Kulturna dobra općine Negoslavci

Inventar grobljanske kapele sv. Jovana

Ikonostas s 16 ikona iz 1. pol. 18.st. rađen je u duhu tradicionalnog ikonopisa. Ikone su slikane tehnikom ulja na platnu i lijepljene na drvenu tablu. Nema parapetnih ikona. Na carskim dverima su prikazi evanđelista, a Blagovjesti u gornjem polukružnom završetku vratnica. Prestone ikone imaju jednostavne drvene okvire. Ističe se ikona sv. Jovana s krilima. Završava rezbarenim drvenim krstom s Raspećem. Dva čirjaka, izrađena u duhu rocailla od metala, bronzirani, nastali su krajem 18. i poč. 19. st. s dekorativnim četverolisnim medaljonima, obostrano oslikanima. Metalna dva čirjaka su iz 19. st. Celivajuća ikona Roždejstvo sv. Jovana iz 18. st. rađena je na drvenoj tabli.

Lokacija: Negoslavci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2517
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar parohijske crkve Uspenja Presvete Bogorodice

Inventar s odlikama kasnobarokne umjetnosti i klasicizma datira u 2. pol. 18. i poč. 19. st. Ikonostas visokog tipa s 52 ikone, primjer je ikonopisa iz 2. pol. 18. st. Horizontalni kordonski vijenci dijele ga u pet zona, a vertikalna podjela je izvedena pilastrima i stupovima s pozlaćenim kapitelima. Dvije pevnice, Arhijerejski tron s ikonom Hrista na naslonu i šestdeset Klupa za vjernike su stolarski radovi iz 19. st. s odlikama klasicizma i rocailla. Dvije ripide u okruglim medaljonima potiču s kraja 18. st., a četiri ripide u svetištu s prikazima svetitelja su s kraja 19. st. Ograda od kovanog željeza na spiralnim stepenicama za kor ima volutaste vegetabilne i geometrijske ukrase u duhu secesije.

Lokacija: Negoslavci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2518
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Uspenja Bogorodice

Sagrađena je 1757. u duhu kasnobarokne arhitekture, kao jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i zvonikom rizalitno istaknutim uz glavno pročelje. Zvonik je u prizemnoj zoni otvoren trijemom sa lukovima, a natkriven jednostavno obrađenom kasno baroknom kapom. Pročelja su glatka, podjeljena lezenama u polja između kojih su smješteni prozorski otvori polukružno završeni. Lađa crkve zasvedena je drvenim bačvastim svodom, a u svetištu oblikuje dvanaesterokutnu polukupolu.

Lokacija: Negoslavci, Vukovarska 28
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1757. god.
Autor: Vasilije Glišić,graditelj iz Bingule

Oznaka kulturnog dobra: Z-1156
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska