Kulturna dobra općine Kršan

Na području općine Kršan nalazi se 20 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Sva dobra općine Kršan:

 • Bivši pavlinski samostan sv. Marije
 • Crkva sv. DuhaCrkva sv. Jurja StarogCrkva sv. KatarineCrkva sv. Kvirina na grobljuDrveni retabl u crkvi sv. JurjaInventar crkava župe sv. JurjaKaštelKulturno – povijesna cjelina KatunKulturno – povijesna cjelina PlominaKulturno – povijesna cjelina ŠušnjevicaKulturno-povijesna cjelina Nova VasKulturno-povijesna cjelina TrdoslavićiOrgulje u crkvi Blažene Djevice MarijeOstaci potonulog ratnog broda TA-36 (Stella Polare)Plominski reljef s glagoljskim natpisomSlika “Bogorodica s Djetetom, sv. Kvirinom i sv. Ivanom Krstiteljem”Stambena kuća, kbr. 029Stambeno-gospodarska cjelinaZvono iz crkve sv. Hadrijana

  Bivši pavlinski samostan sv. Marije

  Pustinjaci sv. Pavla na otoku u Čepićkom jezeru već 1287. grade prvu samostansku kuću i crkvu. Samostan je ukinut 1782. Zgrada bivšeg pavlinskog samostana s kraja 14./ poč. 15. st. je pregrađena, ali je sačuvana u osnovnim tlocrtnim i visinskim gabaritima. Crkva sv. Marije srušena je 1940. Samostan ima tri stambena jednokatna krila oko kvadratnog središnjeg dvorišta. Uz vanjsko pročelje na mjestu crkve dograđeno je dvokrako stubište koje vodi u stambene prostore na katu. Renesansni zvonik smješten je nad jednim od uglova klaustra, ispred pročelja crkve. Uz ulaz su sačuvane gotičke spolije stupova iz crkve koje se prema obilježjima mogu vezati uz kontinentalne umjetničke radionice.

  Lokacija: Kršan
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4015
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha

  Crkva sv. Duha u na groblju Novoj Vasi jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta, s preslicom s dva luka na pročelju i lopicom ispred pročelja. Unutrašnji zidovi crkve oslikani su freskama majstora Blaža Dubrovčanina, pučkog slikara iz 16.st. koji je i potpisan na borduri na sjevernom zidu. Sačuvani su prikazi «Navještenje», «Poklonstvo kraljeva» te prikazi svetaca, apostola i proroka.

  Lokacija: Nova Vas
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Autor: Blaž Dubrovčanin

  Oznaka kulturnog dobra: Z-580
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Jurja Starog

  Sv. Juraj Stari smještena je uz južni bedem utvrđenog naselja. Jednobrodna romanička crkva ima izduženi pravokutni tlocrt s ravno zaključenim svetištem. Uz zapadno pročelje u romanici je crkvi dograđen zvonik. 1524. godine dograđeno je novo pravokutno svetište na mjestu romaničke upisane polukružne apside, što potvrđuje glagoljski natpis uklesan na začelju. U unutrašnjosti su nađeni tragovi dva sloja srednjovjekovnih fresaka, stariji romanički i mlađi iz druge pol. 15.st. U gradnji crkve reutilizirane su rimske spolije (stupovi i imposti trijumfalnog luka, prag ulaza, dio nadgrobne stele).

  Lokacija: Plomin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-360
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Katarine

  Crkva Sv. Katarine u selu Baći sjeverno od Plomina. To je jednobrodna barokna građevina centralnog tlocrta, s kupolom na pandantivima nad središnjim dijelom. Po tlocrtnoj dispoziciji i arhitektonskom konceptu jedinstveni je primjer sakralne arhitekture u Istri. U unutrašnjosti raspored arhitektonske plastike sugerira sažeti križni tlocrt: lukovi uokviruju plitke kapele upisane u jedinstveni zbijeni volumen građevine. Pročelje crkve je jednostavno, s pravokutnim portalom i malim prozorom iznad njega, te zvonikom na preslicu.

  Lokacija: Plomin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4555
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kvirina na groblju

  Crkva sv. Kvirina na groblju jednobrodna je romanička kapela izduženog pravokutnog tlocrta s dvije upisane apside. Obnavljana je i produžena u 16. st. Romaničke su osobine, osim načina gradnje, polukružni portali i prozori na pročelju i na juž. zidu. Jednostavno glavno pročelje raščlanjeno je polukružnim portalom, prozorom u osi portala, te kasnijom preslicom. Natprozornik na južnom zidu crkve nosi uklesan glagoljski natpis. Na sjevernom zidu u unutrašnjosti crkve sačuvane su zidne slike majstora Alberta iz Konstanza iz druge pol. 15. st.

  Lokacija: Jesenovik
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 16. st.
  Autor: majstor Albert iz Konstanza

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1380
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Drveni retabl u crkvi sv. Jurja

  Barokni oltar sv. Jurja primjer je arhitektonskog tipa oltara u obliku slavoluka. Izrađen je od rezbarenog, marmoriziranog i polkromiranog drveta. Oltarni retabl podijeljen je u tri zone: predelu, središnji dio s tri plitke niše za kipove, flankirane jonskim stupovima ukrašenima reljefnom tordiranom viticom, te trokutni zabat koji obuhvaća cijelu širinu retabla, s visokim reljefom Boga Oca i skulpturama ležećih anđela. U središnjoj niši nalazi se barokni kip Bogorodice s Djetetom, a u bočnim nišama anđeli lučonoše. Prema stilskim obilježjima može se datirati oko polovice ili u drugu pol. 17. st.

  Lokacija: Letaj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1797
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkava župe sv. Jurja

  Župna crkva BDM u Plominu, crkva sv. Jurja Starog u Plominu, kapela sv. Ivana Krstitelja na groblju, crkva sv. Katarine u Baćima te crkva sv. Marije u Klavaru pripadaju Župi sv. Jurja m. Plomin. Župna crkva BDM bogato je opremljena inventarom od 15. st. nadalje. Od pojedinačnih predmeta treba istaknuti drveno gotičko raspelo i renesansnu Bogorodicu s malim Djetetom. U sakristiji župne crkve čuvaju se umjetnine nastale u vremenskom razdoblju od gotike do historicizma. Vrijedan zlatarski rad predstavlja procesijsko raspelo sv. Jurja, izrađeno u Veneciji u 16. st. Crkva sv. Jurja Starog posjeduje vrijedne drvene oltare iz 17. st. te drvene kipove iz 15. i 16. st. atribuirane friulanskim majstorima.

  Lokacija: Plomin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4652
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel

  Kršan se u povijesnim ispravama prvi put spominje 1274. kao posjed akvilejskih patrijarha, a od početka 13. do 17.st. bio je sjedište feudalnog posjeda obitelji Karscheyner. Od 17. st. kaštel je mijenjao vlasnike sve do početka 20.st. kada je teško stradao u požaru. Kaštel je smješten u JI uglu utvrđenog naselja Kršan. Od srednjovjekovnog kaštela sačuvana je kula četverokutnog tlocrta, građena fino klesanim pravokutnim kamenim kvadrima, kojoj se pristupalo kroz polukružno zaključena vrata na visini 7-8 m od tla. Ostali dio obrambenog i stambenog dijela kaštela pregrađen je u 18. i 19.st. U unutrašnjem dvorištu sačuvan je okvir gotičkog portala iz 15.st. i grlo bunara iz 1666. god.

  Lokacija: Kršan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-351
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Katun

  Selo Katun smjestilo se ispod strme padine obronka Učke. Razvilo se u nekoliko grupacija kućišta poredanih uzdužno niz padinu brijega na rubu obradive zemlje. Iz srednjovjekovnog kulturnog rukopisa Katuna, tu se posredno zadržao jednoprostorni stambeni objekt od kamena pokriven biljnom građom sa funkcionalno podignutim zabatom i sa ognjištem. Tipičnost sela čine kamene kuće katnice ili prizemnice, sa krovom na dvije vode, pokrivene biljnom građom ili kanalicama, te kameni gospodarski objekti.

  Lokacija: Kožljak
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. god. do 20. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0245-1970.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Plomina

  Plomin se nalazi na brežuljku iznad dubokog zaljeva. Naseljen je u prapovijesti, dok se antički municipij Flanona nalazio u luci u dnu zaljeva. Utvrđeno naselje razvija se u kasnoj antici i srednjem vijeku. Urbana struktura grada je zgusnuta. Unutar urbanog tkiva sačuvano je nekoliko renesansnih i baroknih stambenih zgrada, a posebno se ističe barokni sklop Palače Rudan. Na JZ rubu naselja nalazi se romanička crkva sv. Jurja Starog. Ž.c. Uznesenja Blažene Djevice Marije kod SZ kule kasnogotička je građevina pregrađena u baroku. Srednjovjekovne zidine sačuvane su djelomično u strukturi kuća nastalih nad njima. Zidine iz 16.st. sačuvan su oko crkve sv. Jurja, te na sjevernoj strani.

  Lokacija: Plomin
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0039-1962.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Šušnjevica

  Selo Šušnjevica oblikovalo se prema konfiguraciji tla, uzdužno ispod Učke, sa sekundarnim oznakama uličnog naselja. Pretpostavlja se da je dio naselja iznad ceste stariji. Tu su se raniji stočarski objekti uz kuću zamjenjivali razvijenijim poljoprivrednim objektima, no danas je još vidljiv osnovni stočarsko-poljoprivredni karakter tog dijela naselja. U naselju dominiraju temeljni jednoprostorni kameni objekti, tipa dvora, pokriveni biljnom građom. Osobitost im je podignuti zabat koji čini zaštitu biljnom pokrovu krova.

  Lokacija: Šušnjevica
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. god. do 21. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0292-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina Nova Vas

  Selo Nova Vas oblikovalo se prema konfiguraciji tla, ispod Učke. Jedinicu prostora čine niz objekata stambene i gospodarske namjene. Oba su istog oblikovanja i organizacije, jednoprostorna prizemnica, građena od kamena u suho, s pokrovom od biljne građe, te podignutim zabatima. Vremenski kontinuitet objekta predstavlja vrijeme od srednjeg vijeka, pa do poč. 20. st., kada se prvi put javlja višeprostorni objekt pokriven kanalicom. Nova Vas spominje se još u 15-17. st. kao područje naseljeno Istrorumunjima.

  Lokacija: Nova Vas
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-291
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina Trdoslavići

  Sklop ruševnih prizemnica u Trdoslavićima dokumentira organizaciju ruralnog prostora dugog povijesnog kontinuiteta. Može se pretpostaviti da su te organizacije i tog oblikovanja bile srednjovjekovne i ranosrednjovjekovne kuće istarskog seljaka. To su jednoprostorne prizemnice građene od kamena u suho, s pokrovom od biljne građe, s podignutim zabatom.. Naselje se uklapa u stariji tip naselja na potezu Jasenovik-Nova Vas-Šušnjevica, sa kojima čini povijesnu cjelinu

  Lokacija: Jesenovik
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0293-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Blažene Djevice Marije

  Male orgulje sjevernog tipa gradio je oko 1911. godine Jan Tuček iz Kutne Hore. Orgulje su pneumatskog sistema s jednim manualom i pedalom, te 8 registara. Arhitektura kućišta tipična je za orgulje sjevernog tipa. Prospekt je trodijelan s rizalitno izbočenim srednjim tornjem, vrlo visokim i naglašenim dekorativnim zabatom. U postolju ga pridržavaju tri konzole. Sva tri polja sa sviralama lučno su zaključena.

  Lokacija: Plomin
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 20. st.
  Autor: Jan Tuček

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3895
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci potonulog ratnog broda TA-36 (Stella Polare)

  Olupina potonulog ratnog broda TA-36 (Stella Polare) nalazi se oko 800 metara južno od pristaništa Brestova. Brod je izgrađen 1943. godine u Rijeci za talijansku ratnu mornaricu. Kasnije ga preuzimaju Nijemci. Po klasi je brod bio eskortni razarač s dimenzijama 82x8x3 i s posadom od 160 ljudi. Potonuo je u ožujku 1944. godine nakon udara u minu. Pramčani dio se prilikom eksplozije odvojio, dok je komandni most s krmenim dijelom odlično sačuvan.

  Lokacija: Kršan
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1943. god. do 1944. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-244
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Plominski reljef s glagoljskim natpisom

  Plominski reljef s glagoljskim natpisom uzidan je s unutrašnje strane južnog zida crkve sv. Jurja Starog u Plominu. Na pravokutnoj ploči okomito položenoj reljefno izveden je muški lik u antičkoj nošnji. Iznad njega je u dva reda uklesan natpis na glagoljici, a desno od lika nalazi se neprepoznatljivi znak. Natpis je pročitan kao SE E PIS/žL žS. Figura muškarca datira iz kasne antike, dok je glagoljski natpis iz 11. stoljeća.

  Lokacija: Plomin
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 11. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-430
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bogorodica s Djetetom, sv. Kvirinom i sv. Ivanom Krstiteljem”

  Slika „Bogorodica s Djetetom, sv. Kvirinom i sv. Ivanom Krstiteljem“ nepoznatog slikara, rađena tehnikom ulja na platnu, dimenzija 132×114 cm, datira se u 17. stoljeće. Nalazi se na glavnom oltaru crkve sv. Kvirina u Jesenoviku, a u vlasništvu je župe sv. Antuna opata u Kršanu. Pala je smještena na rezbarenom i polikromiranom retablu i u vrlo je lošem stanju. Zbog zamućenog, neprozirnog laka, boje koja nedostaje i oštećenja, prizor je gotovo nečitljiv. Naslućuje se konvencionalni postav svetaca: sv. Kvirin u biskupskoj odjeći i sv. Ivan Krstitelj stoje na tlu, dok Bogorodica s Djetetom lebdi na oblacima iznad njih. Jedan anđeo lebdi u središtu kompozicije iznad tla, pridržavajući oblak s Bogorodicom i Djetetom, dok je nekoliko anđeoskih glavica asimetrično raspoređeno na nebeskoj pozadini. Između svetaca se nazire udaljen, brdovit krajolik.

  Lokacija: Jesenovik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5146
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambena kuća, kbr. 029

  Jednoprostorna stambena kuća s pokrovom od biljne građe. Tipičan primjer pučkog graditeljstva tog kraja srednjovjekovnog ili ranijeg vremena. Prizemnica prizidana uz pećinu koja joj čini prirodan zaklon prema sjeveru. S niskim ognjištem, otvorenim stropištem, bez dimnjaka, te s pokretnim inventarom analognom zdanju. Dokumentira jedan od najstarijih tipova pučkog graditeljstva i uređaja stambenih kuća na prostoru Labinštine i šireg, sjevernojadranskog područja.

  Lokacija: Nova Vas, kbr. 029
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0191-1968.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambeno-gospodarska cjelina

  Stambena i gospodarska cjelina u Brankovićima vrijedan je spomenik tradicionalnog graditeljstva. Pročelje kompleksa razvedeno je s tri baladura i četiri volte. Na krovu se nalaze četiri dimnjaka karakterističnih oblika. Svi prozorski otvori i vrata uokvireni su kamenim ertama, čak i oni u unutrašnjosti. Krovni vijenac na nekim je dijelovima izgrađen s kamenim konzolama, a negdje sa škrilama. S istočne i zapadne strane objekta nalaze se gospodarske prostorije za stoku.

  Lokacija: Kršan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2480
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zvono iz crkve sv. Hadrijana

  Brončano, gotičko zvono iz 1420. godine s crkve sv. Hadrijana u Kožljaku, visine 55 cm, promjera 38 cm, privremeno je pohranjeno u župnoj crkvi sv. Jurja u Plominu. Na tijelu zvona nalaze se dvije trake, a na vrhu zvona nalazi se šesterostrana kruna. Gornja traka je prazna, dok je u donjoj, uz obod zvona upisana godina lijevanja rimskim i glagoljskim natpisima, latinicom MCCCCXX i glagoljicom ČUI. Natpis bilježi datum lijevanja zvona. Na boku se nalazi znak zvonoljevača. Latinička slova u datumu, lijepe gotičke morfologije, otisnuta su iz kalupa, dok su glagoljska slova improvizirana i manjih dimenzija vjerojatno intervencija glagoljaša u samom procesu izrade modela za zvono.

  Lokacija: Kožljak
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1420. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4161
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska