Kulturna dobra općine Ližnjan – Lisignano

Arheološko nalazište Nezakcij

Nezakcij je višeslojno arheološko nalazište s kontinuitetom naseljavanja od željeznog doba do poč. 7.st. Histarsko naselje bilo je glavno vojno i političko središte Istre do rimskog osvajanja 177. god. Od njega je sačuvan koncentrični bedem unutar kojeg je istražena bogata željeznodobna nekropola. Od antičkog municipija sačuvane su brojne javne i kultne građevine, te sklop dvojnih bazilika iz 5.st.

Lokacija: Valtura
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 10 st.p.n.e. do 7. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-342
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Majke Božje u Kostanjici kod Valture

Crkva Majke Božje u Kostanjici kod Valture jednobrodna je pravilno orijentirana građevina s istaknutom polukružnom apsidom. Brod crkve natkriven je dvoslivnim krovom i prekriven kupama kanalicama, dok je krov polukružne apside prekriven kamenim škrilama. Jednostavno pročelje raščlanjeno je polukružno zaključenim portalom, okulusom iznad njega te po jednim nisko položenim kvadratnim prozorom s obje strane portala. Pročelje je zaključeno zvonikom na preslicu za dva zvona. Po tipološkim osobinama (zatvorene zidne plohe, mali i malobrojni otvori, način obrade kamena i polukružni završetak kamenog okvira glavnog portala, obrada kamena okulusa i dr. ) može se zaključiti da je vrlo vjerojatno sagrađena u doba romanike, a da je u kasnijim razdobljima doživjela pregradnju. (u prilog tome govori na pročelju uzidan kasnogotički natpis iz 1300 godine i barokna preslica iz druge polovice 17. stoljeća).

Lokacija: Valtura
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4642
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Tabernakul iz župne crkve sv. Feliksa i Fortunata

Ranobarokni drveni, polikromirani, pozlaćeni i oslikani tabernakul, dimenzija 103,5x78x48,5 cm, rad nepoznatog autora iz 17. stoljeća dio je sakralnog inventara župne crkve sv. Feliksa i Fortunata u Šišanu. Tabernakul ima oblik antičkog hrama s kupolom. Donji šesterokutni dio raščlanjen je kaneliranim korintskim stupovima koji tijelo tabernakula dijele na pet ukrašenih polja. Vratnice središnjeg polja oslikane su scenom “Oplakivanja Krista”, dok su u dvije polukružne bočne niše smještene figure anđela s kadionicama u rukama te prednja vratašca zaključena su trokutastim zabatom. Plohe su ukrašene karakterističnom ornamentikom biljnih i geometrijskih motiva te glavicama kerubina.

Lokacija: Šišan
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5093
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Ostatci 3 brodoloma kraj rta Uljeva

Ostaci 3 brodoloma uz sjevernu stranu rta Uljeva kod Ližnjana otkriveni su tijekom redovitog pregleda podmorja na području južne Istre. Dosad provedenim istraživanjima utvrđeno je da se radi o dva antička brodoloma, od kojih je brodolom Uljeva A datiran u 1. st., a brodolom Uljeva B u 4. st. Oba brodoloma su opljačkana. Treći brodolom, Uljeva C temeljem sitnih arheoloških nalaza moguće je datirati u 17. st.

Lokacija: Ližnjan
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5166
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska