Kulturna dobra općine Maruševec

Kurija, Čalinec 80

U neposrednoj blizini Maruševca, u Čalincu, nalazi se starinska plemićka kurija. Posjed Čalinec se spominje u 16. st. kada se na tome mjestu nalazio kaštel, koji je tijekom 17. i 18. st.pretvoren u dvorac. Današnji oblik izdužene jednokatnice s prozorima uokvirenim izrezbarenim drvenim okvirima, drvenim strehama i drvorezbarskim ukrasima dobila je krajem 19. st. U svojoj strukturi ostala je očuvana izvorna renesansna gradnja, skrivena ispod slojeva kasnijih stoljeća. Nekad se oko cijele kurije protezao perivoj, no od njega je ostalo tek nekoliko stabala.Ispred njenog glavnog pročelja i danas stoji tisa, impozantan primjer svoje vrste, zaštićena kao spomenik prirode.

Lokacija: Čalinec, Čalinec 80
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1074
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Roka

Kapela Sv.Roka smještena je na rubu naselja, na čistini između groblja i područne škole. Ona predstavlja manju jednobrodnu kapelu s poligonalnim svetištem, sakristijom i zvonikom koji seizdiže iz zabatnog glavnog pročelja. U unutrašnjosti koja odiše jednostavnošću i skromnošću ističe se recentni oslik zidova svetišta sa prizorima iz života Sv.Roka te glavni oltar kasnobaroknih karakteristika. Ona je građena sred. 17.st. u tradiciji manjih sakralnih građevina, gdje se još provlače elementi srednjovjekovne tipologije tlocrta, ali s detaljima konstrukcije i oblikovanja svog vremena.Temeljito je obnovljena 1821. god., no i kasnije je doživjela razne adaptacije na vanjštini i u unutrašnjosti.

Lokacija: Druškovec, RKT župa sv.Jurja mč, Maruševec, Maruševec 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1079
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Dvorac, Maruševec 82

Dvorac u Maruševcu se kao sjedište vlastelinstva ob. Vragović spominje sred.16. st. Od tada pa do 20.st., njega su posjedovale razne obitelji, od kojih je svaka građevinskim zahvatima ostavila svoj trag. Prvotno nizinski burg izmijenio je Schlippenbach 1877.god. „historicističkom” obnovom dvorca i arhitektonskom dekoracijom romantičnog historicizma, a nakon njega Pongratz krajem 19. st.,koji je i uredio perivoj. U dvorcu su očuvani predmeti umjetničkog obrta iz 2/2 19. st. i dio su nekadašnjeg dvorskog inventara. Romantičarska vizija dvorca u slikovitom pejzažu ovdje je provedena smještajem parka zajedno s elementima specifične parkovne arhitekture i potječe s kraja 19.st.

Lokacija: Maruševec, Maruševec 82
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1091
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jurja mučenika i kurija župnog dvora

Crkva Sv.Jurja mč. smještena je uz raskrižje u samom centru naselja. Predstavlja sklop srednjovjekovne i kasnobarokno-klasicističke gradnje. Građevinskim zahvatima tijekom 17. i 18. st. te potkraj 19. dobila je konačan izgled trobrodne građevine sa sakristijom uz gotičko svetište iz 1482., bočnom kapelom i zvonikom pred pročeljem. Sav je stari inventar god.1913. zamijenjen novim. Kurija župnog dvora je primjer skladne kasnobarokne prizemnice iz 1790. unutar lijepog ambijenta crkvenog dvorišta.

Lokacija: Maruševec, RKT župa sv. Jurja, Maruševec 002
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-884
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska