Kulturna dobra općine Lobor

Orgulje u crkvi Marije Gorske

Mali pozitiv sagrađen 1750. g. mehaničkog sustava s povlačnicama i pet registara, bez pedala, vrsno je djelo nepoznatog graditelja. Jasnoga je baroknog zvuka i zanimljivog glazbenog sustava, posebno s obzirom na registar-miksturu. Vrsnoćom izvedbe odlikuje se i vrlo lijepo, stilsko kućište, dobro usklađeno sa crkvenim ambijentom. Na visokom marmoriziranom postolju ugrađenom u korsku ogradu, trodijelni je prospekt, nad ravnim vijencem ukrašen figurama Davida i anđela svirača. Bogato ornamentirana drvena zavjesa prekriva prospektne svirale u svim trima poljima. Kućište je sive boje marmorizirano svijetlim i crnim točkama i žilama dok su figure polikromirane.

Lokacija: Lobor
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1750. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1388
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Antuna

Kapela sv. Antuna Padovanskog smještena je u neposrednoj blizini naselja Lobor, na uzvisini, okružena šumom. Malu, jednobrodnu kapelu čine masivan toranj i nešto širi prostor lađe, zaključene ravnim zidom. Pročeljem dominira zvonik koji je u gornjem dijelu, rastvorenom polukružnim prozorom, oktogonalan i pokriven lukovičastom kapom. Kroz toranj se ulazi u križno svođenu kapelu. Kapela se prvi put spominje u vizitaciji iz 1702. g. u kojoj se navodi da ju je dao sagraditi Petar Keglević. Skromna arhitektura ove male kapele zanimljiva je zbog zamjetljivog nesrazmjera ulaznog dijela s plastički vrlo naglašenim zvonikom i jednostavnog broda, lišenog arhitektonskih ukrasa.

Lokacija: Lobor
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-2362
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Ane i kurija župnog dvora

Barokno-klasicistička jednobrodna crkva smještena je uz glavnu cestu u naselju Lobor. Crkvu, izvana poligonalnog oblika, čine pravokutna lađa, ravno zaključeno svetište, snažan zvonik koji izlazi iz korpusa crkve ispred glavnog pročelja i sakristija južno od svetišta. Sagrađena je u razdoblju od 1807-1830. g. Svojim neuobičajenim oblikovanjem vanjskih zidova predstavlja model novog arhitektonskog rješenja u Hrvatskom zagorju. Katnica župnog dvora nalazi se na uzvisini, istočno od župne crkve. Sagrađena je 1803. g. prema pojednostavljenoj kasnobaroknoj tradiciji izgradnje župnih kurija. Dominantnim položajem nad naseljem i jednostavnošću oblikovanja ostvaruje visoku ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Lobor
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2367
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Ane

Orgulje iz 1839. g. pripisuju se domaćem graditelju M. Jeremitzu. Mehaničkog su sustava s 11 registara, manualnom i pedalom. Opseg manuala je C/E-c3, a pedala C/E-a. Posebno je kvalitetno i skladno oblikovano kućište, ugrađeno u korsku ogradu. Trodijelni prospekt komponiran je s povišenim srednjim i dvama nižim bočnim tornjevima. U svim trima poljima svirale prekriva minuciozno izrezbarena dekorativna zavjesa s motivima filigranski nježnih lisnatih grančica. Srednji toranj završava velikom kartušom s natpisom, a na bočnim, muziciraju dva anđela. Ormar je prebojan svijetlo ljubičastom, a dekorativna zavjesa pozlaćena je sa cvjetovima u boji. Figure anđela i natpis na kartuši su polikromirani.

Lokacija: Lobor
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1839. god.
Autor: M. Jeremitz

Oznaka kulturnog dobra: Z-3986
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Petra

Na teško pristupačnoj uzvisini nad selom, nalazi se jednobrodna srednjovjekovna kapela sv. Petra, zaobljenog svetišta, uz koju je sakristija iz novijeg doba. Uz bok glavnog pročelja s gotičkim ulazom, sagrađen je 1729. g. zvonik poduprt jakim potpornjakom. Kasnije je ispred ulaza sagrađen trijem, od kojeg je danas ostao samo lijevi pročelni otvor s ulazom, iznad kojeg se nalazi pjevalište. Današnji inventar pripada neogotičkom stilu. Na ovom mjestu crkva se spominje već 1334. godine.

Lokacija: Petrova Gora
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2844
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Lobor

Dvorac Lobor smješten je izvan istoimenog naselja u nizini, uz cestu koja vodi prema Zlataru. Izgradnju dvorca započela je obitelj Keglević krajem 16. ili početkom 17. stoljeća kada napušta svoj Lobor – grad. Današnji oblik četverokrilng dvorca s dvorištem u sredini poprima u 18.stoljeću, kada sa dvama postojećim krilima dograđuju nova dva troetažna krila. Glavno pročelje dvokatnog dvorca raščlanjeno je pilastrima i naglašeno altanom na četiri para stupova. S dvorišne strane duž hodnika nižu se arkade. U sklopu dvora nalazi se kapela s drvenim zvonikom. Dvorac se ubraja među istaknutije primjere feudalne barokne arhitekture Hrvatskog zagorja.

Lokacija: Lobor
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1905
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marije Gorske (Majka Božja Gorska)

Crkva Marija Gorska nedaleko Lobora je jednobrodna longitudinalna gotička barokizirana crkva s cinktorom iz 18. st. Brod i svetište današnje crkve potječu iz 14. stoljeća. Zidovi svetišta bili su oslikani, a freske su velikim dijelom očuvane i danas. Djelomično je oslikana i izvana. Inventar potječe iz 17. i 18. st. Arheološkim istraživanjima u arealu crkve otkriven je kontinuitet gradnje sakralnih objekata na istom mjestu. Današnja crkva leži na temeljima starokršćanske, jednobrodne, pravilno orijentirane bazilika s krstionicom, predromaničke trobrodne te kasnoromaničke/ranogotičke crkve manjih razmjera. Nađeni su i vrijedni ulomci inventara ovih ranijih zdanja.

Lokacija: Lobor
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4325
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Srednjovjekovna utvrda Loborgrad

Ruševni ostatci srednjovjekovne utvrde „Loborgrad“ nalaze se na jugozapadnim obroncima Ivanšćice, na oko 3 km sjeverno od Lobora. Sagrađena na vrhu brda, nepristupačnom sa tri strane, na n/v od 520 metara, utvrda se sastojala od jezgre, koju je činila pravokutna građevina dodatno zaštićena velikom polukružnom kulom, i vanjskog obrambenog zida. U povijesnim izvorima prvi put se spominje u 13. st. Posljednji vlasnici utvrde bila je obitelj Keglevići koja ju je napustila krajem 16.. ili poč. 17. st. preselivši se u novosagrađeni dvorac u Loboru.

Lokacija: Lobor
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4938
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska