Kulturna dobra općine Legrad

Crkva sv. Jelene

Sagrađena je na mjestu starije drvene kapele 1763. godine, a naknadnom adaptacijom u 19. stoljeću dobiva sadašnji izgled. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem uz koje je sjeverno smještena sakristija, a pred glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Brod i svetište nadsvođeni su češkim kapama s naslikanim prikazom Sv. Trojstva nad svetištem. Apsida je s unutrašnje strane lagano zaobljena i nadsvođena kalotom. Pod crkve popločan je kamenom, osim na pjevalištu gdje je pokriven opekom te u sakristiji.

Lokacija: Kutnjak
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3383
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Žalosne Gospe

Jednobrodna crkva manjih dimenzija sa zaobljenim svetištem širine jednake brodu i zvoniku na glavnom pročelju. Sagrađena je 1840. godine, a obnovljena je 1924. godine. Orijentirana je u pravcu istok – zapad, s glavnim pročeljem na istočnoj strani. Primjer je kasnobarokno – klasicističkog oblikovanja. Svođena je češkom kapom, dok je nad svetištem kalota. Skladnim volumenom crkve dominira zvonik pre glavnim istočnim pročeljem u čijem je podnožju formiran trijem svođen češkom kapom.

Lokacija: Legrad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1840. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3262
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi Presvetog Trojstva

Velike pneumatske orgulje s 18 registara i dva manuala i pedal. Orgulje Augusta Faulanda Heferera opus 240 iz 1933. godine, jedan su od najznačajnijih primjeraka domaćeg graditeljstva orgulja. Kućište je komponirano s tri tornja. Pet polja sa sviralama uokviruju šest plitkih, kaneliranih pilastara. Polja u tornjevima zatvaraju profilirani lukovi, dok su u spojnicama ravno završeni. Nad bočnim tornjevima uzdiže se trokutni, a nad srednjim polukružni zabat s vegetabilnim ukrasom u središtu kojeg je dekorativna lira.

Lokacija: Legrad
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1933. god.
Autor: August Faulend Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-3151
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Martina

Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta većih dimenzija s peterostranim svetištem uz koje je s južne strane smještena sakristija, a pred glavnim, zapadnim, pročeljem zvonik sagrađena je u središtu naselja 1878. godine na mjestu starije drvene župne crkve spomenute prvi puta u 16. stoljeću. Brod i svetište nadsvođeni su češkom kapom s oslikanim manjim figuralnim prikazima svetaca i Presvetog Trojstva, a svodna polja poduprta su pilastrima u kutovima svetišta te ugaonim nosačima u brodu. Unutrašnjost je ravnomjerno osvijetljena velikim polukružno zaključenim prozorima.

Lokacija: Zablatje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1878. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3201
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Martina

Pozitiv iz prve polovice 19 stoljeća, djelo je nepoznatog graditelja. Pozitiv ima 6 registara i 1 manual. Traktura je mehanička s pomicaljkama. Kućište s tri tornja ugrađeno je bez postolja u ogradu kora. Osnovnu likovnu vrijednost predstavljaju vješto rezbarene zavjese nad sviralama. Ornamentalni motivi zavjesa, filigranske vitice i cvjetovi komponirani su uvijek iz jednog zamišljenog središta. Ormar je prebojan jednolično crno, zaklopnice i profilacije su sive, zavjese i trake završnog vijenca pozlaćene.

Lokacija: Zablatje
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3735
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Presvetog Trojstva

Crkva se gradila od 1769. do 1783. godine. To je jednobrodna građevina sa zaobljenim svetištem do kojeg je sakristija s oratorijem. Klasicistički glavni oltar izrađen je 1870. godine, a ostalih pet baroknih oltara nastalo je u periodu od 1757. do 1788. godine. Zidne slike nastale su krajem 18. stoljeća ili na samom početku 19. stoljeća, te pripadaju tirolskoj iluzionističkoj školi kasnobarokno-klasicističkih obilježja. Vitraji su nastali oko 1910. godine.

Lokacija: Legrad, Trg Svetog Trojstva 14
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1769. god. do 1783. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2896
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Trojstva

Inventar se sastoji od četiri oltara, propovjedaonice, krstionice, škropionice, faldistorija, dvije slike u bogato rezbarenom okviru, raspela, dvoja vrata, dvije rešetke od kovanog željeza, drvenog svijećnjaka za uskrsnu svijeću, četiri posrebrena svijećnjaka, četiri kaleža, relikvijara u obliku pokaznice, pacifikala, navicule, kamenog ulomka s natpisom o posveti crkve, te brave od kovanog željeza. Među inventarom se ističe glavni oltar s kraja 18. stoljeća s iluzionistički slikanim retablom, kasnobarokni oltar sv. Križa s pozornicom za Božji grob, faldistorij s iluzionistički slikanim baldahinom i dekoracijom. Propovjedaonica i bočni oltari kvalitetan su kasnobarokno-klasicistički rad.

Lokacija: Legrad
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5307
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pil sv. Florijana

Trodijelna kompozicija pila sv. Florijana smještena je u parku u zapadnom dijelu naselja Legrad. Sastoji se od centralne skulpture sv. Florijana postavljene na kanelirani stub četvrtastog presjeka te bočnih skulptura sv. Ivana Nepomuka i sv. Antuna Padovanskog koje stoje na zasebnim bazama. Pil sv. Florijana u Legradu značajno je i vrijedno djelo kasnobarokne javne plastike očuvano do danas. Posebno se ističe svojom složenom kompozicijskom strukturom u kojoj je cijela grupa figura sažeta u jedinstvenu cjelinu, upravo karakteristično za barokno oblikovanje.

Lokacija: Legrad
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1785. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4816
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska