Kulturna dobra općine Nijemci

Crkva sv. Luke “Lučica”

Jednobrodna dvoranska građevina s poligonalnim svetištem je s kraja 14. st. Zidni plašt pročelja pridržavaju kontrafori. Stijene crkve izvorno su bile rastvorene velikim gotičkim prozorima.Umjesto njih, zidni plašt crkve danas rastvaraju polukružni prozori. I izvorni portal na glavnom pročelju je zazidan pa se u središnjoj osi zabatno zaključenog pročelja nalazi ulazni otvor manjih dimenzija i segmentno-lučnog zaključka. Iznad vrha zabata je drveni tornjić s piramidalnom limenom kapom (Dachreiter, krovni jahač).Crkva je zidana opekom, do visine od pola metra upotrijebljena je rimska opeka.Unutrašnjost je prekrivena tabulatom, a iz vremena gotike su dvije konzole na zapadnom zidu, iznad kora.

Lokacija: Lipovac, na osami izvan mjesta
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1153
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Lovre

Izgrađena je 1808. u duhu kasnobaroknog klasicizma.Jednobrodna je građevina s užom, plitkom segmentnom apsidom, sakristijom prigrađenom uz nju i zvonikom koji se uzdiže iznad glavnog pročelja. Glavno pročelje crkve pilastrima je razdijeljeno u tri polja. Središnje polje je rastvoreno ulaznim otvorom segmentno-lučnog zaključka i lučno zaključenim prozorom, a na bočnim poljima se nalaze niše.Iznad razdijelnog vijenca uzdiže se atika, iz koje izbija pravokutni zvonik.Lađu prekriva dvoslivno krovište, višeslivno se nalazi nad svetištem, a troslivno nad sakristijom.U unutrašnjosti zidovi lađe su ritmizirani polustubovima. Lađa je presvođena češkim kapama s pojasnicama.

Lokacija: Lipovac, Ulica braće Radića 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1808. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1154
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Katarine Djevice i Mučenice

Smještena je na gradištu u središtu naselja. Jednobrodna je gotičko-barokizirana crkva užeg i nižeg poligonalnog svetišta, s potpornjacima.Sagrađena je u 15. st.U razdoblju gotike imala je u svetištu 4 prozora. Prozori u lađi nalazili su se s južne strane. Vjerojatno je nad brodom imala tabulat, a nad svetištem svod.Početkom 18. st. je barokizirana. Tada je nastao svod u svetištu, crkva je snižena, gotički vijenac zamijenjen baroknim, a prigrađena je i sjeverna sakristija. Zvonik s lukovicom je sagrađen kasnije. Južna sakristija prigrađena je u 20. st.

Lokacija: Nijemci, Kralja Tomislava 012
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1157
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Cripnjača”

Arheološko nalazište “Cripnjača“ kod Lipovca nalazi se južno od naselja Lipovac. Smješteno je na ravnom tlu. Arheološka istraživanja proveo je 2004.g. Gradski muzej Vinkovci. Otkrivene su jame i poluzemunice. Uz jame i zemunice bilo je pravokutnih jama zaobljenih uglova čije stjenke su bile zapečene. Vjerojatno se radi o spremištima za hranu. Nalazi keramike datiraju ove objekte u razdoblje od 14. do 16. st., a radi se o srednjovjekovnom sezonskom staništu. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Lipovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4989
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Marikovo” i “Duge njive”

Prapovijesno arheološko nalazište “Marikovo i Duge njive“ nalazi se jugoistočno od naselja Lipovac. Nalazište je smješteno na neznatno povišenom terenu. Gradski muzej Vinkovci proveo je arheološka istraživanja tijekom 2004.g. Otkriveno je željeznodobno radioničko keramičarsko središte koje su činile tri zemunice rađene u nekoliko nivoa te otpadne jame i četiri lončarske peći datirane tijekom 1. st. pr. Krista te srednjovjekovni nalazi. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Lipovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4991
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Podlučje” i “Kološtar”

Arheološko nalazište “Podlučje i Kološtar“ nalazi se zapadno od naselja Lipovac. Smješteno je na povišenom tlu među prirodnim meandrima Spačve. Na nalazištu je smještena crkva sv. Luke iz 14.st. u koju je ugrađen rimski građevinski materijal. Arheološkim iskopavanjem unutar i okolo gotičke crkve pronađen je Franjevački samostan iz 15.st. Otkrivena je i srednjovjekovna, latenska te rimska keramika, litika i veća količina željeznih čavala. Pretpostavlja se postojanje rimske ville rustice. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Lipovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 400 god.p.n.e. do 1600. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0751
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Grac – Sv. Lovro

Arheološko nalazište Grac – Sv. Lovro smješteno je oko 3 km sjeveroistočno od Podgrađa uz lijevu obalu Bosuta. Tu se nalaze ostatci srednjovjekovne utvrde “Szentlőrinc / Sv. Lovro“ uz koju su se nalazili naselje, crkvena župa i trgovište. U povijesnim izvorima spominje se od 1387/88 do 1528. Ostatci utvrde “Szentlőrinc / Sv. Lovro“ sačuvani su u obliku topografske uzvisine na površini od oko 2500 m – dimenzija približno 45 x 55 m, relativne visine oko 2,5 m nad okolnim oranicama. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Podgrađe
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6263
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska