Kulturna dobra općine Luka

Orgulje u crkvi sv. Roka

Orgulje s 16 registara, 2 manuala i pedalom, prema vizitacijama su građene 1745. g., a do 1900. g. nalazile su se u crkvi sv. Anastazije u Samoboru. Pretpostavlja se da su rad zagrebačkog graditelja Antuna Weinera, a po stilu gradnje orgulje pripadaju štajerskoj školi. Iako znatno pregrađene tijekom vremena, imaju velik dio izvornog materijala, te su jedne su od malobrojnih velikih orgulja 18. st. sačuvanih u Hrvatskoj.
Atektonsko kućište s proširenim gornjim dijelom, postoljem je ugrađeno u ogradu kora. Prospektom dominira izmjena trokutnih i oblih ploha stvarajući snažan dinamičan dojam cjeline. Svirale prekrivaju vješto rezbarene ornamentalne zavjese, svaki put u kompoziciji novih motiva.

Lokacija: Luka
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1745. god.
Autor: Antun Weiner

Oznaka kulturnog dobra: Z-3990
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Roka i župni dvor

Župna crkva sv. Roka i župni dvor smješteni su u sjeveroistočnom dijelu naselja Luka. Crkva je sagrađena 1865. godine u neogotičkim stilskim oblicima kao jednobrodna građevina dimenzija cca 40 x 15 m, zaključena poligonalnim svetištem i zvonikom nad glavnim pročeljem. Perimetralne zidove crkve podupiru kontrafori između kojih su bifore šiljastih lukova. Prostrana unutrašnjost crkve svođena je šiljastim bačvastim svodom s pojačanim pojasnicama. Kurija župnoga dvora sagrađena je u drugoj polovini 19. stoljeća u istočnom uglu parcele kao jednokatna zidanica pravokutnoga tlocrta, te zajedno sa crkvom formira vrijednu graditeljsku cjelinu.

Lokacija: Luka
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1865. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5874
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Zgrada škole

Jednokatna slobodnostojeća zgrada škole sagrađena je u središtu naselja 1912. godine. Pravokutnog tlocrta s plitkim pročeljnim rizalitom, pripada tipu dvorazrednih školskih zgrada s dva učiteljska stana. Osnovna karakteristika prostorne organizacije takvih škola je simetrična organizacija koju određuje središnji ulaz i dvije veće prostorije uz glavno pročelje u obje etaže. Komunikacija među etažama ostvarena je stubištem smještenim u zasebnom volumenu u stražnjem dijelu zgrade. Vrijednost građevine očituje se u očuvanosti gabarita, osnovnog tlocrtnog rasporeda i konstrukcije, kao i činjenici da značajno određuje vizure naselja.

Lokacija: Luka
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1912. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6144
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Skulpture sv. Jakova, sv. Antuna Padovanskog, dva anđela-putta i jedne krilate anđeoske glavice u kapeli sv. Duha u Žejincima, te skulptura neznanoga sveca u župnom dvoru Župe sv. Roka

Kapela sv. Duha u Žejincima nekoć je imala vrijedan glavni oltar atektonske koncepcije, građen rezbarijom akantovog ornamenta oko središnje oltarne pale s prikazom Krunidbe Bogorodice. Međutim, o njegovom izgledu danas svjedoči još jedino fotografija, s obzirom da je oltar izgubljen sredinom 20. stoljeća. Od njega su sačuvane samo drvorezbarene polikromirane skulpture, kip sv. Jakova Starijeg i kip sv. Antuna Padovanskog te maleni anđeli-putti i krilata anđeoska glavica, nastali oko 1720. godine u radionici neznanoga domaćega majstora.
U župnom dvoru župe Sv. Roka u Luki sačuvan je kip neznanoga sveca, o kojemu nisu sačuvani podatci. Vjerojatno je nastao sredinom 18. stoljeća u neznanoj radionici, a dodatnu vrijednost mu daje podatak da je, čini se, jedini sačuvani trag nekadašnjeg inventara 18. stoljeća na području Župe.

Lokacija: Luka
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5214
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska