Kulturna dobra općine Magadenovac

Orgulje u crkvi sv. Karla Boromejskog

Pozitiv probodne mehanike, nekad s 5, danas 4 registra, anonimnog graditelja građen oko 1800. Nekad se nalazio u crkvi u Šljivoševcima, a još ranije, prema nekim vijestima u Bizovcu. Pozitiv je smješten na koru, bočno okrenut prema lađi. Plošno modelirani prospekt podijeljen je u tri polja razdvojena plitkim ukladama dekoriranim fino oblikovanim lisnatim girlandama. Dekorativna zavjesa nad sviralama spušta se u spletovima gustih lisnatih vitica i voluta. Stražnju stranu ormara zatvara kosa rešetka čiji okvir podržavaju četiri, izvanredno fino izvedene, dekorativne zakovice. Cjelina je prebojana smeđe imitirajući strukturu drveta, dok se ispod bijelo prefarbanih dekorativnih zavjesa nazire ranija pozlata.

Lokacija: Lacići
Klasifikacija: glazbeni instrument

Oznaka kulturnog dobra: Z-3987
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Grgura Velikog

Pravilno orijentirana jednobrodna građevina s užim i nižim poligonalnim svetištem s dva kontrafora izgrađena je u srednjem vijeku (gotika), a obnovljena u drugoj pol 19. st. u historicističkom duhu. Rizalitno istaknut zvonik uz pročelje recentna je dogradnja kao i sakristija. Svetište crkve presvođeno je križno-rebrastim svodom, a brod drvenim grednikom.

Lokacija: Šljivoševci, Vladimira Nazora 78
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1673
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Grgura Velikog

Datira s kraja 18. i iz 19. st., sastoji se od: Glavne oltarne pale (ulje na platnu u duhu baroknog klasicizma), oltarne pala Bezgrešnog začeća BDM i oltarna pala Raspeća (ulje na platnu u duhu nazarenskog slikarstva s kraja 19.st), slika Madone s Isusom (najvredniji predmet inventara, jednostavni drveni okvir), škropionice (ižljebljena zaobljenim kamenim kanelutrama), monstranca (kraj 18.st), raspelo i kalež (lijevani metal, s kraja 19.st).Inventar se po svom postanku i brojnosti može ubrojiti u skromnije inventare seoskih crkava.

Lokacija: Šljivoševci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-27
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Blata 1

Radi se o lokalitetu koji je smješten na blagom uzvišenju sjeverno od Vučice, a zapadno od ceste Donji Miholjac – Našice. Prisutni su arheološki nalazi neolitika/eneolitika i brončanog doba. Na površini oranica pronađeni su ulomci keramike i litički artefakti koji uz topografski smještaj upućuju na postojanje naselja, te govore u prilog postojanju značajnog arheološkog potencijala tog nalazišta.

Lokacija: Malinovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6638
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Blata 2

Radi se o lokalitetu koji je smješten na blagim uzvišenjima jugoistočno od Stare Vučice, a zapadno od ceste Kućanci – Kadići te sjeverozapadno od nekadašnjeg manjeg vodotoka. Prisutni su arheološki nalazi kasnog brončanog doba. Na površini oranica pronađeni su ulomci keramike i kućnog lijepa koji uz topografski smještaj upućuju na postojanje naselja, te govore u prilog postojanju značajnog arheološkog potencijala tog nalazišta.

Lokacija: Malinovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6607
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Selište”

Arheološki lokalitet „Selište“ otkriven je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac.
Lokalitet se nalazi kraj naselja Kućanci, na većem ovalnom uzvišenju kojem se na jugozapadnoj strani nalazi manji vodotok, dok je sa zapadne strane cesta Kućanci – Kadići i seosko groblje.
Površinskim pregledom terena pronađeni su arheološki nalazi iz razdoblja srednjeg vijeka. Na površini oranica i voćnjaka pronađeni su ulomci keramike i opeka koji uz topografski smještaj upućuju na postojanje naselja.

Lokacija: Kućanci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 900. god. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5170
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Dubrava”

Arheološki lokalitet „Dubrava“ otkriven je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac.
Lokalitet je smješten na blagom izduženom uzvišenju u ravnici jugozapadno od manjeg vodotoka, a sjeveroistočno od sela Kućanci.
Površinskim pregledom terena pronađeni su arheološki nalazi iz razdoblja prapovijesti, odnosno brončanog doba i srednjeg vijeka.

Lokacija: Kućanci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5169
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska