Kulturna dobra općine Novigrad – Cittanova

Na području općine Novigrad – Cittanova nalazi se 11 kulturnih dobara. 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturno – povijesna cjelina Novigrada

Početak grada veže se uz rimski kastrum koji se spominje u dokumentima od 6.-9.st. Nejasno je i osnivanje biskupije u 6.st. jer prvi potvrđeni biskup je Mauricije (781.g.).Venecijanska vlast u više navrata obnavlja zidine. Njihov najstariji dio datira iz 12.st. Nad jednoj od kula podignuta je u 16.st. gradska lođa. Važan graditeljski fond čine kuće iz 15-18.st. Ističe se barokna palača Rigo. Župna crkva sv.Pelagija u osnovi je predromanička građevina iz 8./9.st. nastala na mjestu ranokršćanske crkve. Konačni je oblik dobila pregradnjama od 15-18.st. Izvan zidina je crkva Gospe od Karmela izgrađena sa samostanom 1494.g. Na groblju se nalazi ranoromanička crkva sv.Agate.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 6. st. do 21. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2681
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ostaci potonulog, engleskog ratnog broda “Coriolanus”

Olupina britanskog minolovca “Coriolanus” klase Sheakesperean nalazi se 6 NM zapadno od Novigrada na dubini 20-32 m. Brod je dugačak 50 m, a dobro su sačuvani pramac, most, krma i naoružanje na palubi. Brod je potonuo 1945. kada je naletio na minu.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-20
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Ostaci antičke arhitekture

Unutar uvale Karpinjan i sv.Anton, koja se nalazi sjeverno od povijesne jezgre grada Novigrada, utvrđen je položaj niza obalnih i priobalnih većinom antičkih objekata, od kojih se istiću dvije villae rusticae, te ostaci lučkog pristaništa.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-68
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Zbirka lapida smještena u Muzeju Lapidarium

Zbirka od 101 lapide, antičkih nadgrobnih spomenika (15 jedinica), dijelova arhitektonske plastike, dijelova antičke skulpture, dijelova srednjovjekovnog crkvenog namještaja od 6.-12. st. iz crkve sv Pelagija i krstionice, te natpisa, grbova i dijelova arhitektonske plastike od 14.-18. stoljeća, svi potječu s područja Novigrada, osim dvije lapide iz Čelege. Zbirka lapida upisana je u inventarne knjige Arheološkog muzeja Istre, smještena je u Muzeju Lapidarium u Novigradu.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 6. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-432
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

22 relikvijara u kripti crkve sv. Pelagija

Dvadeset i dva relikvijara, od kojih je veći dio iz baroknog oltara u kripti župne crkve sv. Pelagija u Novigradu, nastala su u razdoblju od 16. do 19. stoljeća, a predstavljaju vrijednu zbirku muranskog stakla i venecijanskog srebra. Posebno treba istaknuti dva kvalitetna primjera relikvijara u obliku škrinje izrađenih od ebanovine sa srebrnim aplikacijama i tordiranim stupićima od muranskog stakla, iz 17. st.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1801
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Zbirka portreta

Zbirka portreta novigradskih biskupa iz župne crkve sv. Pelagija u Novigradu, rad su nekolicine nepoznatih autora, vjerojatno venecijanskih umjetnika. Rađeni su tehnikom ulja na platnu i predstavljaju jedinstvenu zbirku portreta 18. st. u Istri. Portreti prikazuju novigradske biskupe od prvih stoljeća njezina postojanja, kao što je portret biskupa Johannesa I (oko 600 god.) pa do portreta biskupa Nikole III. Gabriellija (1648.-1717.) koji je vjerojatno naručitelj ciklusa.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1802
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Zbirka Gobbo

Zbirka sadrži predmete koji svjedoče o povijesti austrougarske mornarice, kao i predmete koji svjedoče o prisutnosti ostalih mornarica na prostoru Jadrana u 19. st. pa sve do kraja II. svjetskog rata. Zbirka se sastoji od šest cjelina: zbirke uniformi, zbirke kape i šešira, zbirke sablja i mačeva, zbirke votivnih predmeta skupljenih tijekom plovidbi po dalekim zemljama, zbirke brodskih predmeta i maketa te dijela staklenog servisa iz brodskog salona.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3306
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Muzej – Museo Lapidarium – muzejska građa

Kulturno-povijesna zbirka muzeja Lapidarium nastala je prikupljanjem materijala i dokumenata s područja Novigrada i Istarske županije. Sadrži plan uređenja novigradskog trga iz 1873. godine, topografsku katru rijeke Mirne iz 1910., uvećanja starih razglednica, originalne crteže i karikature Novigrada od 1987. do 2004. Zbrika Galerije Rigo obuhvaća djela umjetnika koji su izlagali u toj galeriji te djela otkupljena od istih ili drugih autora, U zbirci se nalazi skulptura G. Trbuljaka, fotografije T. Modotti, V. Birgusa, A. Božca, M. Braut, akvareli I. Kožarića, grafike I. Picelja, V. Vasserlya te radovi drugih hrvatskih i međunarodnih umjetnika.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-3624
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ladanjska palača Rigo

Ladanjski sklop Rigo u Karpinjanu kod Novigrada sagradio je1750.g. grof Rigo. Sklop čini središnja dvokatna stambena palača sa bočnim rizalitnim istakom i par gospodarskih zgrada. Pročelje palače ima istaknutu središnju osovinu formiranu od superponiranih visokih prozora i vrata s kamenim okvirima ukrašenima geometrijskim i biljnim uzorcima, dok su pročelja palače i dviju gospodarskih zgrada zaključena atikama sa skulpturalnim i slikarskim dekoracijama. U središnjem salonu na prvom katu sačuvane su stropne štukature kasnobaroknih obilježja s alegorijskim motivima, glazbalima i težačkim alatom unutar kartuša i biljnih ornamenata. U stražnjem je dvorištu sagrađen hangar sa silosima.

Lokacija: Novigrad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1750. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3666
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Orgulje u crkvi sv. Benedikta

Prema povijesnim podacima ove su orgulje prenesene iz benediktinskog samostana Praglia, pored Padove, a čemu u prilog ide pločica nad manualom s imenom padovanskog graditelja Domenica Malvestija. Mehaničkog su sistema s 8 registara, 1 manualom i pedalom. Prospekt je jednostavne i skladne kompozicije, pilastrima podijeljen u tri polja. Orgulje su restaurirane 2001. godine.

Lokacija: Dajla
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1910. god.
Autor: Domenico Malvesti

Oznaka kulturnog dobra: Z-4510
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Samostanski kompleks

Samostanski sklop u Dajli smješten je između Novigrada i Umaga. Dio je šireg područja nastanjenog još od antike. U dijelu jedne od njih u ranokršćansko se doba podiže crkva, koju u ranom srednjem vijeku obnavljaju benediktinci i osnivaju samostan, na mjestu kojeg obitelj Sabini u 17.st. podiže ladanjski dvorac fortifikacijskih značajki. Nakon što sklop 1736.g. preuzima koparska obitelj Grisoni, gradi se novi kompleks palače i gospodarski prostor s perivojem u središtu. Kroz duže vremensko razdoblje gradi se župna crkva sv. Ivana Krstitelja u kasnobarokno-neoklasicističkom stilu. Stari je kaštel srušen 1830.g. Nova palača je projektirana u neoklasicističkom stilu 1839.g. Benediktinci ponovno zaposjedaju samostan od 1858. do 1948.g.

Lokacija: Dajla
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: RRI-447
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska