Kulturna dobra općine Martinska Ves

Na području općine Martinska Ves nalazi se 15 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Martinska Ves:

 • Crkva sv. Martina
 • Kapela sv. Petra i Pavla i barokni pilOrgulje u crkvi sv. MartinaPovijesna seoska cjelina naselja Bok PalanječkiRaspelo na grobljuTradicijska kuća i gospodarska zgrada u Tišini Erdetskoj 107Tradicijska kuća u Desnoj Martinskoj Vesi kbr. 3Tradicijska kuća, Desni Dubrovčak 18Tradicijska okućnica u Mahovu kbr. 19Tradicijska okućnica, Mahovo 11Tradicijska okućnica, Mahovo 29Tradicijsko gospodarstvo u naselju Mahovo k. br. 30Tradicijsko gospodarstvo, Lijeva luka 12Tradicijsko gospodarstvo, Lijevo Željezno broj 8Tradijska okućnica u Desnom Dubrovčaku 33

  Crkva sv. Martina

  Župna crkva sv. Martina u Desnoj Martinskoj Vesi sagrađena je na mjestu starije drvene crkve u 17. stoljeću. Po tlocrtnoj dispoziciji, crkva sv. Martina longitudinalna je jednobrodna građevina s prostranom poligonalnom apsidom uz koju se nalazi kvadratna krstionica, te otvorenim predvorjem unutar tornja na pročelju. Svodovi lađe, sakristije i oratorija ukrašeni su štukaturama koje dinamiziraju površinu zida i obrubljuju konično usječene niše prozora i freske na zidovima. Na ulazu u apsidu nalaze se bočni oltari: oltar Presvetog Srca Isusova i oltar Prečistog Srca Marijinog. U apsidi je smješten monumentalni oltar tektonskog tipa, a u središtu dominira slika nepoznatog autora s prikazom svetog Martina. S lijeve strane u unutrašnjosti crkve nalazi se propovjedaonica s baldahinom, najstarija od cjelokupnog inventara crkve. Župna crkva sv. Martina sa svojim vrijednim baroknim inventarom karakterističnim za kontinentalnu Hrvatsku ima arhitektonsku i povijesnu vrijednost.

  Lokacija: Martinska Ves, Desna Martinska Ves 64
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5590
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Petra i Pavla i barokni pil

  Jednobrodna kapela smještena na raskrižju u sredini sela, pravokutnog je tlocrta. Današnja drvena kapela podignuta je 1752.g. zalaganjem kanonika Terihaja. Vanjštinom kapele dominira jednostavnost oblikovanja i glatka zidna ploha te karakterističan drveni zvonik. Kapela je građena od tesanih hrastovih planjki. Za kvalitetno i bogato uređenje unutrašnjosti ove kapele zaslužni su zagrebački umjetnici, a naročito se ističu oltar kipara Antuna Reinera, oslikani tabulat i drvena oplata zidnih stijena. Na malom ograđenom prostoru između kapele i ulice je barokni kameni pil pri čijoj su gradnji kao spolije korišteni dijelovi rimskog kamenog stupa. Jedan od najvrijednijih drvenih sakralnih objekata.

  Lokacija: Bok Palanječki
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1752. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3488
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Orgulje u crkvi sv. Martina

  Orgulje, s 12 registara, 2 manuala i pedalom, potpisano su djelo zagrebačkog graditelja orgulja Mije Heferera iz 1881. godine. Orgulje su izvrsne zvučnosti, a prema sudu L. Šabana, predstavljaju vrlo uspjelo djelo najkvalitetnijeg domaćeg orguljara 19. stoljeća. Orgulje su mehaničkog sistema, opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Trodijelnim prospektom dominira središnji toranj završen trokutnim zabatom. Piramidalno završene svirale prekrivaju lijepo rezbarene dekorativne zavjese.

  Lokacija: Martinska Ves
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1881. god.
  Autor: Mijo Heferer

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4603
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Povijesna seoska cjelina naselja Bok Palanječki

  Bok Palanječki nalazi se na desnoj obali rijeke Save, nedaleko Siska. Naselje je seoskih obilježja, a tipološki zbijeno naselje izduženog cestovnog oblika u kojemu je sačuvana njegova povijesna matrica. Okućnice su smještene na pravokutnim izduženim parcelama, s gusto izgrađenim stambenim i gospodarskim zgradama. Kuće su drvene katnice najčešće orijentirane u smjeru sjever-jug i uglavnom su građene u drugoj polovici 18. ili prvoj polovici 19. st. Temelji su im izvedeni opekom, a u neke od njih ugrađeni su kameni blokovi rimskog razdoblja. Na raskrižju u sredini sela smještena je kapela sv. Petra i Pavla i barokni pil. To je jednobrodna kapela, pravokutnog je tlocrta. Današnja drvena kapela podignuta je 1752.g. zalaganjem kanonika Terihaja. Vanjštinom Na malom ograđenom prostoru između kapele i ulice je barokni kameni pil pri čijoj su gradnji kao spolije korišteni dijelovi rimskog kamenog stupa. Jedan od najvrijednijih drvenih sakralnih objekata. Naselje se u pisanim izvorima spominje već u 13. stoljeću i to kao Rakov Bok, naselje sisačke gospoštije. Kasnije se navodi samo kao Bok, a početkom dvadesetoga stoljeća kao Bok Palanječki. U srednjem vijeku s još desetak sela pripada sisačkoj županiji pod nadzorom Kaptola zagrebačkog. Krajem 16. stoljeća u bitci s Turcima kod sisačkoga Staroga grada sudjeluju mnogi kmetovi iz Boka. U prvoj polovici 19. stoljeća gospoštije se nalaze prvo pod francuskom upravom, zatim pod austrijskom te ponovo pod Kaptolom.
  Naselje Bok Palanječki odlikuje se ambijentalnim, povijesnom i graditeljskom vrijednošću. Kontinuitet življenja na ovom području iščitava se iz slojevite koherentnosti antike, srednjeg vijeka te konačno, očuvanog tradicijskog graditeljstva od 18. do 20. stoljeća koji je očuvan u povijesnoj matrici, skladno i organski povezanoj s reljefnim osobitostima krajolika u kojemu je smješteno.

  Lokacija: Bok Palanječki, Bok Palanječki
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5700
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Raspelo na groblju

  Na groblju u mjestu Bok Palanječki nedaleko Siska stoji brončani korpus raspetoga Krista (140x50x16 cm) na drvenom križu. Na jednostavnom križu bez obrađenih detalja raspeti je lik Krista, prikazan na ikonografski ustaljeni način. Mršavo, izmučeno tijelo s anatomski istaknutim detaljima odjeveno je samo u kratku perizomu oko bokova. Izduljeni torzo čeono je okrenut dok su noge gotovo profilno tordirane, pojačavajući dojam bolne ekspresivnosti i iscrpljenosti. Ruke su visoko uzdignute i otvorenih dlanova, a dobro modelirana glava s trnovom krunom klonula je na prsa, s poluotvorenim očima pogleda punim patnje. Površina je obrađena treperavo, uzburkano i nezaglađeno, što također pridonosi dojmu snažne emotivne izražajnosti.
  Riječ je o kiparskom ostvarenju visokog umjetničkog dometa iz vremena oko sredine XX. stoljeća, za sada neznanoga autora, na kojemu se zrcale odlike ekspresionističkog kiparskog senzibiliteta.

  Lokacija: Bok Palanječki
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1950. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4942
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća i gospodarska zgrada u Tišini Erdetskoj 107

  Tradicijska drvena kuća u Tišini Erdetskoj br. 107 drvena je katnica izduženog tlocrta orijentirana svojim užim zabatnim pročeljem prema ulici. Pokrivena je dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatom na pročelju i pokrovom od biber crijepa. Hrastove planjke spajane su na otesane uglove. Uz duže, dvorišno pročelje izvedeno je vanjsko stepenište koje se u zoni kata proširuje u kraći otvoreni trijem. Iza kuće izgrađen je gospodarski objekt koji je u donjem dijelu zidan opekom, a u gornjem građen drvom. Kuća ima vrijedan inventar (ormari, kolijevka, škrinje, stare svete slike). Tradicijska kuća s okućnicom u Tišini Erdetskoj ima značaj u prostorno-ambijentalnom, arhitektonskom i etnološkom pogledu.

  Lokacija: Tišina Erdedska, Tišina Erdetska 107
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5248
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća u Desnoj Martinskoj Vesi kbr. 3

  Tradicijska katnica u naselju Martinska Ves Desna br. 3. sagrađena je 1909. godine i izduženog je pravokutnog tlocrta. Prizemlje kuće sagrađen je od opeke, a kat od hrastovih planjki koje su spajane na otesane uglove. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem ispred kojega je nastrešnica „kapić“, a stepenice vode na zatvoreni trijem kata, tzv. „kapelu“ ili „kruklin“ iz koje se ulazi u prostorije kata. Iznad prozora prizemlja i kata proteže se manja krovna streha, tzv. „strešnica“. Tradicijska kuća pokrivena je dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatom i pokrovom od biber crijepa. Ulično pročelje izrezbareno je i ukrašeno geometrijskim motivima. Tradicijska katnica u Desnoj Martinskoj Vesi posjeduje arhitektonsku i etnološku vrijednost te je među najvrijednijim objektima tradicijskog graditeljstva u Martinskoj Vesi.

  Lokacija: Martinska Ves, Martinska Ves Desna 3
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1909. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5562
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća, Desni Dubrovčak 18

  Stambena drvena katnica sa zidanim prizemljem, izduženog je pravokutnog tlocrta, užim glavnim pročeljem orijentirana prema cesti, građena na tradicijski način početkom 20.st. Kuća je pokrivena dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatima i pokrovom od biber crijepa. Prostor prizemlja i kata je tročlan: prizemlje je bilo u stambenoj i gospodarskoj funkciji, dok je prostor kata stambeni. Komunikacija s prostorom kata omogućena je vanjskim natkrivenim drvenim stepeništem. Pročelje je ukrašeno rezbarenjem. Drvena građa je očuvana i zdrava na dijelovima gdje nije bila izložena vlaženju. Stolarija prizemlja djelomično je očuvana. Građevina ima kulturološku, etnološku i arhitektonsku vrijednost.

  Lokacija: Desni Dubrovčak, Desni Dubrovčak 18
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4340
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica u Mahovu kbr. 19

  Tradicijska okućnica u naselju Mahovo kbr. 19, sastoji se od tradicijske kuće, gospodarske zgrade i bunara. Tradicijska kuća sagrađena je 1879. godine od hrastovih planjki spajanih na otesane uglove. Dimenzije ove jednokatnice izduženog pravokutnog tlocrta su 15×5 metara. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem ispred kojega je nastrešnica „kapić“, a stepenice vode na zatvoreni trijem kata, tzv. „kapelu“ ili „kruklin“ iz koje se ulazi u stambene prostorije kata. Sačuvana je stara originalna stolarija. Drvena katnica pokrivena je dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatom i pokrovom od biber crijepa. U kući se nalazi bogati inventar.Tradicijska drvena katnica u Mahovu zajedno s gospodarskom zgradom predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života 19. i 20. stoljeća na ovom području.

  Lokacija: Mahovo, Mahovo 19
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1879. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5539
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, Mahovo 11

  Tradicijsko gospodarstvo smješteno je u naselju Mahovo, a na okućnici se nalaze zgrade: kuća (drvena katnica) te gospodarska zgrada. Kuća je izduženog pravokutnog tlocrta, a sagrađena je krajem 18 stoljeća. Masivne hrastove planjke položene su na velike kamene blokove, koji su postavljeni na sva četiri ugla, a prostor između popunjen je sitnijim kamenom i ciglom. Planjke su kalane i međusobno spajane na prekolop, tzv. „hrvaške ugliče“. Troprostornost je osnovna karakteristika organizacije prostora prizemlja i kata. Katnica je uređena, uredno održavana i obzirom da je vlasnik kolekcionar, djeluje kao zbirka etnoloških predmeta izvanredno postavljenih i ukomponiranih u prostor. Cijela okućnica je ograđena, gotovo parkovno uređena. Predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života 19. i 20. stoljeća na ovom području. Svojim oblikovanjem, poviješću gradnje i vlasništva, tradicijska okućnica sačuvala je duh prošlosti.

  Lokacija: Mahovo, Mahovo 11
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5858
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, Mahovo 29

  Na tradicijskoj okućnici nalaze se zgrade: kuća (drvena katnica), gospodarska zgrada te kuharna s krušnom peći. Kuća je izduženog pravokutnog tlocrta, a sagrađena je 1883. godine za plemićku obitelj Matleković iz Mahova. Dimenzije kuće su 6×30 metara. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem, a stepenice vode na zatvoreni trijem kata, tzv. „kapelu“ ili „kruklin“ iz koje se ulazi u hodnik. Detalji užeg pročelja bogato su ukrašeni rezbarenjem. Sačuvana je stara originalna stolarija. Kuća je pokrivena dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatom i pokrovom od biber crijepa. Gospodarska zgrada građena je od drveta i opeke, a kuharna s krušnom peći je manja zgrada od planjki, s pećnicom od opeke. Okućnica predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života 19. i 20. stoljeća na ovom području. Svojim oblikovanjem, poviješću gradnje i vlasništva, tradicijska okućnica sačuvala je duh prošlosti.

  Lokacija: Mahovo, Mahovo 29
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1883. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5701
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijsko gospodarstvo u naselju Mahovo k. br. 30

  Tradicijsko gospodarstvo smješteno je u naselju Mahovo 30, na k.č.br. 439, općina Martinska Ves. Na okućnici se nalaze zgrade: kuća (drvena katnica) i gospodarska zgrada. Kuća je izduženog pravokutnog tlocrta, a sagrađena je 1924. Temelji i nadtemelji izvedeni su iz opeke. Stijene prizemlja i kata izvedene su od tesanih hrastovih platica, debljine 9 cm, vezanih na slijepi njemački sijek. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je dvostrukim vanjskim natkrivenim stepeništem. Kuća je pokrivena dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatom i pokrovom od biber crijepa. Velika gospodarska zgrada koja se nalazi na istoj okućnici građena je od drveta i opeke pokrivena dvostrešnim krovištem od biber crijepa.

  Lokacija: Mahovo, Mahovo 30
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1924. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5428
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijsko gospodarstvo, Lijeva luka 12

  Tradicijsko gospodarstvo sastoji se od tradicijske kuće i tri gospodarske zgrade te okućnice od 500 m2. Kuća je sagrađena je 1888. godine, a dimenzije ove jednokatnice pravokutnog tlocrta su 12×7 metara. Prizemlje kuće zidano je ciglom, pokrivena je visokim dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatom i pokrovom od biber crijepa. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem ispred kojega je nastrešnica „kapić“, ukrašena rezbarenjem, a stepenice vode na zatvoreni trijem kata, tzv. „kapelu“ ili „kruklin“ iz koje se ulazi u stambene prostorije kata. U kući se nalazi bogati inventar kao što je tkalački stan, škrinje, ormari, klupe i stolovi. Drvena katnica zajedno s pripadajućim gospodarskim zgradama unutar ograđene okućnice predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života 19. i 20. stoljeća na ovom području.

  Lokacija: Lijeva Luka, Lijeva luka 12
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1888. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4821
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijsko gospodarstvo, Lijevo Željezno broj 8

  Tradicijsko gospodarstvo nalazi se u naselju Lijevo Željezno, k.br. 8. Drvena katnica građena je 1910. godine, izduženog pravokutnog tlocrta, pokrivena dvostrešnim krovištem s pokrovom od utorenog crijepa. Uglovi su bili obojeni bojama hrvatske trobojnice, a zabatno pročelje kao i detalji ulaznog prostora su rezbarenjem ukrašeni. Katnica u zoni prizemlja sadrži četiri prostorije. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem koje vodi na tzv. „kapelu“ ili „kruklin“. Sačuvana je stara originalna stolarija s detaljima u stilu secesije na vratima i prozorima. Drvena katnica zajedno s pripadajućim gospodarskim zgradama predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života 19. i 20. stoljeća na ovom području.

  Lokacija: Lijevo Željezno, Lijevo Željezno broj 8
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4819
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradijska okućnica u Desnom Dubrovčaku 33

  Tradicijska okućnica smještena je u Gornjoj Posavini, u naselju Desni Dubrovčak br. 33. Sastoji se od više drvenih građevina iz 19. st. i jednog većeg gospodarskog objekta, zidanog od opeke 1930.g. Stambena tradicijska katnica je zanimljive konstrukcije, građena od dvije drvene kuće. Prednje krovište ima, karakteristično za posavski kraj, zabatno skošenje i strešnicu ili kroveke u međukatnom prostoru, dok je krov druge kuće na vrhu otvoren mansardnim prozorom i limenim dimnjakom, tzv. badžom te indicira elemente tradicijskog graditeljstva Banovine. Na glavnoj gredi te druge kuće urezane su višebojne rozete i godina 1889. Sačuvani su svi konstruktivni elementi građevina, zatim izvorna stolarija (prozori i vrata) te namještaj s početka 20. st. Uz kuću, okućnicu čine: kuvarna s krušnom peći, staja, hambar, bunar i koš za kukuruz. Tradicijska okućnica predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života krajem 19. i početkom 20. stoljeća na ovom području.

  Lokacija: Desni Dubrovčak
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6358
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Sisku
  Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

  Telefon: 044/ 515-180

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska