Kulturna dobra općine Mihovljan

Kapela sv. Marije Magdalene

Kapela sv. Marije Magdalene smještena je na osamljenom mjestu u naselju Kuzminec, uz cestu Radoboj – Mihovljan. Podignuta je na pavlinskom posjedu. Prvi put se spominje 1456. g., a po opisima iz vizitacija može se zaključiti da je kapela 1676. g. bila obnovljena. Pravilno je orijentirana. Građena ja od kamena lomljenca kao jednoprostorna građevina s trostranim zaključkom te baroknom sakristijom i otvorenim trijemom pred glavnim pročeljem. Ulazna su vrata šiljata i profilirana dvjema konkavnim udubinama među kojima je štap. Uz gotički dovratnik te nad vanjskim oltarom na glavnom pročelju nalazi se zidna slika iz 1777. g. Iznad ulaznih vrata ima drveni tornjić, Dachreiter.

Lokacija: Kuzminec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3513
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tabernakul iza kapele sv. Marije Magdalene

Jednostavni tabernakul svojom širinom zauzima gotovo cijelu širinu zidane menze glavnog oltara. Njegove bočne stranice niže su i izdužene jednostavnim užim kvadratičnim krajevima. Polikromiran je i izrađen je u drvu. Nadvisuje ga kupolasti krović sa dva pokrajnja anđela što sijede na jednostavnom profiliranom vijencu. Vrata ormarića polukružna su sa jednostavnom polukružnom ukladom. Ostatak prednje plohe ukrašen je dvjema okomitim frizovima ukrašenim stiliziranim lisnatim motivima.

Lokacija: Kuzminec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4654
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Sakralni inventar iz župnoga dvora i župne crkve sv. Mihovila Arkanđela

Mihovljanska crkva, sagrađena 1970-ih godina, jednobrodna je građevina, ukrašena vitrajima i kipovima postavljenima na konzole uglavnom svetišnog istočnog zida. Kipovi su dijelom ostaci oltara tirolskih radionica te dijelom radovi pučkih radionica.
Zbirka liturgijskog posuđa, iako relativno mala, sadrži lijepo dekorirane primjerke iz razdoblja od ranog 18. do ranog 20. st.
Možda najljepši primjerak je klasicistički kalež iz 1820. g., ukrašen bogatim girlandama i medaljonima što upućuju na izvanredan sklad ornamentike i forme.
Zbirka ruha broji nekoliko primjeraka kazula, dalmatika i pluvijala ukrašenih visokominuciozno izvedenim reljefima u zlatovezu.

Lokacija: Mihovljan
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6315
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Mihovljan, Tradicijska kuća, k. br. 282

Tradicijska kuća smještena je na blagoj padini uz lokalni put. Drvena prizemnica s kamenim podrumom izduženog je pravokutnog tlocrta veličine 11,2 x 5,5 metara, dužom stranom paralelna sa slojnicama terena. Krov je dvostrešan sa zabatnim skošenjima.
U stambeni prostor ulazi se preko kamenih stuba i drvenog trijema što se provlači dužinom jugozapadnog i kraćeg sjeverozapadnog pročelja. Unutrašnjost je organizirana jednostavno – sa svake strane od centralno smještenog ulaza nalazi se po jedna prostorija – za spavanje i boravak odnosno kuhanje. Podrumski dio je djelomično ukopan te se u njega ulazi na strani suprotnoj glavnom ulaznom pročelju.
Zidovi prizemlja sastavljeni su od drvenih planjki spojenih „hrvaškim uglima“, ožbukani su vapnom i obijeljeni jednako kao i kameni zidovi podruma. Krovište je prekriveno biber crijepom a zabatni dijelovi tavanskog prostora pokriveni su daskama, kao i ograda trijema.
Tradicijska kuća većih dimenzija, sačuvana je u svojoj izvornoj veličini, neizmijenjene prostorne dispozicije i građevne konstrukcije. Podovi su drveni i izvorni kao i stropovi iz masivnih greda.

Lokacija: Mihovljan, Mihovljan 282
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5086
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Etnografska zbirka u vlasništvu obitelji Vdović

Broji 302 predmeta vezanih za pokućstvo, odijevanje i privređivanje na tradicijskoj okućnici, što podrazumijeva različite alate i pomagala.
Prema materijalu najbrojniji su drveni, tekstilni i keramički predmeti, a nešto manji broj predmeta je od metala, stakla i kamena. Glede funkcionalnih cjelina u zbirci se ističe kompletan inventar spavaće sobe i kuhinje, a prema manjim cjelinama očuvani su predmeti za izradu kruha, ženske nošnje i alat za korištenje drva.
Većina predmeta izrađena je na tradicionalan način kao proizvod seoskih majstora ili samoukih proizvođača, dok su rijetki predmeti industrijske proizvodnje.

Lokacija: Mihovljan
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5207
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Kamena ploča s natpisom na latinskom jeziku sa stare zgrade kupališta

Kamena ploča (dim. 162×65×8 cm) koja je stajala na ulazu u kupališnu zgradu ima ugraviran natpis iz 1809. – AQUAE S VTINZKENSES SAECVLIS NEGLECTE PVBLICO VSVI RESTITVTAE CVRIS ET EXPENSIS C HENRICI SERMAGE (Vode sv. Vincenta koje su bile duže vrijeme zapuštene obnovio je i dao u javnu uporabu g. Henri Sermage).

Natpis zauzima gotovo cijelu površinu ploče, a ispisan je slovima rimske kapitale nejednake veličine. Središnji dio s natpisom plitko je reljefno istaknut u odnosu na cijelu ploču, a u uglovima se nalaze blaže upuštena kvadratična polja s kružnim, u kamenu isklesanim, prikazima glavicama vijaka kojima je ploča učvršćena za zid.
Ploča je izrađena od lokalnog mekanog pješčenjaka i prilično je oštećena. Kamen se lista i trusi naročito uz gornji rub i na poleđini. Natpis je očuvan i čitljiv.

Lokacija: Sutinske Toplice
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1809. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5217
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Strugača”

Arheološko nalazište „Strugača“ smješteno je na zaravnjenom platou najvišeg vrha Komorske gore ili Strugače, na 412 m n/v, u općini Mihovljan, u sjeverozapadnom dijelu Hrvatskog zagorja. Otkriven je rekognosciranjem terena 2010., provedenim u sklopu znanstvenog projekta Studenskog kluba arheologa Sveučilišta u Zagrebu. Tom prilikom je na lokaciji prikupljeno dosta površinskih nalaza: ulomaka keramičkih posuda, kućnog lijepa i litike. Na osnovu analize nađenog pokretnog arheološkog materijala, nalazište se preliminarno može datirati u razdoblje kasnog neolitika i ranog brončanog doba.

Lokacija: Mihovljan
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4000 god.p.n.e. do 2500 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5319
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska