Kulturna dobra općine Milna

Na području općine Milna nalazi se 26 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Sva dobra općine Milna:

 • Arheološko nalazište gradina Rat
 • Crkva Gospe od BlagovijestiCrkva StomoricaCrkva sv. Ivana i PavlaCrkva sv. JosipaCrkva sv. JurjaCrkva sv. MartinaCrkva-tvrđava na otočiću MrduljaDonji pisk ili Stara vodaInventar crkveInventar crkve sv. JosipaInventar crkve sv. LucijeKameni križKaštel Gligo, Bobovišća n/mKuća Cerinić-GligoKuća NazorKuća Vladimira Nazora i sklop kuća oko njeKuća zvana AnglešćinaKulturno-povijesna cjelina naselja MilnaOrgulje u crkvi Gospe od BlagovijestiOrgulje u crkvi sv. Ivana i Pavla mučenikaPodmorsko i kopneno arheološko nalazište „Vičja luka“, Bobovišća n/mSvjetionik RažanjUtvrđenje BaterijaZbirka predmeta i umjetnina crkve sv. Ivana i PavlaZgrada župnog dvora i prve škole u Ložišćima

  Arheološko nalazište gradina Rat

  Arheološko nalazište gradina Rat nalazi se na zapadnome dijelu otoka Brača, iznad sela Ložišća. Prva arheološka istraživanja gradine Rat proveo je Arheološki muzej u Splitu 1957. godine i ona su pokazala da se radi o zanimljivom prapovijesnom kompleksu. Godine 2007. počela su sustavna arheološka istraživanja u okviru znanstvenog projekta pri Filozofskom fakultetu u Splitu koja su pokazala kako je gradina Rat jedno od najbolje očuvanih gradinskih naselja na srednjodalmatinskim otocima. Otkriveni su stambeni objekti iz kasnobrončanog doba (3000 godina pr. Kr.) građeni od isprepletenog granja oblijepljenog glinom. Među brojnim keramičkim posudama domaće proizvodnje pronađeni su i ulomci finog posuđa uvezenog iz grčkog i italskog svijeta tijekom zadnjeg tisućljeća pr. Kr. Izlaz na more stanovnicima gradinskog naselja Rat bio je iz udoline Vičje luke gdje su 1908. godine pronađene željeznodobne grobnice pripadnika viših društvenih slojeva iz naselja Rat, s bogatim metalnim i keramičkim arheološkim nalazima.

  Lokacija: Ložišća
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5891
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od Blagovijesti

  Župna crkva Gospe od Blagovijesti sagrađena je na sjevernoj strani milnarske luke ispod utvrđene kuće obitelji Cerineo. Na vrhu kamene skalinade ističe se vitkim kamenim pročeljem sa zabatom ukrašenim profiliranim volutama. Istočno od crkve je kasnorenesansni zvonik sa dvostrukom ložom s maskeronima i izduženom piramidom, rad obitelji Bokanić s kraja 16. st. Crkva se pripisuje graditeljsko-klesarskoj obitelji Macanović iz druge pol. 18. st. i istaknuto je ostvarenja kasnog baroka u Dalmaciji. Unutrašnjost je razdijeljena kamenim stupovima na tri broda, a svodovi su ukrašeni štukaturama, rad švicarske obitelji Somazzi s kraja 18. i početka 19. st.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.
  Autor: Obitelj Macanović

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4572
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva Stomorica

  Crkva sv. Marije (Stomorica) je smještena u polju sjeverno od sela Ložišća na starom putu prema Supetru. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom građena je priklesanim kamenom i ožbukana. Pokrivena je dvostrešnim krovom s pokrovom od kamenih ploča. Nad glavnim ulazom je viseći luk, a uz južnu stranu je prizidan kontrafor koji je nekad nosio zvonik na preslicu. Crkva je zasvođena bačvastim svodom s pojasnim lukom na paru pilastara. Svetište je odijeljeno zidanom oltarnom pregradom od crkvene lađe, a na apsidi je prozorčić s kamenom tranzenom prošupljenom u obliku križa. Na drvenom oltariću je slika “Uznesenje Bl. Dj. Marije”, Bartola Bossija, mletačkog slikara s konca 17. stoljeća.

  Lokacija: Ložišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5226
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana i Pavla

  Župna crkva sv. Ivana i Pavla smještena je u središnjem dijelu sela na donjem rubu Vele bande. Glavno pročelje sa trolisnim završetkom građeno je pravilnim klesancima. Na glavnom portalu u plitkom reljefu su motivi rombova, rozeta i srca Isusovog, iznad profiliranog vijenca je urezana god. 1820. Unutrašnjost je masivnim kamenim stupovima razdijeljena na tri broda, a srednji brod je pokriven zrcalnim stropom sa visokom gušom. Sjeverno od crkve na uzdignutom terenu ističe se neostilski zvonik izrađen po nacrtu kipara Ivana Rendića 1888. god.

  Lokacija: Ložišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1820. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4332
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Josipa

  Crkva sv. Josipa smještena je uz more u uvali Osibova južno od Milne. Široka jednobrodna građevina s izduženom polukružnom apsidom sagrađena je u 19. stoljeću s profiliranim elementima arhitektonske kamene plastike klasicističkih odlika. Pročelje završava istaknutim trokutastim zabatom s kružnim prozorom u središtu i preslicom na uzdignutom podnožju. Na glavnom oltaru je pala s likom sv. Josipa iz 17. st., dar zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića. U crkvi se čuvaju srebrni i drveni obredni predmeti 18-19. st., zavjetne slike i fotografije brodova.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4998
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Župna crkva sv. Jurja u Bobovišćima podignuta je 1914. na mjestu barokne crkve iz 17. st. Jednobrodna građevina s transeptom i pačetvorinastim svetištem oblikovana je u klasicističkim neopaladijanskim oblicima. Kasnobarokni kameni zvonik s piramidom obuhvaćen je svetištem i transeptom nove crkve. Crkva je natkrivena ravnim stropom rubom kojeg teče profilirani vijenac, a zidovi artikulirani zidanim pilastrima.

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1914. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1874
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina

  Crkva sv. Martina podignuta je na brijegu između Bobovišća i Milne na streteški važnom mjestu koje omogućava pregled akvatorija od Splitskih vrata do Hvara i Visa. Jednobrodna crkva s polukružnom apsidom po proporcijama i oblikovanju pokazuje odlike zrele predromanike. Jednostavno kameno pročelje na vrhu ima zidanu preslicu s trokutastim zabatom iz 14. st. Crkva je presvođena polukružnim svodom bez pojasnica, a zidovi su raščlanjeni širokim plitkim nišama. Nad oltarom je renesansni kameni reljef, rad radionice Nikole Firentinca, s prikazom sv. Martina na konju i prosjaka.

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4331
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva-tvrđava na otočiću Mrdulja

  U kanalu između rtova otoka Brača i Šolte, a blizu luke Milna je otočić Mrduja koji je još u antici imao značajnu ulogu u plovidbenom putu prema Saloni i Splitu. Na zapadnoj strani otočića je ruševna gotička crkvica sa četvrtastom apsidom. Prizemlje je presvođeno, a nad svodom je terasa-osmatračnica sa obrambenim elementima. Vjerojatno je korištena i kao svjetionik pa je i danas u funkciji signalizacijsko svjetlo za navigaciju.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1864
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Donji pisk ili Stara voda

  Istočno od naselja Ložišća jedno je od najvećih sabirališta vode na otoku. Bazeni za kaptažu pune se prirodnim padom vode niz naplov na sjeveru. Široke pristupne rampe s kamenim rubnjacima vode do kamenica za pojenje stoke i sustava obzidanih bazena. Ova instalacija izgrađena je u prvoj pol. 19. st. i ubraja se u kulturna dobra industrijske arheologije te pokazuje visoki domet tehničkih znanja u kultiviranju agrarnog krajolika.

  Lokacija: Ložišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1873
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve

  Sastoji se od 107 predmeta: slika datiranih od XVI.-XIX. stoljeća, kipova XVIII.-XIX: stoljeća, te predmeta obredne uporabe od XVIII.-XX. stoljeća.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-275,24/80-72
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Josipa

  Inventar crkve sv. Josipa u uvali Osibova sastoji se od niza slika i fotografija zavjetnih brodova spašenih oluji.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: RST-283,24/9-73
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Lucije

  Sastoji se od 22 predmeta datirana od XVI.-XIX. stoljeća. Ističe se procesionalni križ baroknog sloga iz XVII. stoljeća.

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-274, 24/79-1972
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kameni križ

  Duboka udolina koja vodi od polja sela Ložišća do Vičja luke i kojom su prolazili bujični potoci, premošćena je kamenim mostom u 19. st. Most je građen na jedan luk sa oblim kontraforima, a nakon što je 1897. srušen nevremenom odmah je obnovljen što evocira spomen ploča nad lukom. Most se ubraja u raritetna tehnička rješenja i spomenik je inženjerije 19. st.

  Lokacija: Ložišća
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1871
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Gligo, Bobovišća n/m

  Kaštel Gligo smješten je na osojnoj strani uvale Bobovišća. Tri krila sklopa nastala su oko prostranog dvorišta prema moru ograđenog visokim obrambenim zidom uz kojeg je dijelom sačuvana kamena šetnica na svodovima. Na istoku je četvrtasta jednokatnica istaknuta od zatvorenog perimetra dvorišta sa nizom puškarnica u prizemlju koja je pripadala baroknom dijelu utvrđenog sklopa. Građevina na južnoj strani dvorišta pripada najstarijem dijelu kaštela sa nizom obrambenih elemenata u njenoj unutrašnjosti i baroknim luminarima u potkrovlju. Kaštel obitelji Marinčević-Gligo, koja se javlja koncem XVII. st., vrijedan je utvrđeni barokni sklop za obranu luke i pristupa u unutrašnjost otoka Brača.

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4886
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Cerinić-Gligo

  Kuća Cerinić-Gligo smještena je na zapadnoj strani sela Bobovišća sred prostranog vrta. Monumentalna dvokatnica sa visokim potkrovljem građena je krupnim klesancima sa pet prozorskih osi. Sred zapadnog pročelja je kameni balkon na konzolama. U unutrašnjosti se čuvaju drvene skulpture samoukog bračkog kipara Martina Cerinića (1860-1940). Kuća je istaknuti primjer stambene veleposjedničke arhitekture 19. st.

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2316
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Nazor

  Kuća Nazor nalazi se na padini brežuljka Glava pored starog puta za selo Ložišće. Dvorište je ograđeno visokim zidom s monumentalnim lučnim vratima, a na zaglavnom kamenu urezani su inicijali i godina gradnje: A•S•E•N 1817 (Antonio Stefano eredi Nazor 1817). Kuća je prostrana jednokatnica sa visokim potkrovljem. Kuća je pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča sa luminarima, a na polukružnim konzolama uz strehu leži facetirani kameni oluk. Zgrada predstavlja vrijedan primjer stambene građevine s utvrđenim dvorištem s početka 19. stoljeća i prva je kuća obitelji Nazor na Braču nakon doseljenja iz Poljica

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1817. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4327
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Vladimira Nazora i sklop kuća oko nje

  Kuća pjesnika Vladimira Nazora nalazi se na sjevernoj strani luke Bobovišća. Niz od tri kuće ima prizemlje i prvi kat te visoko potkrovlje sa nizom luminara koji se poklapaju sa osima prozora prvog kata. Na bočnim dijelovima simetrično su postavljena dva vanjska kamena stubišta. Pregradnjom srednjeg dijela kuće 1933.-1937. izmijenjen je izvorni izgled, a sačuvan je dio izvornog interijera s namještajem, knjigama i fotografijama. Sklop kuća Nazor ima memorijalni značaj jer je tu pjesnik Vladimir Nazor proveo dio djetinjstva, a odlikuje ga ambijentalna vrijednost stambene arhitekture s počeka 19. stoljeća.

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4329
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća zvana Anglešćina

  Kuća zvana Anglešćina sagrađena je visoko iznad luke. Podigla ju je obitelj Cerinić i ubraja se u renesansne kaštele za obranu pristaništa. Građena je u obliku slova U s unutrašnjim dvorištem i tragovima zazidanog kruništa na pročelju te topovskim otvorima. Kasnije je prilagođena stanovanju otvaranjem većih otvora sa kamenim okvirima.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5004
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja Milna

  Naselje Milna je najveća bračka luka smještena na zapadnoj obali otoka blizu poluotoka Zaglav. Duboka uvala se račva na dva rukavca Žalo na sjeveru i Panteru na jugoistoku gdje su dijelom i močvarni predjeli, a prema odlikama pjeskovitog tla i finog žala nastao je naziv Milna
  Prvi se put ime Milna spominje u ispravi iz 1333. g., a god. 1519. navodi se crkva sv. Marije (ecclesia Ste Mariae Milnavi) na mjestu današnje župne crkve. Ona postaje jezgra novog priobalnog naselja, što ga je branio renesansni kaštel obitelji Cerinić zvan Polaca ili Anglišćina.
  Nagli razvoj Milna doživljava početkom 19. st. kada je zacrtana urbanistička matrica lučnog obrisa naselja između Pantere i Žala te niz blokova uzduž blatačke rive. Gradnja nove obale s uređenjem luke provedena je krajem 60-tih godina 19. st. Tada je oblikovano pročelje naselja prema moru od kuće Babarović, monumentalne kamene trokatnice iz 1843. koja na istoku flankira skalinadu pred župnom crkvom do dvokatnica obitelji Skarneo na zapadnoj strani koje su kraćim pročeljem okrenute moru.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4913
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Gospe od Blagovijesti

  Povijesne orgulje, rad radionice Agostino i Antonio Callido (Venecija) iz 1820. godine. Obnovljene su 1984. godine od strane radionice Heferer iz Zagreba. Manual opsega C/E-f3 ima 22 registra (od čega četiri razdijeljena), pedal o. C-cis1 ima 3 registra, dakle ukupno 25 registra. Prijenos je mehanički. Godine 2006. orgulje su djelomice u uporabi.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Radionica Agostino i Antonio Callido ; Radionica Heferer-obnovitelji

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1821
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Ivana i Pavla mučenika

  Povijesne orgulje, rad radionice Bazzani, Pietro e nepote (Venecija) iz godine 1896. Obnovljene su 2009. godine od strane radionice Heferer iz Zagreba. Manual opsega C – g3 ima 19 registara (od čega su tri razdijeljena), pedal o.C – gis0 (izvorno C/E-gis0) ima 2 registra, dakle ukupno 21 registar. Prijenos je mehanički. Restauracija je obavljena 2009. godine.

  Lokacija: Ložišća
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Radionica Bazzani ; radionica Heferer

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2884
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podmorsko i kopneno arheološko nalazište „Vičja luka“, Bobovišća n/m

  Podmorsko i kopneno arheološko nalazište „Vičja luka“ nalazi se po sredini zapadnog kraja otoka Brača. To je duboka uvala koja se dijeli na dvije manje, uvalu Bobovišća sa istoimenim naseljem, i uvalu Vičja luka. Te dvije luke pružaju sigurno sidrište kroz prolasku kroz Splitska vrata. Najznačajniji nalaz s područja Vičje luke su četiri prapovijesna groba otkrivena 1908. godine prilikom krčenja zemlje. Arheološki muzej u Splitu je obaviješten o nalazu grobova te je tom prigodom i otkupio nalaze od težaka Frane Rakele koji je pronašao grobove. Budući da prilikom otvaranja grobova nisu bili prisutni djelatnici Arheološkog muzeja izgubljeni su dragocjeni podaci o položaju kostura te priloga u grobovima kao i cijeli osteološki materijal. Grobovi su bili pokriveni kamenim pločama. Iz četiri grobne cjeline iz Vičje luke ostali su nam sačuvani značajni metalni nalazi: tri brončane kacige grčko-italskog tipa, ostaci brončanog lima pojasa, tri narukvice, ranolatenske fibule, igle s dvostrukom glavom (18 komada), privjesci, pincete, masivni brončani kolutovi te prsten s prikazom ptice. Od ostalog arheološkog materijala pronađene su dvije geme od staklene pastete ukrasne perlice kao i brojni ulomci uvozne crnoglačane grčke keramike (skifosi, lekiti, jajoliki alabastron) te manji broj ulomaka ilirske keramike. Arheološki muzej u Splitu pod vodstvom Mladena Nikolancija proveo je 1957. godine arheološka istraživanja na istom mjestu koja nisu dala značajnije rezultate. Pronađen je jedan srebrni stater grada Krotona te polovica staklene geme. Iz izvještaja Don Frane Bulića može se zaključiti da su na području istočno od morske obale u Vičjoj luci, a prema gradini Rat, bili otkopani i drugi nalazi u grobovima, što navodi na zaključak kako se na ovom području nalazila veća nekropola te da su gore navedeni grobovi samo njen manji dio. Pretpostavlja se da je nekropola pripadala naselju koje je bilo na gradini Rat. Arheološkim rekognosciranjem podmorja pronađeni su brojni ulomci prapovijesne keramike, a bogati prilozi u grobovima dokazuju razmjenu između lokalnog stanovništva i grčkih pomoraca kojima je Vičja luka bila idealan zaklon i sidrište, a možda je uvala predstavljala i određenu vrstu trgovačkog punkta za robu razmjenu.

  Lokacija: Bobovišća
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5941
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Svjetionik Ražanj

  Svjetionik Ražanj je smješten na poluotoku Zaglav na vanjskoj obali otoka Brača. Značajna je orijentacijska točka za plovidbu kroz Splitska vrata i bračko-hvarski kanal. Jednostavna pačetvorinasta zgrada građena je kamenom u pravilnim redovima i pokrivena četverostrešnim krovom s pokrovom od kupe kanalice. U središtu južnog pročelja je poligonalna kula s lanternom na vrhu.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1874. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5786
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Utvrđenje Baterija

  Utvrđenje na rtu Zaglav na otoku Braču smješteno je na istaknutom položaju zapadnog kraja otoka u kanalu sučelice otoku Šolti. U morskom prilazu Splitu ova je točka oduvijek imala veliko strateško unačenje u kontroli plovidbenog puta. Utvrđenje se sastoji od prizemnih zgrada jednostavnih otvora i obrambenog zida sa zupcima kojim je ograđen čitav sklop. Utvrđenje na rtu Zaglav sagrađeno je za francuske uprave 1806. god. za kontrolu prolaza u unutrašnjem moru između srednjodalmatinskih otoka.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1806. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4328
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka predmeta i umjetnina crkve sv. Ivana i Pavla

  Zbirka predmeta i umjetnina crkve sv. Ivana i Pavla u Ložišćima poglavito se sastoji od obrednih predmeta i umjetnina 18. i 19. st. Sastoji se od predmeta serijske proizvodnje XIX. stoljeća koji su rađeni u neoslogovima.

  Lokacija: Milna
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-273,24/78-72
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada župnog dvora i prve škole u Ložišćima

  Sjeverno od župne crkve sv. Ivana i Pavla 1857.g. sagrađena je zgrada župnog dvora i prva škola u Ložišćima. Kamena dvokatnica s tri visoka luminara u potkrovlju vrijedan je primjer stambene i javne arhitekture polovine 19. st.

  Lokacija: Ložišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1857. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5480
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska