Kulturna dobra općine Lekenik

Na području općine Lekenik nalazi se 17 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Sva dobra općine Lekenik:

 • Arheološko nalazište Dužica – Čep
 • Bočni oltari BDM i sv. Antuna pustinjaka u župnoj crkvi Pohoda BDMCrkva sv. Marte DjeviceCrkva sv. Nikole i sv. Vida u ŽažiniCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeEtnografska zbirka ŠkofačGlavni oltar u kapeli Presvetog TrojstvaKapela sv. Duha i sv. FlorijanaKapela sv. Fabijana i SebastijanaKapela sv. JosipaKapela sv. Marije na grobljuKapela sv. MartinaKompleks crkve sv. Marte i župnog dvoraSedam tradicijskih okućnicaTradicijska drvena kuća, Stari Brod 45Tradicijska kuća, Letovanić 83Tradicijska kuća, Stari Brod 16

  Arheološko nalazište Dužica – Čep

  Arheološki lokalitet Dužica –Čep nalazi se zapadno od naselja Dužica, na spoju šumskog puta i recentnog zemljanog nasipa za obranu od poplava. Pregledom terena nađeni su antički nalazi (opeka, kockice mozaika, keramika) te novac koji datira ovo nalazište u rimsko razdoblje 1.- 4. stoljeća.

  Lokacija: Dužica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4926
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Bočni oltari BDM i sv. Antuna pustinjaka u župnoj crkvi Pohoda BDM

  Današnja crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Starom Farkašiću podignuta je 1844. godine, ali kapela je postojala i ranije, iako ne na istome mjestu u naselju. Bočni oltari Blažene Djevice Marije i sv. Antuna pustinjaka u župnoj crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Starome Farkašiću atipičan je spoj dijelova raznih oltara neutvrđenoga porijekla, te sa skulpturama koje potječu sa staroga glavnoga oltara iz 1696. godine iz radionice M. Komersteinera. Time je stvoren novi sakralni ansambl sastavljen od elemenata u rasponu od 17. do 19. stoljeća, koji unatoč kvalitativnim i stilskim razlikama, zajedno čine zanimljivu umjetničku cjelinu.

  Lokacija: Stari Farkašić
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4814
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Marte Djevice

  Župna crkva sv. Marte Djevice u Šišincu smještena je na uzvisini iznad Kupe u središtu naselja. Građena je od 1758. uz potporu biskupa Branjuga i Thausija, u stilu baroknog klasicionizma kao jednobrodna građevina dvoranskog tipa s dvodijelnim svetištem zaključenim spljoštenom apsidom. U unutrašnjosti se nalazi pet oltara od kojih su dva pobočna uz trijumfalni luk iz vremena kasne gradnje crkve. Propovjedaonica stilski pripada razdoblju kasnog baroka. Crkva je pretrpjela teška oštećenja u ratnim razaranjima 1991/1992.

  Lokacija: Šišinec
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1758. god. do 1771. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-818
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole i sv. Vida u Žažini

  Župna crkva sv. Nikole i sv. Vida u Žažini smještena je na rubu naselja. Crkvu dvoranskog tipa s jedinstvenim prostorom bez bočnih kapela i zvonikom nad pročeljem podigao je između 1778. i 1788. godine predstojnik zagrebačke katedrale Franjo Popović. Dvoranska crkva ima elemente klasicizma, ali je zadržala barokni tlocrtni i prostorni karakter. Materijali od kojih su izvedeni zidovi su puna opeka, kamen te vapnena žbuka. U središnjoj apsidi je iluzionistički oslik oltarnog retabla s likom sv. Nikole. Poligonalna propovjedaonica je datirana u 1750. Župna crkva sv. Nikole i sv. Vida u Žažini značajan je primjer zrelobaroknog rješenja dvoranskog tipa crkve u kojoj se u okviru longitudinalnog koncepta razvija prostor centralnog karaktera.

  Lokacija: Žažina, Ciglarska 9
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1778. god. do 1788. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5674
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Crkva se nalazi u središtu naselja Pešćenica, uz samu prometnicu. Jednobrodna barokna građevina s užim i nižim svetištem zaključenim zaobljenom apsidom i s pravokutnom sakristijom uz sjeverno bočno pročelje. Zvonik pomaknute osi na sjever, s baroknom lukovicom ima prozorske otvore samo na svojoj pročeljnoj strani. Crkva i zvonik građeni su od opeke, motiv bifore sa satom ispod krovnog vijenca ponavlja se na sve četiri strane zvonika.

  Lokacija: Pešćenica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3035
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka Škofač

  Etnografska zbirka u vlasništvu Božidara Škofača u Letovanić 150, broji 1000 predmeta, a smještena je u tradicijskoj drvenoj katnici, tzv.“zacopranoj hiži“. Zbirka je nastala čuvanjem obiteljskih predmeta, otkupima i darovnicama. Predmeti su izvorni, tradicijski, a bili su upotrebljavani u svakodnevnom životu. Prevladava tekstilno rukotvorstvo te kućni inventar. Svi predmeti datiraju iz 19. i 20.st. Predmeti su mahom nastali kao proizvodi samoukih seljaka, dok su alati, metalno posuđe, mlinci i sl. proizvodi s početka industrijskog razdoblja. Nekoliko predmeta ima značajke umjetničkih stilova, a u kući su i stare obiteljske fotografije uokvirene prema tematskim cjelinama.

  Lokacija: Letovanić
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4276
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Glavni oltar u kapeli Presvetog Trojstva

  U polukružnoj apsidi svetišta kapele Presvetog Trojstva sagrađene 1926. g. smješten je barokni glavni oltar koji potječe iz stare kapele, a natpis u medaljonu na vrhu atike navodi 1748. g. Središnja zona oltara, relativno je široka i niska, a gotovo cijelo središnje polje zauzima oltarna slika (ulje na platnu) s prikazom Presvetog Trojstva, kvalitetno djelo anonimnog majstora sredine 18. st. Površina bočnih polja ukrašena je pri gornjem dijelu profiliranom rezbarenom dekoracijom, dok ispred polja stoje kipovi svetaca kraljeva sv. Ladislava sa bojnom sjekirom u ruci te sv. Stjepana s kraljevskom jabukom. U središnjem dijelu atike smještena je ovalno uokvirena slika (ulje na platnu) s prikazom sv. Ivana Evanđelista, flankirana tankim stiliziranim stupićima i rubnim segmentnim volutama. Barokni glavni oltar kapele u Lekeniku predstavlja zanimljivo ostvarenje polovine 18. stoljeća obogaćeno vrijednim skulpturama i kvalitetnom oltarnom slikom.

  Lokacija: Lekenik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1748. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4813
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Duha i sv. Florijana

  Jednobrodna drvena kapela pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem, natkrivena visokim strmim dvostrešnim krovištem prekrivenim šindrom i biber crijepom. Sagrađena je kao grobljanska kapela na izvisini iznad naselja u drugoj polovici 17. st. te obnovljena u 18. st. kada je i oslikana. Inventar iz 17. st. s baroknim oltarom iz 1668. g. nije sačuvan te je u svetištu jedino drveno postolje. Kapela je značajan primjer autohtonog graditeljstva drvenom građom i vrijedan sakralni objekt Pokuplja.

  Lokacija: Poljana Lekenička
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2117
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Fabijana i Sebastijana

  Jednobrodna drvena kapela pravokutnog tlocrta zaključena trostranim svetištem, sagrađena 1771. godine pored ceste u središtu naselja uz obalu rijeke Kupe. Natkrivena strmim dvostrešnim krovištem prekrivenim crijepom. Drveni tornjić s piramidalnom limenom kapom i križem na vrhu nadvisuje kapelu na ulaznom djelu. Sa stilskim karakteristikama baroka vidljivim na dijelovima oslika unutrašnosti i vrijednom inventaru, pripada značajnim sakralnim objektima Pokupskog.

  Lokacija: Letovanić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1771. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2118
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Josipa

  Nalazi se na groblju izvan mjesta Cerje Letovaničko na blagoj uzvisini. Građena je u tradiciji drvene turopoljske sakralne arhitekture. To je jednobrodna građevina pod utjecajem zidane barokne arhitekture sa suženim peterostranim svetištem i pjevalištem iznad ulaza. Manja sakristija dograđena uz sjevernu stranu, ispred lađe omanje zatvoreno predvorje, iznad pjevališta centralno postavljen zvonik. Izgrađena je 1712. g. Inventar iz baroknog razdoblja je sačuvan.

  Lokacija: Cerje Letovanićko
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1712. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-816
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Marije na groblju

  Kapela sv. Marije na groblju u Brkiševini drvena je kapela manjih dimenzija, građena u tradiciji sakralne drvene arhitekture Pokuplja. Ima oblik pravokutnika, s užom i nižom pravokutnom apsidom te tornjićem iznad glavnog pročelja. Postavljena je na kamene temelje te sagrađena planjkama spojenim njemačkim vezom na uglovima. Drvene stijene lađe i svetišta izvana su ožbukane grubom žbukom. Unutrašnjost je ožbukana glatkom žbukom te obijeljena, a bočne stijene lađe i svetišta oslikane su vegetabilnim motivima pomoću šablona. Tijekom Domovinskog rata nastala su oštećenja na crkvi, a od inventara je sačuvana drvena oltarna menza, klupa i ormarić te svijećnjaci.

  Lokacija: Brkiševina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3203
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Martina

  Drvena kapela sv. Martina smještena je uz cestu, unutar naselja Stari Brod. Manjih je dimenzija i pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem i izrazito strmim krovištem prekrivenim crijepom nad čijim se ulaznim dijelom izdiže tornjić zvonika. Prvi se put spominje 1699.g. Unutrašnjost je natkrivena drvenim kasetiranim tabulatom oslikanim vegetabilnim motivima koji nad svetištem prelazi u viši koritasti svod. Oltar s motivima rokokoa potječe iz 18.st. Kapela sa sačuvanom najstarijom strukturom s kraja sedamnaestog stoljeća jedna je od najautentičnijih drvenih oslikanih kapela građenih u tradiciji narodnog graditeljstva.

  Lokacija: Stari Brod
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2119
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks crkve sv. Marte i župnog dvora

  Župna crkva sv.Marte Djevice u Šišincu smještena je na uzvisini iznad Kupe u središtu naselja. Građena je od 1758. uz potporu biskupa Branjuga i Thausija, u stilu baroknog klasicionizma kao jednobrodna građevina dvoranskog tipa s dvodijelnim svetištem zaključenim spljoštenom apsidom. Crkva je pretrpjela teška oštećenja u ratnim razaranjima 1991/1992. Kurija župnog dvora smještena je pored crkve. Građena je istovremeno kada i crkva, a tipološki pripada nizu baroknih građevina. Kurija je jednokatnica pravokutnog tlocrta građena od opeke i kamena. Danas je u župnom dvoru smještena zajednica liječenih ovisnika o drogama. Kompleks župne crkve i dvora ima visoku arhitektonsku vrijednost.

  Lokacija: Šišinec
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4404
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sedam tradicijskih okućnica

  Skupini tradicijskih okućnica na kućnim brojevima 145, 147, 148, 149, 151 i 152 u Letovaniću pripada sedam parcela koje su izrađene tradicijskim stambenim i gospodarskim zgradama. Zgrade su izvedene hrastovim planjkama natkrivene dvostrešnim krovištima. Sve zgrade su prema načinu izvedbe, materijalima, oblikovanju i ukrasima tipične za pokupski kraj u posljednjih nekoliko stoljeća. U prostornom, kulturološkom i ambijentalnom pogledu jedan su od rijetkih poteza okućnica očuvanih do danas. S drvenom kapelicom sv. Fabijana i Sebastiana koja je u neposrednoj blizini čine skladnu prostornu i arhiteknonsku cjelinu.

  Lokacija: Letovanić
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3386
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska drvena kuća, Stari Brod 45

  Tradicijska kuća u naselju Stari Brod jednokatnica je s vanjskim natkrivenim stubištem, tlocrtno organizirana u slovo T. Sagrađena je 1773. godine, a njena površina je 191 m2. Nekada se u kući nalazila trgovina mješovitom robom i gostiona. Zidovi su izvedeni od tesanih hrastovih planjki vezanih na njemački vez. Na uličnom dijelu i manjem bočnom pročelju urezbarene su i obojane oznake: srca, tambura, pijetla, križeva, čaša i kaleža. Krov je dvostrešan sa skošenjem na jednom zabatu, pokriven biber crijepom. 1992. godine kuća je stradala u ratu, uništen je kat i krovište na jednom dijelu kuće, kao i ulazna nadstrešnica i iznad nje balkon. Tradicijska drvena katnica već se nekoliko godina obnavlja prema konzervatorskim smjernicama. Građevina posjeduje kulturnu, dokumentarno-etnološku i arhitektonsku vrijednost.

  Lokacija: Stari Brod, Stari Brod 45
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1773. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5209
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća, Letovanić 83

  Tradicijska kuća smještena je u naselju Letovanić na kućnom broju 83, općina Lekenik. Izgrađena na izrazito izduženoj parceli u dubini dvorišta i orijentirana dužim glavnim pročeljem prema zapadu, a užim prema glavnoj seoskoj prometnici. Kuća je građena 1763.g. o čemu svjedoči urezan podataka na glavnoj središnjoj nosivoj gredi „tramu“ u najvećoj prostoriji na katu, gdje se još nalazi i Kristov monogram. Kuća je poznata kod najstarijeg stanovništva kao Vukčeva hiža prema velikoj zadružnoj obitelji u čijem je vlasništvu bila dugi niz godina. Spada u najstarije drvene kuće u središnjoj Hrvatskoj, koja se još ističe i po dimenzijama, čiji je gabarit 7 x 15,70 m. Unutrašnji prostor prizemlja je troprostoran, podijeljen na prednju šutu, podšutu i zadnju šutu, a prostor kata na glavnu hižu, srednju hižicu i zadnju hižu. Unutrašnji prostor je opremljen sa tradicijskim pripadajućim inventarom: stolovima, klupama, škrinjama, krevetima, ormarima, ladičarom, zipkom, uporabnim tekstilom i zidnim slikama. Na dvorištu je bunar sa krunom od planjki, natkriven dvostrešnim krovištem sa valjkom i kotačem za izvlačenje posude s vodom.
  Uređena parcela, kuća i bunar predstavljaju vrijedan tradicijski, prostorni i graditeljski mikroambijent na području Pokuplja.

  Lokacija: Letovanić, Letovanić 83
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1763. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6276
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća, Stari Brod 16

  Tradicijska drvena katnica smještena je u naselju Stari Brod kbr. 16, a sagrađena je početkom 20. stoljeća. Prizemlje kuće zidano je ciglom, a kat od hrastove planjke koja je slagana na njemački vugel. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem ispred kojega je nastrešnica „kapić“, a stepenice vode na zatvoreni trijem kata, tzv. „kapelu“ iz koje se ulazi u stambene prostorije kata. Drvena katnica pokrivena je dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatom i pokrovom od biber crijepa. Sačuvana je stara originalna stolarija. Dio zabatnog pročelja, stupovi i dijelovi ganjka ukrašeni su rezbarenjem. Katnica je trodijelnog rasporeda na dvije etaže. Tradicijska katnica u naselju Stari Brod kbr. 16 prema načinu izvedbe, materijalima, oblikovanju i ukrasima tipična je za pokupski kraj te je među rijetkim očuvanim i najvrijednim objektima tradicijskog graditeljstva u Starom Brodu.

  Lokacija: Stari Brod, Stari Brod 16
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5493
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Sisku
  Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

  Telefon: 044/ 515-180

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska