Kulturna dobra općine Lećevica

Arheološko nalazište nekropola sa stećcima

Na lokalitetu Brig u selu Divojevići nalazi se 27 stećaka koji su rasuti na prostoru od otprilike 80m kvadratnih. Centralno mjesto nekropole je gomila u čijem su rubnom prstenu raspoređeni stećci. Oblikovani su u formi masivnih kamenih ploča-sanduka. Većina stećaka nije ukrašena, dok jedan od njih postavljen na rubu humka ima središnji ukras u obliku reljefno istaknutog dvostrukog križa. Zapadno od gomile nalazi se još nekoliko stećaka od kojih je najupečatljiviji masivni stećak sa stiliziranim prikazom ljudske figure na jednoj te reljefno oblikovanim recipijentom na drugoj površinskoj strani stećka. Prema ukrasnim elementima i obliku stećaka nekropolu možemo datirati u 15. stoljeće.

Lokacija: Divojevići
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4701
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruralna cjelina zaseoka Škopljanci

Ruralna cjelina zaseoka Škopljanci, selo Radošić, smješteno je iza brda Kozjak u Kaštelanskoj zagori. Organiziran je oko nekoliko manjih otvorenih seoskih prostora, okupljališta mještana, koje zatvaraju stambeno-gospodarski objekti. Stambene kuće, prizemnice i katnice s vanjskim stubištem i solarom, sačuvale su u velikoj mjeri izvorne inetrijere s otvorenim ognjištem. Kuće su građene od kamena priklesanog ili klesanog, krovovi su dvoslivni, s pokrovom od kamenih ploča ili kupe kanalice. Prozori i vrata uokvireni su kamenim pragovima, s drvenim zatvorima. Gospodarske zgrade (pojate s guvnom, štale, svinjci, gnojnice i dr.) smještene su na rubovima zaseoka i građene od grubo obrađenog kamena.

Lokacija: Radošić
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-3587
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ninčevića pećina

Ninčevićeva pećina nalazi se u udolini sjeverno od brda Gradina i sjeveroistočno od zaseoka Galići. Tijekom preliminarnih istraživanja pećinskog prostora pronađeni su tragovi ljudskog boravka iz razdoblja prapovijesti (ulomci keramike i tragovi gorenja i kosti). Ovaj lokalitet predstavlja potencijalno značajnog nalazišta iz prapovijesti. Jasno su vidljivi ostaci keramike, tragovi gorenja, kao i ostaci životinjskih i ljudskih kostiju.

Lokacija: Radošić
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 10 st.p.n.e. do 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4505
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Filipa i Jakova s mrtvačnicom i grobljem

Crkva sv. Filipa i Jakova podignuta je oko 1757. na mjestu starije crkve kao jednobrodna građevina od kamena s polukružnom apsidom, dvostrešnim krovom i zvonikom na preslicu s tri zvona. Sa zapadne strane glavnog pročelja prislonjen je uz crkvu trijem s dvostrešnim krovom, možda ostatak starije ckrve. Pročelje je jednostavnog oblikovanja, s vratima u središtu i po jednim pravokutnim prozorom sa svake strane. Poviše vrata nalazi se četverolisna rozeta, a u vrhu preslica. U apsidi se nalazi drveni oltar s kipom sv. Jakova. Na tabernakulu je srebrno procesijsko raspelo, mletački rad iz 18. stoljeća. Uz trijumfalni luk su niše u kojima su kipovi Blažene Djevice Marije i sv. Filipa Apostola.

Lokacija: Kladnjice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1757. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5031
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Bunari Pišteti

Bunari Pišteti smješteni su južno od zaseoka Rajčići, zapadno od zaseoka Bejići i sjeveroistočno od crkve sv. Jurja. Skupinu bunara Pišteti sačinjava veliki broj bunara otvorenog i zatvorenog tipa. U njima se nalazi pitka voda visoke kvalitete, koja je služila za piće i napajanje stoke. Lokalitet se visoko valorizira kao osebujni primjer predindustrijskog vodoopskrbnog sustava sela Radošića koji je nastao najvjerojatnije u 17. stoljeću.

Lokacija: Radošić
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 17. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5057
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Trogiru
Kontakt adresa KO: Gradska 41, 21220 Trogir

Telefon: 021/ 884-839

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska