Kulturna dobra općine Lovas

Crkva sv. Mihaela Arkanđela

Stara crkva, podignuta 1769. u kasnobaroknom stilu na uzvišici naselja, porušena je u Domovinskom ratu i na istom mjestu je sagrađena nova. Longitudinalna je jednobrodna građevina sa segmentnom apsidom uz koju se nadovezuje kvadratna sakristija.Glavno pročelje, naglašeno središnjim rizalitom koji slijedi liniju zvonika, ukrašeno je lezenama s polupilastrima. Portal je istaknut dvojnim pilastrima s visokim postamentima i dvostrukim zabatom na kojem je križ.Visoki zvonik, rastvoren ovulusima i polukružnim prozorima pri vrhu ima piramidalni završetak.Ostala pročelja podijeljena su plitkim polupilastrima na polja, rastvorena pravokutnim prozorima lučnog završetka, naglašenih rubova.

Lokacija: Lovas, Kralja Tomislava 16
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5176
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Velikomučenika Georgija

Izgrađena je 1802. u duhu baroknog klasicizma. Jednobrodna građevina ima polukružnu apsidu i rizalitno istaknut zvonik uz glavno pročelje.Donji dio zvonika rastvoren je u trijem koji je zasveden baldahinskim svodom. Zvonik prekriva kasnobarokna lukovica s lanternom,opšivena limom. Pročelja su podjeljena plitkim pilastrima u polja između kojih su lučno završeni prozori. Unutrašnjost crkve zasvedena je baldahinskim svodom, a svetište polukupolom. Ikonostas je radio ikonopisac Janko Halkozović 1772. za crkvu manastira Kuveždina, koji je po dovršenju crkve 1802. kupljen i dopremljen u Opatovac.

Lokacija: Opatovac, Brune Bušića 1a
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1802. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1160
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Kalvarija – Orlinac – Staro groblje”

Arheološko nalazište “Kalvarija – Orlinac – Staro groblje“ nalazi se na dva visoka platoa južno od naselja Lovas. Prvi nalazi su iz 1898.g. kada su otkriveni ulomci neolitičke keramike sopotske kulture i vučedolska keramika: kupe na nozi, zdjele i terine manjih dimenzija – polirane i firnisirane uglavnom ukrašena duborezom, ponegdje sačuvane inkrustacije. Osim keramike, nađeni su komadići kremena, bakreni bodež, zemljani kalupi brončanog doba za lijevanje keltova te ulomci latenskih urni. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Lovas
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 2000 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5593
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Georgija

Inventar se sastoji od ikonostasa visokog tipa s 50 ikona, smještenog u trijumfalnom luku, kasnobaroknih stilskih obilježja s elementima rocaille-a. Nastao je u II pol. 18. st. Jednostavno profiliran kordonski vijenac naglašava horizontalnu podjelu ikonostasa, a vertikalnu pilastrti s volutama u dvije niže zone. Dekorativna rezbarija krasi prestone ikone, carske i bočne dveri te gornje zone ikonostasa i u duhu je rocaille.Istog su stila klupe, pevnice, stolić, episkopski tron i kandilo.Vrijedan dio inventara je i Evanđelje te svijećnjaci.

Lokacija: Opatovac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: Janko Halkozović, slikar ikonostasa, 18.st.

Oznaka kulturnog dobra: R-41-70
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Orlinac – Staro groblje

Arheološko nalazište Staro groblje – Orlinac nalazi se u južnom dijelu naselja Lovas, 300 m zapadno od grobljanske kapele sv. Florijana, na povišenom lesnom platou (129,5 m n/v). Sjeverozapadno od lokaliteta Staro groblje – Orlinac nalazi se arheološki lokalitet Kalvarija. Ova dva nalazišta odijeljena su blagom udolinom.
Terenskim pregledom 2011. godine u svrhu donošenja ovog rješenja pronađeni su brojni ulomci keramike iz različitih razdoblja prapovijesti – neolitik, eneolitik, brončano i željezno doba – što ukazuje na postojanje naselja koje je kontinuirano egzistiralo od neolitika do mlađeg željeznog doba.

Lokacija: Lovas
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5607
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska