Kulturna dobra općine Lovinac

Most na rijeci Suvaji i cisterna s oknom

Most preko rijeke Suvaje povezuje naselje Smokrić s Lovincem. Građen je od kamena s kamenom ogradom, na jednom kamenom stupu sa dva segmentna lučna nadvoja. Izgrađen je u prvoj polovici 18. stoljeća i integralni je dio povijesne Majstorske ceste koja je povezivala Ličku pukovniju sa Zadrom. U blizini mosta nalazi se cisterna s oknom. Cisterna je građena krajem 19. stoljeća u nizu vodoopskrbnih objekta koji su na ličkom području građeni u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća.

Lokacija: Smokrić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3856
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

“Majstorska cesta”

Majstorska cesta transvelebitska je prometnica koja je povezivala sv. Rok u Lici preko Malog Alana s Obrovcem u Dalmaciji. Ime ceste vuče podrijetlo od njemačke riječi “meisterstuck” koja znači remek-djelo. Gradnja je započela 1820. godine, a završila 1832. godine. Gradio ju je graničarski major inženjer Josip Kajetan Knežić. Po novoj velebitskoj transverzali, osim trgovačkog odvijao se i poštanski promet između Beča i Zadra.

Lokacija: Sveti Rok
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1820. god. do 1832. god.
Autor: Josip Kajetan Knežić

Oznaka kulturnog dobra: Z-3445
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ruševine utvrde “Štulića kulina”

Utvrda “Štulića kulina” nalazi se na uzvisini u blizini puta Mogorić – Gornja Ploča. Kula u obliku visokog cilindričnog tornja kružnog tlocrta podignuta je za vrijeme osmanske vladavine u Lici tijekom 16. i 17. stoljeća od kamena vapnenca. Zajedno s bedemom koji ju u obliku elipse okružuje, najočuvanija je od svih utvrda koje su Turci podigli za svoje vladavine u Lici.

Lokacija: Gornja Ploča
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-310
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marije Magdalene

Župna crkva sv. Marije Magdalene u Ričicama smještena je izvan naselja, na blagoj uzvisini i orijentirana je u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Riječ je o jednobrodnoj građevini s nešto užim kvadratnim svetištem, sakristijom sjeverno uz svetište te zabatnim zvonikom. Prema arhivskoj dokumentaciji crkva je podignuta 1795. godine u baroknom stilu. Obnovljena je 1969. godine, te je stradala u Domovinskom ratu. Župna crkva sv. Marije Magdalene u Ričicama posjeduje arhitektonske, povijesne i ambijentalne vrijednosti.

Lokacija: Ričice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1795. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5826
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Roka

Župna crkva sv. Roka u Svetom Roku smještena je u naselju. Riječ je o pravilno orijentiranoj, jednobrodnoj građevini, dvoranskog tipa s užim kvadratnim svetištem i sakristijom sjeverno uz svetište, te zvonikom ispred glavnog pročelja. Svetište je od lađe odijeljeno triumfalnim lukom, osvijetljenje lađe izvedeno s dva para simetrično postavljenih prozorskih otvora, dok je svetište osvijetljeno jednim prozorskim otvorom na južnoj strani. Sjeverna strana svetišta raščlanjena je ulaznim otvorom u sakristiju iznad kojeg se nalaze dvije empore. Crkva je podignuta 1763. godine, a dograđena je sredinom 19. st kada je povišena i produžena prema zapadu, te joj je sagrađen zvonik. Stradala je u Domovinskom ratu. Crkva sv. Roka posjeduje arhitektonske, povijesne i ambijentalne vrijednosti, te je tipičan primjer barokne arhitekture u vrijeme Vojne krajine.

Lokacija: Sveti Rok
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6341
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. arhanđela Mihovila

Župna crkva sv. Mihovila smještena je u naselju na blagoj uzvisini. Pravilno je orijentirana jednobrodna kamena građevina s pravokutnim užim svetištem, prigrađenom sakristijom na južnoj strani i zvonikom u ravnini pročelja. Stropna konstrukcija lađe je otvoreni grednik. Svetište je svođeno bačvastim svodom s usječenim susvodnicama. Korni i potkorni prostor svođeni su češkim kapama, te su od lađe odvojeni trima lučnim otvorima. Glavno pročelje podijeljeno je plitkim lezenama na tri polja. U središnjem polju nalazi se ulazni otvor, te iznad njega horizontalno postavljeni prozor. U bočnim poljima nalazi se po jedna prazna niša. Lomljeni zabat i toranj odvojeni su profiliranim vijencem od donje zone pročelja. Zvonik je pri vrhu rastvoren s četiri otvora za zvona. Crkva je izgrađena 1704. godine, ali je doživjela građevinske promjene u drugoj polovici 18. stoljeća i polovicom 19. stoljeća. Godine 1961. barokna je lukovica zamijenjena piramidalnim krovom. Crkva je obnovljena 1968. godine. Stradala je u Domovinskom ratu. U posljednoj obnovi piramidalni je krov zvonika zamijenjen je lukovicom.

Lokacija: Lovinac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6344
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Hram sv. Apostola Pera i Pavla

Hram Apostola sv. Petra i Pavla nalazi se u naselju, uz glavnu prometnicu. Jednobrodna je građevina, s užom izduženom polukružnom apsidom i zabatnim zvonikom. Svetište je od lađe odvojeno triumfalnim lukom, a korni i potkorni prostor s tri polukružna otvora u prizemlju i katu. Korni i potkorni prostor osvijetljen je s jednim, lađa s dva para simetričnih prozorskih otvora, a svetište s tri prozorska otvora. Prema arhivskim podacima, crkva je podignuta 1905. godine po nacrtima Hermana Bollea. Porušena je 1943. godine, a danas je očuvana do razine krovnog vijenca. Hram Apostola sv. Petra i Pavla u Štikadi predstavlja kvalitetan primjer crkvene arhitekture građene u stilu vojnokrajiškog klasicizma na području Like.

Lokacija: Štikada
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1905. god.
Autor: Herman Bolle

Oznaka kulturnog dobra: Z-6342
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petke

Crkva se nalazi izvan naselja u polju. Riječ je o jednobrodnoj, pravilno orijentiranoj građevini, sa poligonalnim svetištem. Jednostavno oblikovano glavno pročelje građevine raščlanjeno je glavnim ulaznim otvorom, te pravokutnim otvorom u zoni krovišta, a zaključeno je preslicom za dva zvona. Podignuta je 1809. godine, sukladno dostupnim arhivskim podacima, kada je sukladno narodnoj predaji „prenesena „ iz obližnjeg sela Raduča na današnju lokaciju. Tijekom Drugoga svjetskog rata je porušena, te je danas očuvana do razine vijenca.

Lokacija: Kik
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1809. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5173
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Gospiću
Kontakt adresa KO: Budačka 12, 53000 Gospić

Telefon: 053/ 746-571

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska