočnog zida te kip Srce Isusovo i Srce Marijino iz apside. Orgulje, nastale 1863. potječu iz radionice Petera Titza.

Lokacija: Nuštar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.
Autor: Radionica Stuflesser iz Tirola; Radionica Petera Titza iz Beča, izrada orgulja (19.st)

Oznaka kulturnog dobra: Z-5177
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Dvorac Khuen – Belassi”

Arheološko nalazište “Dvorac Khuen – Belassi“ nalazi se u naselju Nuštar, uz istoimeni dvorac. Otkriveno je 07.01.2011. prilikom građevinskih radova na tijekom izgradnje športsko-rekreacijskog centra “Dvorac“. Arheološko istraživanje proveo je Gradski muzej Vinkovci tokom rujna i listopada 2011. Istražen je 201 grob u kojima je otkriveno 1505 predmeta od bronce, željeza, staklene paste, keramike, olova i kosti. Nalazište pripada grobljima kasno avarskog razdoblja s kraja 8. i početka 9. st. Nalazište ima iznimno veliki znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj zbog velikog broja istraženih grobova, vrlo velike količine metalnih arheoloških nalaza i rijetkosti avarskih nalazišta na području istočne Hrvatske.

Lokacija: Nuštar
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-3854
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Zverinjak

Arheološko nalazište “Zverinjak“ smješteno je 1,5 km sjeverozapadno od središta naselja Nuštar. Godine 2012. Gradski muzej Vinkovci proveo je probno arheološko istraživanje na površini od oko 105m2. Potvrđeno je postojanje neolitičkog naselja sopotske kulture utvrđenog kanalom, a sporadično se u sloju javljaju ulomci latenske keramike i antočki nalazi. Arheološkim nalazi potvrđuju postojanje prapovijesnog arheološkog nalazišta sopotske kulture s naznakama upotrebe tijekom mlađeg željeznog doba i antike. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Nuštar
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6 st.p.n.e. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6091
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološka zbirka avarskih grobnih nalaza s nalazišta “Dvorac Khuen – Belassi“ u Nuštru

Prvih 28 predmeta Arheološke zbirka avarskih grobnih nalaza sa nalazišta “Dvorac Khuen – Belassi” u nuštru otkriveno je slučajno. Nakon otkrića nalazišta izvršeno je istraživanje na površini od oko 2500m2. Otkriveno je 196 grobova u kojima je utvrđeno postojanje brojanih nalaza: 1008 predmeta od bronce, 216 od željeza, 184 od kreamike, 40 od staklene paste, 10 koštanih, 2 olovna, 2 srebrna i ostali. Predmeti se datiraju u kasno avarsko razdoblje – kraj 8 i početak 9 st.

Lokacija: Nuštar
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4823
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Zbirka arheoloških predmeta – Srednjovjekovno prstenje s područja Istočne Hrvatske

“Zbirka arheoloških predmeta – Srednjovjekovno prstenje s područja Istočne Hrvatske” sastoji se od 496 arheoloških nalaza srednjovjekovnih prstena nađenih na području Vukovarsko – srijemske županije i Istočne Hrvatske. Prstenje ima funkciju pečatnjaka ili vjenčanog prstena, većina je brončana uz nekoliko srebrnih i olovnih primjeraka. Ukrašena je linearnim i drugim motivima, a prisutni su i primjerci sa staklenim i kamenim intarzijama na kruni. Svi predmeti mogu se datirati u kasni srednji vijek od 13. do 15. st.

Lokacija: Nuštar
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 13. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5253
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska