Kulturna dobra općine Lovreć

Na području općine Lovreć nalazi se 12 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Sva dobra općine Lovreć:

 • Arheološko nalazište Mala gradina
 • Arheološko nalazište “Mramori” (Kamenjak)Arheološko nalazište ZvizdaBošnjakova gradinaCrkva Sv. DuhaCrkva sv. RokaEtnografska zbirka u Osnovnoj školi “Silvije Strahimir Kranjčević”Gradina JovaInventar iz nove župne crkve Duha SvetogaInventar u staroj župnoj crkvi sv. DuhaSrednjovjekovno groblje u Gornjim GranićimaSrednjovjekovno groblje u Šakićima

  Arheološko nalazište Mala gradina

  Gradina je izduženog oblika i pruža se u pravcu zapad-istok te zauzima plato oko 120 metara i širine 50-100 metara. Bedemi su sačuvani na istočnoj i zapadnoj strani do visine od oko 5-6 metara. S južne i sjeverne strane nalazi se strmi greben i padine. Ulaz u gradinu je na sjeverozapadnoj strani preko tzv. Bilića gradine. S obzirom na keramičke nalaze gradina je u upotrebi od 9/8. do 4/3. stoljeća pr. Kr.

  Lokacija: Studenci
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 200 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4769
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Mramori” (Kamenjak)

  Arheološko nalazište “Mramori” nalazi se u istočnom dijelu mjesta Lovreć, uz cestu Trilj-Imotski. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje u 15. stoljeću uz staru antičku komunikaciju Salona-Tilurij-Novae-Narona. Sačuvano je oko 20 stećaka svih vrsta, te jedna križina. Repertoar ukrasnih motiva sličan je kao i na ostalim stećcima ovoga kraja: rozete, polumjeseci, križevi, spirale, vitice, ljudske figure povezane u kolu, prikazi lovca konjanika, te jelena. Na jednom stećku-sljemenjaku sačuvan je natpis pokojnika Vlkoja Bogdanića koji spominje i “kovača” tj. klesara Jurine.

  Lokacija: Lovreć
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3013
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Zvizda

  Arheološki nalazište Zvizda nalazi se zapadno od lokalne ceste Studenci-Podgreda, kod izvora Zvizda. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. stoljeća na trima uzvisinama oko izvora. . Na nalazištu Zvizda do danas je sačuvano oko tridesetak stećaka svih vrsta (sljemenjaci, sanduci, ploče) a repertoar ukrasnih motiva sličan je kao i na ostalim stećcima ovog područja (križevi, volute, polumjesec stilizirani ljudski likovi, prizori lova).

  Lokacija: Studenci
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5680
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Bošnjakova gradina

  Bošnjakova gradina u Lovreću nalazi se na 631 m nadmorske visine, sjeverno od mjesta Lovreć, iznad zaseoka Bošnjaci. Riječ je o strateškoj točci koja je štitila prirodnu komunikaciju od Sinjskog polja prema Imotskom. Prvo se formirala prethistorijska gradina sa velikim suhozidnim bedemom. U srednjem vijeku na gradini je izgrađena utvrda. Na vrhu uzvisine dominirala je četvrtasta kula od koje su se obrambeni zidovi pružali prema južnom dijelu fortificiranog prostora. Sa zapadne strane se od bedema odvaja dugi bokobran koji je štitio prilaz utvrdi, dok su se uz istočne bedeme s unutarnje strane nalazile stambene prostorije.

  Lokacija: Lovreć
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4288
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Sv. Duha

  Stara župna crkva Sv. Duha sa grobljem nalazi se na maloj uzvisini sjeverno od ceste Lovreć-Imotski. Na istom mjestu je vjerojatno postojala crkvica izgrađena u 15./16.st. Današnja jednobrodna crkva pravilne orjentacije s kvadratičnom apsidom je sagrađena na njenim ostacima, a svoj konačni oblik je dobila 1755.g. Oko nje i u njenoj blizini postoji groblje sa stećcima. Glavno pročelje ima trodijelnu preslicu sa tri zvona, iznad ulaza je rozeta, a bočno je presvođena otvorena kapelica sa oltarom-stećkom. Unutrašnjost crkve presvođena je polubačvastim svodom. Glavni oltar je iz lokalne radionice obitelji Rako (19.st), sa centralnom slikom Silazak Duha svetoga, naslikanom na drvu iz 1737.g.

  Lokacija: Lovreć
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6336
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Stara župna crkva sv. Roka u Medovdolcu sagrađena je 1760. g., kako je uklesano na nadvratniku. Jednobrodna je građevina s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Građena je od nepravilnih klesanaca slaganih u redove.Na pročelju je jednostavni ulaz iznad kojeg je križ te kamena rozeta. Pročelje se završava trokutnim zabatom u čijem vrhu je jednodijelni zvonik „na preslicu“. Dvostrešni krov crkve prekriven je kamenim pločama. Uz južno pročelje crkve 1879.godine dograđen je zvonik na jedan kat koji je 80-ih godina 20. st. nadograđen za još jedan kat. Unutrašnjost crkve se sastoji od prostora lađe i užeg svetišta povišenog za jednu stepenicu.

  Lokacija: Medovdolac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1760. god. do 1983. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4719
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka u Osnovnoj školi “Silvije Strahimir Kranjčević”

  Etnografska zbirka OŠ u Lovreću sadrži pet stotina i pet etnografskih predmeta iz druge polovine 19. i 20. stoljeća, te je primjer sustavne brige i zalaganja za tradicijsku baštinu profesora Joška Petričevića i generacija učenika od 60-ih godina 20. stoljeća do danas. Sadrži svakodnevne predmete koji su bili u uporabi koncem 19. i prvom polovinom 20. stoljeća, kada je selo živjelo u svojim obiteljskim zajednicama. Predmeti prikupljeni za ovu zbirku imaju kulturno povijesnu vrijednost i iz njih se može iščitati dio tradicijske materijalne kulturne baštine dijela dalmatinskog zaleđa.

  Lokacija: Lovreć
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4533
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina Jova

  Gradina Jova nalazi se s desne strane ceste Studenci-Imotski na 773 m. nadmorske visine. Smještena je na strateškom položaju koji omogućava kontrolu cijele studenačke doline. Ovalnog je oblika, duga oko 90m, široka oko 60m, opasana bedemom s J i Z strane, te djelom sa SZ strane. Suhozidni bedemi dijelom su sačuvani u širini od 2-3 m. Na osnovi površinski nalaza keramike datira se u rano brončano doba. Na istočnoj strani gradine nalazi se velika kultna gomila, promjera oko 30 m. i visoka od 4-5 m, koja je nastala kasnije. Naziv lokaliteta Jova izveden od riječi Jupiter-Jovis, sugerira na njeno korištenje za kultne obrede u antici. Postoji podatak da je ovdje pronađen Jupiterov žrtvenik.

  Lokacija: Studenci
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4167
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar iz nove župne crkve Duha Svetoga

  Crkva Svetoga Duha nova je župna crkva Župe Lovreć – Opanci. Sagrađena je 1936./1937. g. Inventar crkve sadrži 10 umjetnina nastalih u rasponu od 18. do 20. st.. Posebno treba istaknuti oltare. Naime, fra Jozo Šimić je za crkvu nabavio tri mramorna oltara iz srušene barokne crkve Gospe od Zdravlja na Dobrome u Splitu. To je glavni samostojeći oltar tipa tabernakul, te dva bočna retabl oltara arhitektonskog tipa. Tabernakul glavnog oltara, napravljen u barokno – rokoko stilu možemo datirati u 18. stoljeće. Izvorno potječe iz splitske benediktinske crkve sv. Eufemije ( Arnira ) odakle je prenešen u crkvu Gospe od Zdravlja. Bočni oltari napravljeni su 1838. godine u klasicističko – baroknom stilu od raznobojnog mramora te su izrazito vertikalni i strogo izvedenih arhitektonskih dijelova. Izuzetno su vrijedne dvije barokne mramorne skulpture, sv. Silvestra pape i sv. Tome Apostola, rad nepoznatog mletačkog kipara iz druge polovice 18. stoljeća, najvjerovatnije 1768. godine, postavljeni na rubovima glavnog oltara, lijevo i desno od svetohraništa. Sve do 1822. godine bili su na glavnom oltaru u zadarskoj crkvi sv. Silvestra ( sv. Tome ) odakle su preneseni na glavni oltar splitske crkve Gospe od Zdravlja, a zatim 1938. godine u novopodignutu crkvu u Lovreću.

  Lokacija: Lovreć
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6703
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar u staroj župnoj crkvi sv. Duha

  Crkva Duha Svetoga stara je župna crkva župe Lovreć – Opanci. Nalazi se na groblju.Inventar crkve sadrži 13 umjetnina nastalih u rasponu od 18. do 20. st. Treba izdvojiti drveni polikromirani neobarokni oltar arhitektonskog tipa radionice Rako iz Imotskog napravljen u 19 st. na kojem je pala koja prikazuje Silazak Duha Svetoga, slikana uljem na drvu iz 1737. godine kao najvrijednije umjetnine.

  Lokacija: Lovreć
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6707
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Srednjovjekovno groblje u Gornjim Granićima

  Srednjovjekovno groblje u Gornjim Granićima nalazi se sz od Dobrinača na južnom ulazu u spomenuti zaseok. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. st.a, uz i oko starog seoskog puta, sjeverno od suvremene prometnice. Sačuvano je 23 sanduka te 1 sljemenjak. Veći broj stećaka ugrađen je u suhozid koji omeđuje stari put. Preostali stećci raspoređeni su na platoima iznad i ispod puta. Manji broj stećaka je ukrašeno a od ukrasnih motiva pojavljuju se vijenac, rozeta, kolo, tordirana vrpca, polumjesec, križ, ljiljani.

  Lokacija: Dobrinče
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6367
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Srednjovjekovno groblje u Šakićima

  Srednjovjekovno groblje u Šakićima nalazi se SZ od Studenaca uz južnu stranu ceste na istočnom ulazu u spomenutu zaseok. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. st. Sačuvano je 7 grubljih ploča i sanduka te jedan sljemenjak. Ploče i sanduci grublje su obrade i jako oštećeni te je ukras u obliku stiliziranog dvostrukog križa i rozete vidljiv samo na jednom sanduku. Na prevaljenom sljemenjaku vidljive su tri ukrašene strane; na istočnoj bočnoj strani dvostruki križ; na zapadnoj bočnoj strani konjanik i na sljemenu osmerolatična rozeta i polumjesec. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Šakićima dobro je sačuvano te predstavlja vrijedan spomenik kulture.

  Lokacija: Studenci
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5711
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Imotskom
  Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

  Telefon: 021/ 851-901

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska