Kulturna dobra općine Mošćenička Draga

Na području općine Mošćenička Draga nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Rodna kuća Eugena Kumičića

Rodna kuća Eugena Kumičića u Brseču kulturno je dobro memorijalnog karaktera. Ondje je rođen Eugen Kumičić, pseudonimom Jenio Sisolski, hrvatski književnik i političar, rođen 1850., a preminuo u Zagrebu 1904. g. Kuća također posjeduje odlike tradicijske pučke arhitekture sa shodom.

Lokacija: Brseč
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6684
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Toš – mlin za masline, Mošćenice 60

Toš – mlin za masline u Mošćenicama, smješten je u prizemlju višeetažne kamene kuće te se sastoji od uređaja za mljevenje maslina i uređaja za tiještenje smrvljene mase. Inventar toša čine kameni pladanj s okomito postavljenim kamenim kolom, fiksiranim o stropne grede, dva ognjišta od kojih je jedno sa napom, te drveni tijesak za prešanje maslina sa željeznim vijkom, sve fiksirano o pod i stropne grede. Toš dokumentira tradicijski način prerade maslina i svjedoči o važnosti kulture masline na području Mediterana. Temeljem izvora usmene predaje, smatra se da je nastao u 18.st.

Lokacija: Mošćenice, Mošćenice 60
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-154
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Toš, Brseč bb

Toš – mlin za masline u Brseču, dokumentira praksu tradicijske obrade maslina u Brseču i široj okolici, prezentirajući tehnologiju proizvodnje maslinova ulja koja se nije bitno promijenila od vremena rimske antike. Mehanizam toša smješten je u objektu na čijem je lučnom, rustično izvedenom, portalu uklesana 1638. god. kada je objekt podignut, moguće u istoj funkciji. Toš se sastoji od uređaja za mrvljenje maslina, pretežno od kamene građe, te od uređaja za tiještenje smrvljene masline, od pretežno drvene građe sa željeznom mehanizacijom. Pripadajućem inventaru pribraja se i ognjište neophodno u radnom procesu, te drvene mjere za mjerenje maslina i pokretni inventar, kamenice za ulje.

Lokacija: Brseč, Brseč bb
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1638. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-794
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kulturno-povijesna (urbanistička) cjelina Mošćenička Draga

Mošćenička Draga je naselje nastalo uz morsku uvalu, ispod srednjovjekovnih Mošćenica. Sastoji se od starijeg, zbijenijeg dijela naselja na padini, kojeg karakteriziraju uske strme komunikacije i tradicijska primorska izgradnja te novijeg naselja uz obalu, koji nastaje na prijelazu 19. u 20.st., sa razvojem turizma na Liburniji.

Lokacija: Mošćenička Draga
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-5299
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ruralna cjelina Zagore – Brseč

Ruralnu cjelinu Zagore-Brseč čini više zaseoka: Zagorje, Stepča, Franeli, Krsonji i Ivaniši, koja su primarno bila srasla s kraškim pašnjacima, omeđenim suhozidima, a potom protegnuta uz naknadno trasiranu cestu koja ih je prividno razdijelila na gornju i donju zonu. Većinu objekata nekoć su činili gospodarski kameni objekti, dvori, s istaknutim zabatnim dijelom nad krovištem pokrivenim biljnom građom, a potom i stambeni objekti s konobom u donjem dijelu i vanjskim kamenim stubištem do natkrite terase na katu, te polukružnim ognjištem, tornicom. Povijesno i kulturološki gledano ova zona ima uporište u liburnsko-slavenskoj zajednici.

Lokacija: Zagore
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-5096
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Urbanistička cjelina naselja Brseč

Naselje izraženog identiteta, kontinuiteta i osobite vrijednosti povijesne jezgre i pejzažnog okruženja. Naseljeno od prapovijesti, prvi pisani trag bilježi pripojenjem Pazinskoj grofoviji 1342., a prema Urbaru iz 1498. ima status kaštela s tvrđavom, na granici prema mletačkim posjedima. Unutar stiješnjene srednjovjekovne matrice ističu se objekti velike ambijentalne, kulturno-povijesne i arhitektonske vrijednosti: zvonik i crkva Svetog Jurja, gradska lođa, ostaci gradskog bedema, dijelovi pojedinih stambenih i javnih objekata (Toš, Manšunerija, Kaštel, Kučićeva kuća, škola sa šternom i rodna kuća Eugena Kumičića).

Lokacija: Brseč
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2692
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Povijesna urbana cjelina naselja Mošćenice

Srednjovjekovno naselje spominje se od godine 1374. kao samostalna komuna u posjedu Kastavske gospoštije. Smješteno je na uzvisini nad morem s koje se vidi cijeli Kvarnerski zaljev. Ima obrambeni značaj zbijenoga utvrđenog naselja s bedemom i kvadratičnom kulom. Bedem je s vremenom pokriven kućama koje su građene s vanjske strane, ali su očuvani neki njegovi dijelovi, primjerice, gradska vrata s Habsburškim grbom iz 1634. Očuvan je i srednjovjekovni tlocrt naselja, uske krivudave uličice s kamenim popločenjem i u sredini barokna župna crkva. U mjestu je nekoliko kamenih ploča s glagoljskim natpisima.

Lokacija: Mošćenice
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-2694
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Inventar crkve sv. Jurja

Inventar crkve Sv. Jurja su radovi domaćih majstora u razdoblju od XVII do XIX st. Drveni oltari po tehničkoj, umjetničkoj i stilskoj obradi pripadaju razdoblju kasne renesanse i ranog baroka. U njima se zapaža prijelaz od kranjskih zlatnih oltara k mletačkom poliptihu. Izrađeni u finom duborezu obiluju detaljima i raznolikošću ukrasnih motiva. Drvene skulpture pripadaju baroknom razdoblju, zrelih su oblika, širokih pokreta i izrazitih fizionomija. Metalne predmete sačinjavaju oltarna raspela, svijećnjaci, kanonske ploče i kandila u crkvi, te kaleži u sakristiji. Inventar predstavlja zanimljivu cjelinu tipičnu za crkvice ovog podneblja, područja križanja tirolskih i talijanskih utjecaja.

Lokacija: Brseč
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-50
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološka zona kanjona Draga i Peruna

Arheološka zona kanjona Drage i Peruna nalazi se između lokaliteta Potoki, Podtrebišća, Trebišća i Jurčići na području Mošćeničke Drage. Prostor je bogat pećinskim i jamskim objektima od kojih su najznačajniji Podosojna i Druška peć te polupećina Zijavica. Područje zaseoka Trebišća arheološko je kulturno dobro s naglašenom koncentracijom staroslavenskih i starohrvatskih toponima. Samo je mjesto prema etimologiji toponima mjesto sječe svetog hrasta – dio staroslavenskih obreda, prinošenja žrtava bogovima. Perun je dominantni vrh zone, prema nalazu većeg područja izrazito crne zemlje s nalazima keramike i toponimu, očito mjesto štovanja Perunovog kulta.

Lokacija: Mošćenička Draga
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 7. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2733
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Četrnaest slika u vlasništvu Grada Zagreba

U vlasništvu grada Zagreba nalaze se slike slijedećih autora: Vilima Svečnjaka, Jerolima Mišea, Menci Clementa Crnčića, Joze Kljakovića, Šime Perića, Ede Kovačevića, Maksimilijana Vanke, Ljudevita Šestića, Vladimira Kirina, Zinaide Bandur, Ive Šeremeta. Nalazi se i jedan kvalitetan nesigniran rad, zasad neutvrđenog autora, (Pristanište), te djela dvojice manje značajnih autora Branka Subotića i slika sa signaturom: B. Jak. U cjelini gledajući, radi se o kvalitetnim djelima reprezentativnih autora, koja su nastala u rasponu od preko pola stoljeća, tematski raznolika i izvedena u raznim tehnikama. Jedini zajednički nazivnik većine slika jest tematska povezanost s morem i životom na moru.

Lokacija: Mošćenička Draga
Klasifikacija: likovna umjetnost

Oznaka kulturnog dobra: Z-2966
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ruralna cjelina Kraj

Naselje Kraj smješteno je na strmini iznad mora, okruženo maslinicima i suhozidima. Glavno mjesto u urbanitetu ima crkvica Sv Marije karakterističnih odlika liburnskih crkvica s lopicom i preslicom. Krivudave komnikacije nastaju kao posljedica tlocrtnog razvoja manjih građevina razvedenog glavnog pročelja voltama, balaturima, a specifičnost „pete“ fasade čine fumari ili luminali na dvostrešnim krovištima, povišenog tavanskog prostora. Donji Kraj je cjelina ambijentalne vrijednosti, u kojem je rođen književnik Viktor Car Emin.

Lokacija: Kraj
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: RRI- 0213, Rješ: 322/1-1969
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska