Kulturna dobra općine Križ

Inventar u crkvi sv. Križa

Inventar je nastao u vremenu od početka 18. st. pa do druge polovine 19. st., a čine ga monumentalni glavni oltar (1720. g.), bočni oltari sv. Antuna Padovanskog i sv. Roka (Josip Stallmayer, 1761. g. ), propovjedaonica, kip Bogorodice s Djetetom, kip Uskrsloga Krista, 2 relikvijara, 2 barokna i 1 klasicistički kalež, 24 kasnobarokne klupe i neogotička monstranca. Navedeni predmeti, a naročito glavni oltar s mnoštvom kipova ranobaroknih stilskih obilježja, (primjerice grupa Raspeća u središnjoj niši), svojom kvalitetom pridonose vrijednosti srednjovjekovnog, barokiziranog prostora ovog objekta.

Lokacija: Križ
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: autor propovjedaonice

Oznaka kulturnog dobra: Z-512
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina naselja Križ

Mjesto Križ sa župnom crkvom prvi se put spominje 1334. g., a u 15. i 16. st. dobiva status trgovišta. Jezgru naselja, prostor unutar nekadašnje utvrde podignute u 16. st. za obranu od Turaka, markiraju najvažnije spomeničke građevine (srednjovjekovna župna crkva, barokna krajiška kurija te klasicistički župni dvor i pravoslavna kapela) te prostrani perivoj, bitan element prepoznatljive fizionomije naselja. Sačuvano je više vrijednih tradicijskih drvenih objekata kao i nekoliko građanskih vila stilskih obilježja početka 20 st. U kulturno–povijesnoj cjelini osobito se ističe vrijednost karakterističnog srednjovjekovnog položaja u prostoru te dominantne siluete naselja u pejzažu.

Lokacija: Križ
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3648
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi Uzvišenja sv. Križa

Manje mehaničke orgulje s manualom i pedalom, te 9 registara djelo su nepoznatog majstora iz 1787. godine. Kvalitetno kućište s anđelima sviračima djelo je anonimnoga majstora kojeg se po mnogim karakteristikama može pripisati kutinsko-čazmanskom krugu. Posebno umijeće pokazao je majstor u obradi dekorativnih zavjesa nad sviralama kao i lisnate bujne vitice što se s trabeacije bočnih tornjeva spušta po okviru ormara. Sve je pokrenuto i uzlepršalo, a mali svirači na oblačićima su dobro modelirana korpusa i finih, nježnih fizionomija. Stolarija je prebojana jednolično zeleno, figure su polikromirane, plastična dekoracija pozlaćena i posrebrena.

Lokacija: Križ
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1787. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4174
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Vida

Crkva sagrađena u duhu kasnobarokne arhitekture i obnovljena 1886. godine je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta manjih dimenzija s užim zaobljenim svetištem, sakristijom i zvonikom na zapadnom pročelju. Unutrašnjost je svođena češkim kapama. Inventar pripada 19. i 20. stoljeću.

Lokacija: Novoselec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2252
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Križa

Crkva sv. Križa smještena u središtu naselja izvorno je srednjovjekovna građevina, a primjer je crkve gotičkih karakteristika zidane opekom i prvobitno neožbukane. Unatoč obnovi i barokizaciji na prijelazu iz 17. u 18. st., srednjovjekovni sloj sačuvan je u punoj elevaciji obodnih zidova te na većem dijelu zvonika. Stoga je gotovo u cijelosti sačuvan izvoran izgled eksterijera sa zidovima poduprtim kontraforama i nizom lezena koje formiraju slijepe arkade, dok je unutrašnjost poprimila barokni karakter. Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom, zvonikom uz sjeverni zid broda i trijemom. U cijelosti je svođena, a ima vrijedan barokni inventar. Jedna je od najznačajnijih sakralnih građevina Zagrebačke županije.

Lokacija: Križ
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1895
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Sipćina

Anitčki građevinski sklop površine ca. 200 m2 sastoji se nekoliko prostorija, od kojih sjeverna prostorija završava polukružnom apsidom. Unutar apsidalnog prostora otkriveni su ostaci žbukane podnice, dok su u prostoriji u nastavku pronađeni ostaci opečnog opločenja. Velike količine tubula ukazuju da je kompleks imalao sustav podnog i zidnog grijanja. Žbuka je bila oslikana, a sudeći po velikoj količini tesera, podovi nekih prostorija bili su mozaični.
Ispod podnice apside nalazi se kanal pravilnog pravokutnog presjeka u kojem je otkrivena veća količina keramike i jedan željezni nož manjih dimenzija.
Prema rezultatima arheoloških i geofizičkih istraživanja kompleks predstavlja rimski vojni logor, pomoćnu stanicu ili privremeno boravište rimske vojske.

Lokacija: Okešinec
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4696
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska