Kulturna dobra općine Nova Bukovica

Arheološko nalazište Sjenjak

Arheološko nalazište Sjenjak u Novoj Bukovici smješteno je sjeverno od podravske magistrale, oko 1 km istočno od središta naselja, na povišenoj gredi. Na sjeveru ga omeđuje željeznička pruga Slatina–Osijek, s istočne potok Topoljak ili Dugi potok, a na zapadu zahvaća prve obronke sjevernog Papuka. Otkriveno je 1976. god., a sustavno se istražuje od 1997. god., te su dokumentirani ostaci naselja kulture polja sa žarama iz 11.-8. st. pr. Kr., kao i kasnolatenskog naselja iz 2.-1. st. pr. Kr. Starije naselje pripada mreži kasnobrončanodobnih nizinskih naselja otvorenog tipa u Podravini, a pokretni materijal nalazi analogije u središnjoj Hrvatskoj, istočnoj Slavoniji i srednjoj Europi.

Lokacija: Nova Bukovica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 11 st.p.n.e. do 1 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3075
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zbirka sakralnih predmeta u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Inventar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije čine tekstilni i metalni sakralni predmeti koji datiraju uglavnom iz 19. i s početka 20. stoljeća. Misnice, uglavnom od svile, ponegdje s aplikacijama izrađenim od baršuna, vunenih ili metalnih niti, tkane su strojno. Metalni predmeti su većim dijelom izrađeni od posrebrenog ili pozlaćenog mjedenog lima. U svojoj raznolikosti i brojnosti predmetni je inventar primjer iznimnog bogatstva sakralne baštine koja svjedoči o trudu, predanosti i privrženosti njenih sakupljača. Kao takav predstavlja veliku vrijednost i to ne samo za crkvu u kojoj je pohranjen, već i za cjelokupnu župu Nova Bukovica.

Lokacija: Nova Bukovica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4143
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije sagrađena je 1904.g. u neogotičkom stilu.Gradnjom crkve rukovodio je Herman Borchhard. Crkva je jednobrodna, zaključena poligonalnom apsidom kojoj je na stražnjoj strani prigrađena sakristija poligonalnog tlocrta. Na uličnom pročelju građevine ukomponiran je zvonik koji je razdjelnim vijencima podijeljen u dvije etaže. Zvonik je pokriven izrazito visokim krovom u obliku osmerostrane piramide s pokrovom od bojanog lima. Lađa crkve je pokrivena dvostrešnim drvenim krovištem sa pokrovom od crijepa.. Vanjski zidni plašt pojačan je kontraforima. Pročelja su izvedena u fasadnoj opeci s profilacijama oko otvora, vijencima i soklom u žbuci.

Lokacija: Nova Bukovica, Zagrebačka ul.
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1904. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4543
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološki ostatci srednjovjekovnoga gradišta

U Novoj Bukovici, sjeverno od crkve sv. Marije, u dvorištu župnog dvora, 80-tih godina 20. stoljeća utvrđeno je arheološko nalazište s ostacima srednjovjekovnog gradišta. Gradište je kružnog oblika, te se sastoji od središnjeg platoa i umjetno formiranog šanca oko njega. Gradište se nalazi na najvišoj točki naselja Nova Bukovica, pa je s njega bilo moguće vizualno kontrolirati velik dio okolnog terena. Na području gradišta pronađene su opeke, što ukazuje na postojanje arhitekture, ali arheološka istraživanja još nisu provedena.

Lokacija: Nova Bukovica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6434
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska