Kulturna dobra općine Nova Kapela

Arheološko nalazište Ravnjaš

Nalazi se oko 2,5 km sjeverozapadno od Nove Kapele. Prikupljenim površinskim nalazima te arheološkim istraživanjima koja se obavljaju od 2006. godine utvrđeno je da je riječ o većem nalazištu iz razdoblja sopotske kulture s očuvanim kulturnim slojem ispod humusa te jamsko – zemuničnim i nadzemnim objektima ukopanima u zdravicu. Pronađene su, također i veće količine pokretne arheološke građe koja pripada nositeljima sopotske kulture.

Lokacija: Nova Kapela
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 54 st.p.n.e. do 39 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3877
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Marije

Unutrašnjost župne crkve sv. Marije u Novoj Kapeli opremljena je vrlo vrijednim kasnobaroknim inventarom visoke umjetničke vrijednosti iz druge polovice 18. st. Od inventara posebno se ističe glavni oltar sv. Marije u svetištu, tektonskog tipa, polikromiran, skulpturalne kompozicije, zatim pobočni oltari sv. Ivana Nepomuka i sv. Križa, lijepo oblikovana propovjedaonica, pričesna klupa, krstionica, klupa za vjernike, kao i prenosivi manji liturgijski elementi inventara kao što su svijećnjaci i relikvijar.

Lokacija: Nova Kapela
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1359
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Govor posavskoga sela Siče

Govor posavskog sela Siče jedan je od najarhaičnijih posavskih idioma, i to fonološki, prozodijski, morfološki i leksički. Bitan je jer ima obilježja koja dijeli s kajkavskim govorima. Pripada posavskom staroštokavskom govoru koji zajedno s podravskim govorima čini tzv. slavonski staroštokavski dijalekt. Sičanski je govor, kao i govor Magić Male, prežitak starih štokavskih posavskih govora koji su se govorili u kajkavskom susjedstvu. Siće i susjedna Magić Mala pokazuju govorne specifičnosti kao što su: čuvanje dočetnog –l (učil, čul, posal itd.), arhaičnu hrvatsku akcentuaciju, uz kratki naglasak imaju i poludugi aloton, praslavensku glagolsku akcentuaciju i drugo.

Lokacija: Siče
Klasifikacija: usmena predaja, izričaji i jezik

Oznaka kulturnog dobra: Z-3482
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Blažene Djevice Marije

Jednobrodna građevina polukružog svetišta s pravokutnom sakristijom na zapadnoj strani, ograđena je s zidom s četiri uglovne kapele na ogradi. Građena je u 18. stoljeću. Glavno pročelje vertikalno je raščlanjeno pilastrima. U svakom polju sa strane smještene su duboke niše s plastikom, a u centralnoj zoni je smješten prozor polukružnog završetka. Bočna pročelja rastvorena su lučno zaključenim prozorskim otvorima. Unutrašnjost crkve ima svod izveden u obliku čeških kapa. Crkva je opremljena kasnobaroknim inventarom.

Lokacija: Nova Kapela
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1288
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Luke

Prema povijesnim izvorima crkva sv. Luke spominje se već 1275. godine, a po stilskim karakteristikama najstariji, izvorni dio je ranogotički. Crkva je tlocrtno jednobrodna građevina s pravokutnim svetištem te rizalitno istaknutim decentnim zvonikom na glavnom pročelju. Glavno pročelje u prizemlju rastvoreno je lučno zaključenim portalom, dok su bočna pročelja rastvorena pravokutnim prozorskim otvorima. Crkva je građena opekom i klesanim kamenom. Trijumfalni luk dijeli svetište od broda crkve. Na bočnim špaletama zidne niše svetišta očuvan je i konzerviran izvorni ranogotički oslik koji prikazuje sv. Luku i sv. Pavla.

Lokacija: Srednji Lipovac, Gornji Lipovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1275. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1299
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi Imena Marijina

Orgulje pneumatskog sistema s 10 registara, 2 manuala i pedalom gradila je tvrtka Josip Brandl 1911. Orgulje su dobar rad mariborskog graditelja. Prospektne su svirale izvorne i izrađene u leguri kositra i olova. Zvuk je pun u plenu, karakterističan u kontrastnim registrima. Zadovoljava akustičke uvjete crkve. Raščlanjeno pilastrima, postolje nosi monumentalno peterodijelno kućište. Plitki visoki pilastri artikuliraju prospekt u tri polukružno završena polja sa sviralama i dvije niže i uže spojnice, također sa sviralam.Tornjevi su završeni trokutnim zabatima od kojih je srednji prelomljen. Polukružni su završeci svirala bez rezbarenih zavjesa koje nadomješta vijenac od niza dekorativnih lukova. Kućište je prebojano smeđe, s pilastrima i ukladama svjetlije nijanse. Dekorativna je plastika pozlaćena.

Lokacija: Nova Kapela
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1911. god.
Autor: tvrtka Josipa Brandla

Oznaka kulturnog dobra: Z-5559
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Grobljanska kapela Svih Svetih-mauzolej Aleksandra Seitza

Grobljanska kapela Svih Svetih-mauzolej Aleksandra Seitza nalazi se na župnom groblju u Novoj Kapeli. Sakralna građevina podignuta je 1889. godine od strane velikog dobrotvora novokapelačke župne crkve trgovca Aleksandra Seitza. Historicistička kapela s obiteljskom grobnicom obitelji Seitz, izgrađena je u duhu neogotike druge polovice 19. stoljeća.

Lokacija: Nova Kapela
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1889. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5667
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća obitelji Babić u Pavlovcima, k. br. 51

Kuća obitelji Babić s okućnicom, smještena u Pavlovcima na k. br. 51, ističe se monumentalnim dimenzijama, starošću i decentnom dekorativnošću te predstavlja značajno svjedočanstvo narodne graditeljske tradicije prve polovice 19. stoljeća.
Visokoprizemna zgrada s podrumom ispod prednjeg dijela, smještena je uz regulacijsku liniju ulice, a u njoj su prostorije raspoređene u nizu. Zabatno pročelje otvoreno je sa dva identična prozora u prizemlju i tri u tavanu. Neuobičajeno široko i visoko, pročelje dekorirano je profilacijama u duhu kasnog baroka. Na desnoj strani pročelja u plošno naglašenom okviru lučnog završetka, nalazi se tekst iz kojeg se raspoznaje 1834. godina, vrijeme gradnje zgrade. Na bočnom pročelju su dva lijepo oblikovana arkadna otvora trijema.

Lokacija: Pavlovci, Pavlovci 51
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1834. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5492
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća u Pavlovcima, k. br. 5

Visokoprizemna kuća u Pavlovcima, smještena na kućnom broju 5, ističe se većom starošću, decentno istaknutom dekorativnošću profiliranog pročelja, kao i monumentalnim dimenzijama. Zgrada, koja nosi odlike tradicijske graditeljske prakse brdskih dijelova središnje Slavonije, predstavlja značajno svjedočanstvo narodne graditeljske tradicije kraja, koja se zadržala do prvih desetljeća 20. stoljeća.
Prema nekim pretpostavkama, kuća je građena tijekom prve polovice 19. stoljeća, dok je vrijeme podizanja zgrade moguće smjestiti najkasnije u razdoblje na prijelazu 19. u 20. stoljeće, odnosno početak 20. stoljeća.
Brdska visokoprizemna kuća, čiji je glavni stambeni dio izveden u tlocrtu većeg pravokutnika, kao i kod drugih, tipološki sličnih tradicijskih zgrada na području središnje Slavonije, u konstruktivnom je smislu prilagođena brdskoj konfiguraciji kraja s dijelom zgrade ukopanim u strmi teren, dok se drugi dio nalazi iznad podruma, smještenog ispod prednjeg dijela kuće.
Masivno ulično pročelje kuće dekorirano je jednostavnim plošnim profilacijama, koje na gornjem dijelu pročelja oblikuju dva veća okvira unutar kojih su smješteni očuvani drveni prozori. Prozorski otvori su naglašeni jednostavnijim, plitko izvedenim pravokutnim okvirima – imitacijom klesanih kamenih okvira. Pročelje zgrade je u donjem dijelu površine snažno horizontalno naglašeno visokim soklom dok je u gornjoj zoni naglasak izveden potkrovnim vijencem bogatije profilacije.

Lokacija: Pavlovci, Pavlovci k. br. 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5446
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska