Kulturna dobra općine Nova Rača

Crkva sv. Katarine

Jednobrodna građevina, užeg poligonalno zaključenog svetišta sa zvonikom ispred glavnog pročelja. Izgrađena je na mjestu starije crkve iz 18. st. od koje su sačuvani samo donji dijelovi zvonika. Unutrašnjost je svođena travejima češkog svoda odijeljenog pojasnicama. Pjevalište počiva na marmoriziranim stupovima. Zidne plohe eksterijera rastvorene su polukružno zaključenim prozorima i okulusima. Eksterijerom dominiraju kontrafori koji podupiru svetište i bočne kapele zbog kojih crkva ima tlocrt latinskog križa.Inventar potječe iz vremena gradnje. Crkva je građena krajem 19. st. u historicističkoj tradiciji s neogotičkim i neoromaničkim oblicima

Lokacija: Nevinac, Nevinac 30
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: Herman Bolle

Oznaka kulturnog dobra: Z-2102
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Orgulje su izvanredno djelo visokog baroka i idu u red najznačajnijih ostvarenja u Hrvatskoj. Prema vizitacijama potječu iz 1753. godine. Mehaničkog su sustava s 11 registara i s drvenim apstraktima. Tri polja sa sviralama završavaju snažno profiliranom trabeacijom. Kućište u cijelosti gotovo neugledno, iznenađuje majstorskom obradom ornamentalnih zavjesa koje se simetrično u spletovima rokaja i dekorativne rešetke spuštaju niz piramidu svirala.

Lokacija: Nova Rača
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1753. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1392
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Izvorno srednjovjekovna gotička građevina obnovljena je poč.18. st. i 1782. u baroknom stilu. Jednobrodna je građevina s poligonalno zaključenim svetištem poduprtim kontraforama. Elementi gotičke arhitekture sačuvani su u podnožju zvonika gdje je oblikovana pravokutna kapela svođena zvjezdastim svodom. Eksterijerom dominira masivan toranj s cilindričnom kulom uz njega u sredini sjevernog pročelja.

Lokacija: Nova Rača, Trg Stjepana Radića 8
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.
Autor: Franjo Horvat ; Mihael Stroy

Oznaka kulturnog dobra: Z-2446
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Šuma Jasenova”

Nekropola pod tumulima u šumi Jasenovoj, Slovinska Kovačica, općina Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija, smještena je na pošumljenom ravničarskom terenu između magistralne ceste Bjelovar-Daruvar i starog puta Nova Rača-Slovinska Kovačica te se sastoji od 13 tumula približno ovalnog oblika, nejednake visine i prostorno nepravilnog rastera. Dosadašnjim arheološkim istraživanjima utvrđeno je postojanje paljevinskih grobova brončanodobne provenijencije. Analizom C14 ukopi su datirani u 13. st. pr.Kr., odnosno u razdoblje kulture žarnih polja.

Lokacija: Slovinska Kovačica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4361
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska