Kulturna dobra općine Lovran

Kapela sv. Trojstva u Lovranu

Crkvica sv. Trojstva izgrađena je izvan srednjoevjekovnih gradskih zidina, na prostoru kojeg se na starim prikazima Lovrana vide tri crkvice. Romaničkog je tipa, jednobrodna, s polukružnom apsidom, zvonikom na preslicu i naknadno prigrađenom lopicom. Krovište je otvoreno, a u apsidu se pristupa kroz široki ušiljeni gotički trijumfalni luk. Na unutarnjim zidovima ima ostataka zidnih slika majstora Alberta iz druge polovice 15. stoljeća. Lateralno postavljeni uski apsidalni prozorčić maštovitog je trolisnog završetka. Na portalu sa šiljatim lukom je kameni fragment florealne dekoracije s motivom troprute vitice. U podu crkvenog broda i lopice su nadgrobne ploče.

Lokacija: Lovran
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-111
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jurja

Župna crkva Sv. Jurja u Starom gradu izvorno je romanička jednobrodna crkva s odvojenim zvonikom, koji je nadograđen u baroku. U gotici, u 14.st. dobiva četverokutni prezbiterij, koji je u 15. st. presvođen mrežastim kasnogotičkim svodom. U 18.st. prizidane kapele postaju bočni brod. Značajne su gotičke freske u svetištu s kraja 15.st. Izvedene su od strane dvije domaće radionice, istarske „Šarenog majstora“ i kastavske. Drveni rezbareni oltari su iz 16. i 17. st., a krstionica iz 17.st.

Lokacija: Lovran
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-343
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Povijesna cjelina naselja Lovran

Srednjovjekovna jezgra Lovrana bila je opasana bedemom od kojeg su ostala sačuvana jugoistočna gradska vrata. Ostatak bedema je nakon prestanka njegove funkcije transformiran u stambene kuće. Stara jezgra grada zbijena je oko glavnog trga na kojem se nalazi župna crkva sa tornjem, nepravilnog je tlocrtnog rasporeda, uskih prolaza, nizova kuća sa vanjskim stubištem, prolazima. Izvan srednjovjekovne jezgre krajem 19.st i početkom 20.st. nastaje uz more potez ladanjskih vila, pansiona i hotela, kao nastavak opatijske rivijere.

Lokacija: Lovran
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-2695
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Drveni oltar iz crkve sv. Roka

Drveni oltar iz 1642.g., iz crkvice sv. Roka u Lignju, kod Lovrana ima svojstvo spomenika kulture. Oltar je nalik slavoluku, venecijanskog tipa sa strogom horizontalnom i vertikalnom razdiobom. Horizontalno je podijeljen na predelu s naznačenom godinom 1642. u centralnoj kartuši, retabl i plitki, u sredini prekinut timpan. Vertikalna podjela u tri dijela izvedena je kaneliranim stupovima sa kompozitnim kapitelima. Stupovi flankiraju centralnu veliku nišu te dvije bočne, manje, iznad kojih je kvadratno polje ispunjeno reljefnim likovnim prikazom. U nišama su drvene skulpture.

Lokacija: Lovran
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1642. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-109
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Jurja

Inventar župne crkve u Lovranu objedinjuje umjetnine u rasponu od XV. do XIX. st. Ističu se barokni drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni oltari, propovjedaonica te korske klupe. Zanimljivo po stilskoj obradi, po broju predmeta i dobroj očuvanosti je liturgijski predmeti. Posebice srebrno Raspelo gotičkih karakteristika iz XV. st., pokaznica s kraja XVI. st., te kaleži bečke i venecijanske produkcije XVII. do XIX. st. Po svojoj heterogenosti, prelaznim oblicima i širokom vremenskom rasponu u kojem je nastao inventar crkve Sv. Jurja je karakterističan za crkve ovog podneblja

Lokacija: Lovran
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: R-52
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološka zona kanjona Lovranske Drage i Medvejice

Područje kanjona Lovranske Drage rječice Medvejice prostor je humaniziranog krajolika te arheološka cjelina visoke spomeničke vrijednosti. U liticama kanjona smještene su pećine Oporovina ili Poduporica, na jednoj strani, i Vrtačke peći, na suprotnoj strani. Osim navedenih u kanjonu se nalazi čitav niz pećina i abrija od kojih su većina arheološka nalazišta npr. Zemunica, Podoraj, Vela peć, Pinkina peć, Podbela peć. Oporovina je višeslojan lokalitet s nalazima iz kasnog neolitika, eneolitika, bronačanog doba te kasne antike. Vrtaške peći su niz polupećina u okomitim, nepristupačnim liticama suprotne strane kanjona Lovranske Drage s nalazima iz brončanog doba i kasne antike.

Lokacija: Lovranska Draga
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000 st.p.n.e. do 700. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2728
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska