Kulturna dobra općine Mala Subotica

Inventar crkve Porođenja Marijina

U posjedu gotičke, a sada barokizirane crkve ostala je očuvana vrijedna skupina crkvenog posuđa s kraja 17. i početka 18.st.

Lokacija: Mala Subotica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1490
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Porođenja Marijinog i kurija župnog dvora

Današnja župna crkva Porođenja Marijinog u Maloj Subotici trobrodna je građevina s polukružnim svetištem i zvonikom uz zapadno pročelje. Građena je u 17. st. na mjestu starije, a u 19.st. se pregrađuje tako da su joj zidovi povišeni i izgrađeno je novo pjevalište. Crkveni prostor je presvođen baroknim svodom, srednji brod i svetište ukrašeni su pilastrima i polustupovima. U 20. st. crkva je dograđena i proširena u trobrodnu. Župni dvor jednostavna je građevina, pravokutnog tlocrta, građena 1769.g.

Lokacija: Mala Subotica, RKT župa Mala Subotica, Ulica A. Stepinca 063
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1118
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Križa

Kapela sv. Križa nalazi se nešto sjevernije od samog naselja Sveti Križ, a kako nije okružena nikakvim objektima predstavlja vertikalnu okosnicu koja dominira okolnim prostorom. Izgrađena je sredinom 18. st. kao jednobrodna građevina s trolisnim svetištem, koje je nadsvođeno kupolom. Uz sjeverno je pročelje visoki, masivni zvonik. Crkva je opremljena inventarom iz 18. i 19. stoljeća.

Lokacija: Sveti Križ, Sveti Križ bb
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1122
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska