Kulturna dobra općine Novigrad Podravski

Crkva sv. Klare

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem uz koje je na sjevernoj strani smještena sakristija, a u središnjoj osi glavnog zapadnog pročelja zvonik. Svetište je nadsvođeno križnim svodom. Današnja crkva podignuta je 1659. godine na mjestu starije kapele gotičkih stilskih karakteristika. Imala je titular posvećen sv. Katarini, no kako je postala župna crkva promijenjen je i titular. Nakon 1680. godine spominje se kao zidana građevina sa svođenim svetištem i sakristijom, ali bez tornja. Nakon više pregradnji crkva dobiva današnji izgled 1894. godine.

Lokacija: Novigrad Podravski
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3545
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi Rastanka sv. Apostola

Srednjoeuropski tip orgulja sa 12 registara, dva manuala i pedal, pneumatskog registarskog prijenosa i mehaničkim svirnim prijenosom. Graditelj orgulja je Rieger, opus 788. Kućište orgulja se sastoji od tri tornja spojeni s dva pilastra. U prospektu se nalaze tri otvora za svirala, sa lučno završenim poljima svirala, bez zavjesa. Sviraonik je ugrađen u ogradu kora. Kućište je obojano zelenom bojom a vijenci u smeđu boju.

Lokacija: Novigrad Podravski
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Tvrtka Rieger

Oznaka kulturnog dobra: Z-2874
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Rastanka Sv. Apostola

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta orijentirana u pravcu sjever-jug s užim, izduljenim, polukružno zaključenim svetištem, uz koje je sa zapadne strane smještena jednokatna sakristija, a na glavnom južnom pročelju zvonik. Svođena je češkim svodom čija su svodna polja odijeljena pojasnicama. Glavno zapadno pročelje vertikalno je raščlanjeno pilastrima na tri dijela, od kojih je središnji rizalitno istaknut u širini zvonika i rastvoren pravokutnim otvorom portala. Inventar crkve historicističkih obilježja potječe s početka 20. stoljeća. Župna crkva Rastanka sv. Apostola u Novigradu Podravskom primjer je klasicističke arhitekture većih dimenzija iz prve polovine 19. stoljeća

Lokacija: Novigrad Podravski, Komarnička 3
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1830. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3038
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Četverodnevnog Lazara

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s pravokutnim svetištem, zaobljenim u središnjem dijelu i zvonikom na glavnom pročelju. Crkva je svođena nizom traveja češkog svoda odijeljenih pojasnicama . Svetište je svođeno polukupolom. Pjevalište počiva na tri masivna stupa povezana lukovima. Glavno pročelje vertikalno je raščlanjeno pilastrima na tri polja. Središnje polje rastvoreno je pravokutnim otvorom portala, a lijevo i desno se nalazi po jedna niša. Zabat ima konkavne bočne stranice. Zvonik je rastvoren polukružno zaključenim prozorskim otvorima. Bočna pročelja ritmizirana su nišama s prozorskim otvorima i lezenama.

Lokacija: Plavšinac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2761
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska