Kulturna dobra općine Kumrovec

Spomenik “Lijepoj našoj”

Spomenik “Lijepoj našoj”, podignut 1935. g. u čast stogodišnjice hrvatske himne koju je napisao hrvatski književnik Antun Mihanović, smješten je u Zelenjaku, uz cestu koja spaja Klanjec i Kumrovec. Sastoji se od niskog postolja kvadratnog tlocrta, popločanog lomljenim kamenom, ogradom od kamenih blokova povezanih lancima te središnje pozicioniranog obeliska kvadratnog presjeka. Vanjske plohe obeliska izvedene su u domaćem kamenu dok je jezgra od armiranog betona. Na sredini glavne strane je brončana ploča s reljefima A. Mihanovića i tri seljaka, a ispod je granitna ploča s tekstom. Djelo je graditelja O. Mundera, klesara J. Streha i kipara Rudolfa Ivankovića.

Spomenik Lijepoj našoj
Spomenik Lijepoj našoj

Lokacija: Ravno Brezje
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 1935. god.
Autor: graditelj O. Munder; klesar J. Streh; Ivanković

Oznaka kulturnog dobra: Z-3113
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Muzej “Staro selo” Kumrovec – muzejska građa

Muzejska građa Muzeja „Staro selo“ u Kumrovcu, sveukupnog fundusa od 1917 predmeta, sastoji se od Povijesne zbirke, Zbirke jaslica, Zbirke košara i pletenih predmeta, Zbirke tekstila i tekstilnog rukotvorstva, Zbirke keramike, Zbirke narodnih glazbala i Zbirke pučke sakralne umjetnosti. Povijesnu zbirku čine zbirke oružja, dokumenata, rukopisa, fotografija, negativa, fonografskog i kinematografskog materijala, numizmatike, odličja i memorijalnih predmeta. Zbirka jaslica obuhvaća jaslice različite veličine i materijala. Ostale Zbirke nalaze se unutar Etnografskog odjela Muzeja te svjedoče kako o njegovoj izložbenoj djelatnosti, tako i o načinu života žitelja Hrvatskog zagorja od kraja 19. st. pa na dalje.
Zbirka pokućstva sadrži raznovrsne uporabne i ukrasne predmete izrađene od različitih materijala (drva, metala, porculana, stakla, plastike) koji su u svakodnevnome kućanstvu upotrebljavani od kraja 19. pa sve do druge polovice 20. st. Predmeti su prikupljeni planskim otkupom seoskog imanja obitelji Čutić 2005. godine.

Staro selo Kumrovec - detalj
Staro selo Kumrovec – detalj

 

Lokacija: Kumrovec
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-4434
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Dvorac Razvor

Dvorac Razvor, smješten je na kosini brijega u naselju Razvor, uz cestu prema Zagorskim Selima. Jednokrilna nevelika katnica jasnog tlocrta predstavlja značajan primjer u nizu baroknih dvoraca Hrvatskog zagorja. Glavno pročelje bogato je profilacijama dok je unutrašnjost dvorca ukrašena štuko-dekoracijama, oslicima geometrijskih motiva i iluzionističkim slikanim prizorima, što se može pripisati štajerskim majstorima. Neposredno uz dvorac nalazi se katnica gospodarske-stambene namjene. Dvorac u kojem je rođena i operna pjevačica Sidonija Rubido-Erdödy, pripadao je obiteljima Erdödy, Ožegović i Daubachy.

Lokacija: Razvor
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2305
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Majke Božje Snježne

Barokno-klasicistička crkva Majke Božje Snježne u Risvici, općina Kumrovec, smještena je na vrhu brijega izvan naselja, a podno Cesargrada. Spominje se još 1639. g. kao manja, zidana, s drvenim tabulatom, a pred ulazom se nalazio drveni trijem i drveni zvonik. Kroz dva stoljeća čestim izmjenama i dogradnjama dobiva današnji izgled kojim dominira zvonik pred glavnim pročeljem. Jedinstvenom su raščlambom starije dvodjelno svetište, flankirano sakristijama i noviji brod spojeni u skladnu cjelinu pod dvoslivnim krovom zaobljenim nad svetištem. U crkvi su tri oltara. Glavni oltar je iz 1802. godine s drvenim kipom Majke Božje Snježne iz 17. stoljeća.

Lokacija: Risvica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2442
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Rodna kuća Josipa Broza Tita

Kuću je 1860. g. sagradio Martin Broz, kao zadružnu dvoobiteljsku prizemnu zidanicu za sebe i sina Franju. Neko su vrijeme u kući živjele i tri obitelji, pa su u tu svrhu izvršene i manje pregradnje u unutrašnjosti. Krovna konstrukcija izvedena tehnikom na stolac ostavila je pod krovom veći prostor u kojemu su uređene dvije sobice – komorice. G. 1948. kuću napušta i posljednji potomak obitelji Broz. Pregradnje su otklonjene, a kući se vratio njezin izvorni izgled. Rodna kuća J. B. Tita s pripadajućim gospodarskim objektom i Augustinčićevim spomenikom, odlikuje se arhitektonskom, ambijentalnom, povijesnom, dokumentarno-etnološkom i kulturnom vrijednošću te posjeduje svojstva kulturnog dobra.

Rodna kuća Josipa Broza Tita
Rodna kuća Josipa Broza Tita

Lokacija: Kumrovec
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1860. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4717
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Muzej “Staro selo”

Kumrovec se smjestio u sutlanskoj dolini, uz stari seoski put, kao jedno od selišta nekad jakog vlastelinstva grofova Celjskih i Erdödy. Polako je naseljavan u smjeru malog središta poznatog po tradicijskoj arhitekturi, čija se ruralna jezgra očuvala unutar muzeja na otvorenom, poznatog pod nazivom „Staro selo“. Muzej „Staro selo“ etnografski je muzej in situ, znamenit po objektima tradicijske arhitekture, u kojima su postavljene etnografske izložbe. Na površini od 12.640 m2 restaurirano je ili rekonstruirano 25 stambenih, 9 gospodarskih i 8 pratećih objekata (2 spremišta za kukuruz, 2 svinjca i 4 bunara). Prilikom osnivanja, jezgra muzeja bila je rodna kuća Josipa Broza Tita.

Lokacija: Kumrovec
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-5301
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Prapovijesni arheološki lokalitet

Arheološko nalazište u Ravnom Brezju nalazi se u zapadnom dijelu naselja, na blagom brežuljku ovalnog oblika. Sredinom 2012., otkrivene su 3 cijele i 30-tak fragmenata brončanih narukvica, ostaci brončane igle, fragmenti keramičke posude kao i nekoliko grumena kućnog lijepa. Na osnovu tipološke klasifikacije pronađeni predmeti datiraju se u razdoblje starijeg željeznog doba, tj. Hallstatta (800 g. pr. Kr. – 450 g. pr. Kr.).

Lokacija: Ravno Brezje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 450 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4461
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska