Kulturna dobra općine Kukljica

Crkva sv. Jeronima

Crkva Sv. Jerolima u uvali Kostanj prvi put se spominje u dokumentu iz 1392 g. Mala je jednobrodna građevina sa u prostor istaknutom polukružnom apsidom. Građena je od pravilno uslojenog priklesanog kamena. Apsida je natkrivena polukalotom s pokrovom od kamenih ploča. Na pročelju je portal s polukružnom lunetom sagrađen od spolija. Triumfalni luk je gotičkog, šiljastog oblika. Skladnih proporcija ova kapelica spada u grupu građevina prelaznog, romaničko – gotičkog stila dr. pol. 14. st

Lokacija: Kukljica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2382
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Gospe od Sniga

Crkva spada u tip jednobrodnih građevina, a tlocrtno je izduženi pravokutnik s pravokutnim svetištem. Građena je pravilno uslojenim klesancima. Na pročelju je jednostavan portal flankiran malim kvadratičnim prozorima. Na vrhu zabata je zvonik na preslicu za dva zvona. Bočni zidovi su raščlanjeni s po dva polukružna prozora. Po stilskim odlikama ovo je jedna u nizu baroknih crkava XVII.-XVIII. st. koja svojim skladom predstavlja vrijedan spomenik ovog razdoblja na zadarskom otočju

Lokacija: Kukljica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1570
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Slika Bogorodice s Djetetom, sv. Jeronimom, sv. Petrom (?), sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Šimunom zvana i Gospe od Sniga

Slika Bogorodice sa Djetetom, sv. Jeronimom, sv. Petrom (?), sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Šimunom zvana i Gospe od Sniga iz crkve Gospe od Sniga u tjesnacu Ždrelac kod Kukljice na otoku Ugljanu. U središnjem je dijelu naslikana Bogorodica koja sjedi na jednostavnom prijestolju. Pogled je usmjerila prema Djetetu Isusu koje drži na desnom koljenu. Bogorodica je odjevena u bijelu haljinu i tamnoplavi plašt. Smeđi veo prekriva joj glavu i pada preko lijevog ramena i ruke. Dijete, živahnih kretnji, pokrenutih nogu i kratke kose, zaogrnuto je u haljinicu svijetlih tonova. Njima s desne strane naslikani su u punoj figuri sv. Jeronim kao bradati starac u kardinalskoj odjeći i šeširu sa modelom crkve u lijevoj ruci i svetac odjeven u plavu haljinu i oker plašt. Svečeva fizionomija, knjiga u lijevoj ruci i položaj desne ruke u kojoj je možda držao ključeve upućuju da se radi o liku sv. Petra. Sa lijeve strane naslikan je sv. Ivan Krstitelj zaogrnut u zelenu draperiju noseći u lijevoj ruci štap s križem a do njega sv. Šimun s Djetetom u rukama odjeven u bogatu svećeničku odjeću. Oba lika u rukama imaju svitke.

Lokacija: Kukljica
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 1500. god. do 1550. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5717
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Slika Bogorodica s Djetetom (Gospa od Karmela) sa sv. Franom Asiškim, sv. Antom Padovanskim i Dušama u Čistilištu

Slika Bogorodica s Djetetom (Gospa od Karmela) sa sv. Franom Asiškim, sv. Antom Padovanskim i Dušama u Čistilištu (nepoznati mletački majstor) pripada inventaru župne crkve Obraćenja sv. Pavla u Kukljici i smještena je na bočnom mramornom oltaru. Uokvirena je profiliranim i pozlaćenim drvenim okvirom. U gornjem dijelu slike lučnog završetka prikazana je na oblacima Bogorodica s Djetetom u naručju. Odjevena je u crvenu haljinu i plavi plašt. Dijete je djelomično omotano u bijelu tkaninu. Oboje u rukama drže škapulare. U središnjem su dijelu prikazani sv. Frane Asiški i nasuprot njega sv. Ante Padovanski odjeveni u habite. Svojim kretnjama odaju pobožnost prema Bogorodici i malom Kristu. U dnu slike prikazane su Duše u Čistilištu a iznad kojih dolijeće anđeo kako bi ih izbavio iz vatre.

Lokacija: Kukljica
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 1700. god. do 1750. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4782
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Ophodno raspelo

Ophodno Raspelo (Venecija, druga polovica 18. stoljeća, drvena osnovica, srebro, lijevano, iskucavano, pozlaćeno) je smješteno na bočnom oltaru župne crkve Obraćenja sv. Pavla u Kukljici. Na cilindričnu dršku ukrašenu trostrukim tordiranim trakama između kojih se povija bogati lisnati ukras, nastavlja se višestrani kruškoliki nodus ukrašen ugraviranim lisnatim motivima, ali i na tri mjesta apliciranim listovima akantusa. Slijedi prstenasto suženje koje nosi spljošteni čvor na koje se nastavlja tijelo križa. Vitičasto izvijeni krakovi križa završavaju kvadrilobama s međučlanovima. Cijela površina je ukrašena ugraviranim vegetabilnim motivima. U samom križištu je apliciran jednostavni pozlaćeni križ sa lijevanim i pozlaćenim likom raspetoga Krista. U kvadrilobama su prikazani likovi: gore Bog Otac, lijevo od Krista Bogorodica, desno Marija Kleofina (?), dolje Marija Magdalena. Raspelo je označeno kontrolnim puncama MG i NP s krilatim lavom simbolom sv. Marka i lijep je primjerak venecijanskog zlatarstva baroknog stila.

Lokacija: Kukljica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1750. god. do 1800. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5035
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska