Kulturna dobra općine Netretić

Na području općine Netretić nalazi se 16 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra općine Netretić:

 • Crkva sv. Antuna
 • Crkva sv. JurjaCrkva sv. Katarine i kurija župnog dvoraCrkva sv. LeonardaCrkva sv. Marije MagdaleneCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeCrkva Uzvišenja sv. KrižaGospodarski kompleks StrahovnjakInventar crkve sv. LeonardaInventar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice MarijeKapela sv. Josipa i kurija župnog dvoraKulturno-povijesna ruralna cjelina Donji MrzljakiKurija VukasovićMost na rijeci DobriOrgulje u crkvi sv. KatarineRuševine starog grada Novigrada

  Crkva sv. Antuna

  Crkva smještena na povišenom položaju u blizini kanjona rijeke Kupe srednjovjekovna je građevina pregrađena 1866. godine kada je srušeno predvorje i na njegovom mjestu dograđena šira lađa i masivni zvonik. Od građevine pravokutnog tlocrta s užim svetištem i užom polukružnom apsidom te zvonikom ispred glavnog pročelja prvotna srednjovjekovna osnova potpuno je sačuvana u svetištu i apsidi.

  Lokacija: Rosopajnik
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3332
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Jednobrodna građevina s lađom pravokutnog tlocrta, poligonalnim svetištem iznutra zaobljenim, sakristijom južno uz svetište te zvonikom ispred glavnog pročelja smještena je na uzvisini nad rijekom Kupom. Vjerojatno srednjovjekovna kapela sagrađena je kao tradicionalna ladanjska crkva primorskog tipa s predvorjem i preslicom. Barokizirana je 1771., a u 19. st. dograđeni su sakristija i na mjestu predvorja zvonik. Jednostavnog je oblikovanja vanjskog plašta u kojem se ističe uzidana rimska stela.

  Lokacija: Vukova Gorica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3090
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Katarine i kurija župnog dvora

  Sklop crkve i kurije župnog dvora smješten je na dominantnom položaju, povrh doline rijeke Kupe, istaknut u vizurama. Crkva je jednobrodna, pravokutnog tlocrta, s izduženim polukružno završenim svetištem, sakristijom jugozapadno od svetišta i zvonikom iznad glavnog pročelja. Crkvu je 1842.g. sagradio graditelj Aleksandar Brdarić pretpostavlja se prema projektu Antuna Stiedla. Kurija župnog dvora je prizemnica na poluukopanom podrumu, pokrivena visokim i strmim četverostrešnim krovištem, jednostavnog pravokutnog tlocrta i skromnog vanjskog oblikovanja, građena istovremeno sa župnom crkvom, prema projektu i u izvedbi graditelja Antuna Stiedla.

  Lokacija: Kunići Ribnički
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1842. god.
  Autor: Aleksandar Brdarić; Antun Stiedl

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4093
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Leonarda

  Crkva smještena izvan naselja, uz rijeku Kupu, pod utjecajem goransko-primorske sakralne gradnje sagrađena kao jednobrodna građevina s trostraničnim svetištem, sakristijom južno uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Sačuvan je zidni oslik svetišta, datiran u 17. st., kao i glavni oltar kasnorenesansne koncepcije iz istog vremena. Kapela je sagrađena u 16. st., a prilikom gradnje župne crkve u obližnjem Srednjem Prilišću u 19. st. na mjestu predvorja sagrađen je zvonik.

  Lokacija: Donje Prilišće
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-282
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije Magdalene

  Crkva sagrađena 1866. godine, smještena je u središtu naselja, uz povijesnu Lujzinsku cestu kao dio stilski ujednačenog sklopa koji obuhvaća i zgrade župnog dvora i škole, a koji pokazuje kulturno-adminstrativni značaj naselja u vrijeme u vrijeme kada je „Lujzijana“ bila jedna od najboljih cesta Austro-ugarske monarhije i jedna od vodećih trgovačkih prometnica. Ranohistoricistička sakralna građevina sačuvala je bogatu unutarnju opremu iz vremena gradnje te unutarnje i vanjsko oblikovanje.

  Lokacija: Srednje Prilišće
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1866. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6670
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Gotička, barokizirana crkva smještena u naselju, jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Gotičko svetište svođeno je križno rebrastim svodom, koji je većim dijelom oslikan oslikom 17. st. Lađa je dograđena 1781.g., a zvonik u 19. st. kada su uređena pročelja. Lađu crkve dao je kamenom popločiti ban Ladislav Pejačević. Sačuvan je barokni i historicistički inventar, te drvena skulptura Madone s djetetom iz 16. st. Sačuvan je i prezentiran unutarnji oslik od 15. st. do 1939.g.

  Lokacija: Novigrad na Dobri
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-300
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uzvišenja sv. Križa

  Crkva smještena na groblju, izvan naselja, na povišenom položaju, trobrodna je sakralna građevina pravokutnog tlocrta s upisanim trostranim svetištem i zvonikom koji rizalitno izlazi iz glavnog pročelja. Opremljena je baroknim, neostilskim i secesijskim inventarom te orguljama radionice Heferer. Srednjovjekovna crkva barokizirana je 1744. kada su dograđene bočne lađe i prošireno svetište. Nakon stradanja u požaru 1809. godine oktogonalni zvonik zamijenjen je današnjim.

  Lokacija: Završje Netretićko
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4546
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gospodarski kompleks Strahovnjak

  Gospodarski kompleks Strahovnjak smješten uz rijeku Dobru, na povišenom položaju izvan naselja, u blizini starog grada Novigrada, jedan je od rijetko sačuvanih povijesnih gospodarskih sklopova . Glavna zgrada i četiri gospodarske, samostojeće su prizemnice organizirane oko središnjeg kvadratnog dvorišta, a izdvojena u podnožju brda, nalazi se kapela poklonac do koje se dolazi uređenom šetnicom. Poljoprivredno imanje Strahovnjak u drugoj četvrtini 19. st dao je sagraditi Mate pl. Sladović (1805.-1902.g.). Do 1925. godine, uslijed promjene izvorne poljoprivredne namjene (vinogradi, voćnjaci) građevine su dograđivane i adaptirane i takav izgleda sačuvan je do danas.

  Lokacija: Vinski Vrh
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5211
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Leonarda

  Inventar crkve sastoji se od glavnog oltara sv. Leonarda, bočnih oltara sv. Antuna Opata i sv. Nikole te raspela. Glavni oltar je drveni retabl skulptiran i polikromiran, tektonskog tipa. Horizontalno je podijeljen na predelu, središnju zonu, atiku i atički zaključak, a vertikalno na centralni i krilni dio. Oltarni retabl nastao je 1682. g. zalaganjem mještana Prilišća. Rustificirani je retabl s karakteristikama „zlatnih oltara“, pretpostavlja se uvoz slovenske drvorezbarske radionice. Bočni oltari su tipični neostilski oltari tirolske radionice iz 1911. godine (Fr. Schmalzl. Altarbauer St. Ulrich Groden Tirol). Raspelo je drveno, polikromirano i pozlaćeno, datirano u 18. st.

  Lokacija: Donje Prilišće
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.
  Autor: Fr. Schmalzl. Altarbauer St. Ulrich Groden Tirol

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4808
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Inventar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije građene od 14. do 20. stoljeća čine: glavni oltar sv. Marije, skulptura Bogorodice s djetetom, bočni oltari sv. Antuna Pustinjaka i sv. Ilije Proroka, skulptura Blažene Djevice Marije, skulpture sv. Joakima i sv. Ane, propovjedaonica, sakristijski ormar, orgulje, 14 postaja križnog puta, raspelo, sedam kaleža i dvije monstrance. Inventar je sačuvan u kontinuitetu gradnje crkve te zbog svoje stilske prepoznatljivosti i raznolikosti ima izrazit povijesno umjetnički značaj.

  Lokacija: Novigrad na Dobri
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5589
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Josipa i kurija župnog dvora

  Barokni sklop kapele i kurije izuzetnog je položaja u prostoru, izvan naselja, na brdu podno župne crkve Uzvišenja sv. Križa. Kapela je jednobrodna s lađom pravokutnog tlocrta, užim izduženim poligonalnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Izvorni barokni inventar nije sačuvan, u svetištu se nalazi oltar tirolske provenijencije s prijelaza 19. u 20 st. Kurija je prizemnica na poluukopanom podrumu, pod dvosrtrešnim krovištem s poluskošenim zabatima. Kapela je sagrađena 1709. g. pretpostavlja se na temeljima starije crkve. U obnovi 1745. g. dograđen je zvonik. Istovremeno s kapelom sagrađen je i župni dvor.

  Lokacija: Završje Netretićko
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5766
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna ruralna cjelina Donji Mrzljaki

  Seosko naselje od 12 okućnica locirano na padini brijega uz desnu obalu rijeke Kupe. Izrazito je vrijedna ruralna cjelina čiji je postojeća struktura sačuvana u izvornom obliku, kao i prirodni ambijent u kojem se nalazi. Najstarija građevina je kasnobarokna kamena klet, od najstarije strukture sačuvano je tek nekoliko građevina, dok danas prevladava izgradnja kraja 19. st. i perioda između dva svjetska rata nastala na mjestu starijih kuća. Prema usmenoj predaji, selo je nastalo kao zbijeg pred Turcima. Sačuvani svi izvorni objekti karakteristični za okućnicu: kuće, sjenici, bunari, svinjci, štale. Kuće su uglavnom prizemnice s podrumom izvedene masivnim brvnima. Neke su zidane opekom ili kamenom.

  Lokacija: Mrzljaki
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3881
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Vukasović

  Kurija s gospodarskim zgradama sagrađena je na imanju koje se spominje 1562. g. u darovnici kojom Stjepan Frankopan daruje posjed Modrušpotok Jurju, Krsti i Nikoli Zrinskom. Nakon promjene vlasnika 1809. g. kupuje ga general Filip barun Vukasović, graditelj Lujzinske ceste, te u drugoj polovici 19. st. g. Mate pl. Sladović. Glavna stambena jednokatnica sagrađena u vrijeme baruna Vukasovića, adaptirana je preoblikovanjem pročelja u prvoj četvrtini 20. st. Jednokatni vinski podrum s lučnim otvorima prizemlja najstarija je građevina kompleksa sagrađena polovicom 18. st.Sklop je smješten na povišenom položaju, izvan naselja.

  Lokacija: Mali Modruš Potok
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4805
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Most na rijeci Dobri

  Most smješten u blizini starog grada Novigrada premošćuje rijeku Dobru s osam pravilno ritmiziranih polukružno završenih lučnih otvora i dva izdvojena inundaciona otvora. Otvori mosta flankirani su kljunovima trokutnog tlocrta s kapom bez profilacija. Most je sredinom 18. st. sagrađen kao dio «Karolinske ceste» koja je povezivala Karlovac s Rijekom. Jedan je od najznačajnijih sačuvanih kamenih monumentalnih mostova na području Hrvatske.

  Lokacija: Novigrad na Dobri
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1750. god. do 1760. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2717
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Katarine

  Orgulje su djelo slovenskog graditelja Janeza Mandlina (Ljubljana, 1818. – Stari Trg pri Trebnjem, 1891.) Izgrađene su 1867. godine i jedno su od dva njegova djela sačuvana u Hrvatskoj. Zbog inovativnog mehanizma pokretanja mjehovlja, kao i rijetke zastupljenosti Mandlinovih djela u Hrvatskoj, orgulje imaju iznimnu organološku vrijednost. Očuvano kučište koncipirano je plošno, s postoljem i gornjim dijelom s jednim prospektnim poljem otvorenim lučno zasvedenim otvorom omeđenim pilastrima.

  Lokacija: Kunići Ribnički
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1867. god.
  Autor: Janez Mandlin

  Oznaka kulturnog dobra: P-4770
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruševine starog grada Novigrada

  Stari grad smješten izvan naselja, na uzvisini iznad rijeke Dobre, uz povijesnu “Karolinsku cestu”, spominje se od 15. st. u vlasništvu Frankopana. Nakon zrinsko-frankopanske urote mijenja vlasnike, od Sauera, Herbersteina, Malteškog reda, Patačića, Haraminčića do Türka. Stari grad sagrađen tlocrtno u obliku nepravilnog trokuta sa cilindričnim kulama na uglovima, stradao je u Drugom svjetskom ratu.

  Lokacija: Novigrad na Dobri
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-299
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Karlovcu
  Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

  Telefon: 047/ 600-796

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska