Kulturna dobra općine Lipovljani

Crkva sv. Josipa

Crkva sv. Josipa smještena je u središtu mjesta na povišenom položaju, a sagrađena je 1772.g. Jednobrodna je građevina, zaobljenog svetišta, kasnobaroknih stilskih karakteristika. Nad zapadnim pročeljem uzdiže se zvonik, a južno uz svetište je sakristija. Unutarnji prostor trijumfalnim lukom odijeljen je na lađu, svođenu češkim svodom i svetište, svođeno kalotom sa susvodnicima. Uz pročeljni zid sazidan je kor s orguljama, a istovremeno su oslikani svodovi crkve. Zvonik završava lukovičastom kapom limenog pokrova. Dvostrešno krovište pokriveno je limom. Crkva je vrijedan primjer barokne sakralne arhitekture moslavačkog kraja, a vrijednost je upotpunjena inventarom.

Lokacija: Lipovljani
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1772. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1923
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica, Kolodvorska ulica 32

Tradicijska okućnica u Lipovljanima sastoji se od kuće, štale, bunara, kokošinjca i ostataka nekadašnje kuvarne. Kuća je katnica izduženog tlocrta orijentirana svojim užim zabatnim pročeljem prema ulici. Prizemlje i kat građeni su hrastovim planjkama koje su u prizemlju spajane na neotesane, a na katu na otesane uglove. Otvoreno stubište na katu se proširuje u maleni trijem. Kuća ima sačuvanu stolariju te dio tradicijskog inventara. Štala je izduženog tlocrta, građena dijelom od cigle, a dijelom od drveta. Pokrivena je dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa. Svojim oblikovanjem, konstrukcijom i korištenim materijalima kuća predstavlja vrijedan primjer tradicijskog gospodarstva.

Lokacija: Lipovljani, Kolodvorska ulica 32
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3768
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Kraljeva Velika

Arheološki lokalitet Kraljeva Velika-Stari Grad nalazi se približno 1 km zapadno od naselja Kraljeva Velika. Lokalitet pripada srednjovjekovnom razdoblju. Lokalitet je reambuliran tijekom 1996.g. Središnje je uzvišenje gradišta jako uništeno. Bedem okružuje središnje uzvišenje, a očuvan je do visine 2m. Uočeni su ostaci kamena i cigle ispod sloja crnog humusa, a na bedemu sloj pijeska. Oko uzvišenja na poljima nađen je velik broj usitnjenih arheoloških nalaza. Po čitavoj površini uzvišenja kao i bedema nailazi se na usitnjene komade keramike i cigle te ulomke pećnjaka polucilindičnog i turbanastog oblika iz 14. i 15.st.

Lokacija: Lipovljani
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3341
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Bezgrešnog Začeća

Jednobrodna građevina s transeptom i poligonalno zaključenim svetištem uz koje su simetrično postavljeni niži bočni aneksi zbog čega crkva ima križni tlocrt. Sagrađena je u blizini središta naselja u razdoblju od 1913-23.g. U središnjoj osi glavnog pročelja postavljen je zvonik nadvišen piramidalnom limenom kapom. Plitki segmentni svodovi nad brodom i transeptom te viši blago zaobljen svod nad križištem i svetištem obloženi su brodskim podom. Svetište je od prostora za vjernike odvojeno ikonostasom koje je oslikano 1933. Smješten je unutar polukružnog luka kakav je između križišta i krakova transepta te broda. Crkva ima visoku arhitektonsku vrijednost.

Lokacija: Lipovljani
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1913. god. do 1923. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3204
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Josipa

Orgulje u crkvi sv. Josipa nabavljene su 1785.g, ali se ne zna graditelj. Imaju 12 registara, manual i pedal, a 1885. obnovio ih je Mijo Heferer. Mogle bi biti djelo majstora Josipa Topleka koji je napravio i orgulje u Osekovu. Kućište instrumenta smješteno je na visokom postolju na sredini kora. Prospekt je komponiran s povišenim srednjim tornjem i dva niža bočna. Rezbarene dekorativne zavjese stepenasto se spuštaju niz kosinu svirala. Bokove kućišta krasila su raskošno dekorirana krila. Vertikalne dašćice između tornjeva prekriva slikana geometrijska dekoracija. Orgulje su u lošem stanju, mnogo puta popravljane i prekrajane.

Lokacija: Lipovljani
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4172
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Piljenice – Grede II

Arheološko nalazište Piljenice – Grede II, općina Lipovljani nalazi se na izduženoj gredi orijentacije Z-I jugozapadno od nekadašnjeg manjeg vodotoka te današnjeg Lateralnog kanala. Greda je ispresijecana nizom meandara nekadašnjih manjih vodotoka između kojih se ističu manja uzvišenja od kojih se greda sastoji. Uzvišenja su smještena između rijeka Pakre i Ilove. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u brončano doba te srednji vijek.

Lokacija: Piljenice
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3931
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Piljenice – Crnave

Arheološko nalazište Piljenice – Crnave nalazi se na blagom uzvišenju orijentacije SI-JZ koje je s istočne i zapadne strane okruženo nekadašnjim manjim vodotokom te niskim područjem. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Piljenice
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3925
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Piljenice – Grede I

Arheološko nalazište Piljenice – Grede I nalazi se na blagom uzvišenju istočno od nekadašnjeg manjeg vodotoka koji je meandrirao i u čijem se južnom meandru nalazi uzvisina s površinskim nalazima keramike, dok se sa sjeverozapadne strane također uočavaju površinski keramički nalazi. Nalazište je smješteno južno od ceste Piljenice – Ilova. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Piljenice
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3924
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Piljenice – Vodoplava

Arheološko nalazište Piljenice – Vodoplava nalazi se na izduženoj gredi orijentacije Z-I sjeverno od nekadašnjeg manjeg vodotoka, a istočno od današnjeg Lateralnog kanala te sjeverno od rijeke Pakre i zapadno od šume Vodopolava. Greda je ispresijecana nizom meandara nekadašnjih manjih vodotoka koji ističu manja uzvišenja od kojih se greda sastoji.Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u željezno doba i srednji vijek.

Lokacija: Piljenice
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3927
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica s mlinom u Piljenicama 72

Tradicijska okućnica Piljenice 72, formirana je zidanom katnicom koja se koristi kao stambeni objekt i mlin, te stajom, svinjcem, pčelinjakom i spremištem za čamce. Zgrada s mlinom je zidana katnica, građena 1825. godine, a oduvijek se koristi kao mlin vodenica i stambeni prostor. U dijelu zgrade koji je orijentiran uz vodu nalazi se mlinsko postrojenje, a uz nju je vanjski dio postrojenja s ustavom. Mlin pokreće turbina, a mehanizam za mljevenje su tri para valjaka i jedan par kamenova. Mlin je dobio naziv Vaclavekov prema obitelji Vaclavek u čijem je vlasništvu od 1928. godine. Sve do godine 1997. neprestano je bio u pogonu, a od tada samo povremeno. Tradicijska okućnica s mlinom u Piljenicama 72, visoko se valorizira budući da su na njoj do danas očuvane izvorne značajke i nije narušena novogradnjama.

Lokacija: Piljenice, Piljenice 72
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1825. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5745
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Sisku
Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

Telefon: 044/ 515-180

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska