Kulturna dobra općine Krašić

Na području općine Krašić nalazi se 14 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Krašić:

 • Crkva Presvetog Trojstva
 • Crkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. MihovilaCrkva sv. SikstaEtnografska zbirka u rodnoj kući bl. kardinala Alojzija StepincaInventar crkve Majke Božje DolskeInventar crkve sv. Ivana KrstiteljaKapela Majke BožjeKompleks dvora i kapele sv. MarijeKulturno – povijesna cjelina KrašićOkućnica u KrašićuOrgulje u crkvi Majke BožjeRodna kuća kardinala Alojzija StepincaTradicijska okućnica, Medven Draga 13

  Crkva Presvetog Trojstva

  Izvorno gotička građevina s kraja 14.st. barokizirana je, a danas čini skladnu cjelinu s nadogradnjom izvedenom 1911.-1913. u duhu secesije prema projektu S. Podhorskog, dominantnu u cjelokupnom izgledu crkve. Riječ je o centralnoj građevini križnog tlocrta s bočno prigrađenim pravokutnim kapelama, te novim svetištem zaključenim polukružnom apsidom uz koju se nalazi jednokatna sakristija. Središnji dio nadsvođen je kupolom, u donjoj zoni rastvorenom prozorima. Staro gotičko svetište s vrijednim freskama iz nekoliko faza pretvoreno je u bočnu kapelu s crkvom povezanu lučnim otvorima. Osim baroknog oltara inventar potječe s početka 20.st. Crkva je primjer projektantskog pristupa koji valorizira zatečenu povijesnu situaciju i prezentira postojeće vrijednosti unutar moderne arhitekture prve polovice 20.st.

  Lokacija: Krašić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.
  Autor: Stjepan Podhorsky

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1897
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem, zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja te pravokutnom sakristijom. Svođena je bačvasto sa susvodnicama, a apsida polukupolom. Uz oslik u brodu s kraja 18. stoljeća s motivima izvedenim unutar medaljona okvira tipičnih za rokoko, u crkvi je sačuvan glavni oltar kasnobaroknih karakteristika nastao u isto vrijeme.

  Lokacija: Hrženik
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1891
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Mihovila

  Crkva sv. Mihovila sagrađena je na uzvisini, povrh sela Gornje Prekrižje, zamijenivši drvenu kapelu koja je na tom mjestu izgorjela 1633. godine. Građena je u dvije faze, točnije 1683. g. kada je zabilježeno zidanje svoda nove crkve i gradnja predvorja, a zatim sredinom 18. st. kada je popločen pod, rastvoreni su prozori lađe i srušeno predvorje. Zamjenjuje ga zvonik te se izvodi portal s uklesanom godinom završetka radova (1759.). Riječ je o ranobaroknom tipu jednobrodne građevine s poligonalno zaključenim užim svetištem i bačvastim svodom sa susvodnicama. Crkva sv. Mihovila svojim oblikovanjem i skladnim proporcijama značajan je primjer ranobarokne dvoranske crkve.

  Lokacija: Gornje Prekrižje, Gornje Prekrižje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1777
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Siksta

  Crkva je slojevita građevina baroknih karakteristika sagrađena u 17. te dograđena u 18. i 19.st. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom, bočnom kapelom i zvonikom poligonalnog presjeka na glavnom pročelju. Trijem uz južno pročelje je naknadno zazidan. Barokni inventar sačuvan je fragmentarno.

  Lokacija: Pribić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1877
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka u rodnoj kući bl. kardinala Alojzija Stepinca

  Zbirka etnografskih predmeta u rodnoj kući blaženog kardinala Alojzija Stepinca smještena je u stambenom dijelu, odnosno u „družinskoj hiži“ i u vinskom podrumu. Broji 91 predmet tradicijskog inventara posoblja i predmeta vezanih na proizvodnju i čuvanje vina u kućanstvu te nekoliko pojedinačnih artefakata vezanih za članove obitelji i bl. kardinala Alojzija Stepinca.
  Predmeti datiraju s kraja 19. i početka 20. stoljeća, proizvod su narodnog rukotvorstva ili starih obrta i zanata. Prezentirani su na način i na mjestu gdje su korišteni u razdoblju u kojem je bila na okupu velika zadružna obitelj Stepinac i u doba dječaštva A. Stepinca.Zbirka je otvorena za javnost 2005. godine.

  Lokacija: Brezarić
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5442
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Majke Božje Dolske

  Crkva Majke Božje u Dolu jedan je od najvrjednijih sakralnih spomenika jastrebarskoga kraja, koja se ističe cjelovitim uređenjem interijera zamjetne umjetničke razine. Prostor svetišta crkve gotovo je u potpunosti ispunjen monumentalnim glavnim oltarom. Riječ je o jednom od najreprezentativnijih primjera visokobaroknih ansambala na širem području, nastao u neznanoj radionici 1753. godine.
  Tri oltara bočne kapele lađe zanimljiv su spoj iluzionistički naslikanih retabla na zidu iz 18. stoljeća s drvorezbarenim pozlaćenim svijećnjacima te oltarnim palama 19. stoljeća (rad slovenskog slikara Georga Tavčera), koji svojim kvalitetnim ostvarenjima pridonose bogatstvu ovoga sakralnog ambijenta.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5967
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

  Kapela u Hrženiku sačuvala je dio sakralnog inventara iz vremena izgradnje zidane crkve zadnjih desetljeća 18. stoljeća, no tijekom vremena došlo je do izmjena pri kojima su osiromašeni ponajviše bočni oltari.
  U lađi su bočni oltari sačuvani samo u fragmentima, bez retabla. Tako je desni bočni oltar sv. Antuna Pustinjaka danas reduciran na središnju oltarnu palu (neznani autor, 20. stoljeće) koju flankiraju skulpture neatribuiranih svetaca-đakona iz vremena izgradnje kapele. S lijevoga bočnog oltara očuvane su samo dvije manje skulpture anđela-lučonoša (neznanog izvornoga smještaja), također kvalitetno djelo neznanoga kipara s kraja 18. stoljeća.

  Lokacija: Hrženik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5977
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela Majke Božje

  Proštenjarska kapela podignuta je iznad naselja na uskom platou usječenom u strminu brijega. Sagrađena je 1740.-67. godine na mjestu starije kapele kao jednobrodna građevina s tri bočne kapele uz sjeverni zid, užim pravokutnim svetištem, sakristijom uz svetište i masivnim oktogonalnim zvonikom s piramidalnom kapom ispred glavnog pročelja. Unutrašnjost je svođena bačvastim svodovima sa šiljastim susvodnicama te oslikana vedrim rokoko motivima, scenama iz Marijinog života i iluzionističkim slikanim oltarima u kapelama. Opremljena je raskošnim baroknim inventarom, oltarima i orguljama.

  Lokacija: Dol, iznad naselja
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1767. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1470
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks dvora i kapele sv. Marije

  Najstariji dio kompleksa je kurija nastala na prijelazu iz 16. u 17. st., obnovljena u 18.st. te dograđena u vrijeme izgradnje kapele početkom 20.st prema projektu arhitekta S. Podhorskog. Kurija biskupskog dvora je jednokatnica asimetričnog tlocrta s dvokatnim pravokutnim tornjem izrazito strmog krovišta. Kapela sv. Marije djelomično je dovršena do 1911., a u cijelosti do 1942. godine. Centralna je građevina središnjeg kvadratnog prostora svođenog kupolom, uz koji su grupirane niže bočne zaobljene kapele, svetište i zvonik. Elementi historicizma i bizantske arhitekture povezani sa suvremenim oblikovanjem početka 20. stoljeća obilježje su kapele i dvora, koji zajedno s okolnim objektima čine jedinstven kompleks vješto uklopljen u okolni pejzaž formirajući cjelinu prostorne i arhitektonske vrijednosti.

  Lokacija: Strmac Pribićki
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.
  Autor: Stjepan Podhorsky

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2067
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Krašić

  Župa Krašić prvi puta se spominje 1334. g., a kao slobodna općina postoji od 15. st. Povijesnu organsku matricu naselja čini mreža cesta na čijem se križanju formirao trg u vidu dva ljevkasta proširenja. Trgovi su predprostor ulaza u župnu crkvu sv. Trojstva koja predstavlja prostorni i vizualni akcent naselja i ima vidljive slojeve gotike baroka i neostila izvedenog 1911.-13. prema projektu Stjepana Podhorskog. Povijesnu građevnu strukturu čine zgrade malogradskog i ruralnog karaktera. Prepoznatljivi su primjeri ranog baroka, historicizma i art decoa, ali dominiraju zgrade ruralnog karaktera. Ujednačena građevna struktura rezultirala je formiranjem karakterističnih vizura na naselje.

  Lokacija: Krašić
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3650
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Okućnica u Krašiću

  Okućnica broj 94, locirana je u središtu naselja Krašić, na izduženoj parceli k. č. br. 552., k. o. Krašić I. Na okućnici se nalazi nekoliko zgrada: zidana kuća, drvena kuća i četiri gospodarske zgrade. Kuća je skladnog gabarita i oblikovanja s uravnoteženim otvorima i decentnom dekoracijom. Posebnost oblikovanja očituje se na arkadnom trijemu s kojeg se pruža pogled na gospodarsko dvorište. Jedna je od najvrednijih zgrada koja ima očuvane stilske karakteristike s vrlo slikovitim detaljima obrade pročelja, relativno složene historicističke dekoracije s polikromnim oslikom. Oko podrumskih prozorskih otvora istaknuti su uglati neprofilirani kameni okviri “falcanog” ruba.
  Kuća s okućnicom je locirana unutar povijesne cjeline naselja Krašić i doprinosi matrici naselja kao i vrijednosti slike glavne ulice i trga.

  Lokacija: Krašić, Krašić 94
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5301
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Majke Božje

  Pozitiv iz 1782. g. sa 6 registara i bez pedala djelo je graditelja iz Celja Antona Scholza. Probodna mehanika i zračnice još su izvorno sačuvane. Radi se o jednoj od najljepših organoloških cjelina 18. st. u Hrvatskoj. Ormar je komponiran s trodijelnim prospektom i povišenim srednjim tornjem. Bočni su tornjevi trokutne, a srednji cilindrične osnove, što unosi dinamičnost u plohu pročelja. Na krajevima završnog vijenca grupa je od četiri mala anđela-svirača meko modelirana i odmjerenih pokreta. Svirale prekriva dekorativna zavjesa rezbarena u motivima rokaja. Na bokovima prospekta velika su dekorativna krila u obliku ispružene volute uokvirena motivima rokaja i hrskavice.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1782. god.
  Autor: Anton Scholz

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2867
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Rodna kuća kardinala Alojzija Stepinca

  Kuća je građena u 19. st. na način karakterističan za taj kraj, sa značajkama pripadnosti bolje stojećoj obitelji što se očituje u gabaritima i veličini pripadajućeg gospodarstva. U kući je 1898. g. rođen kardinal Alojzije Stepinac. U dijelu kuće je etnografska zbirka otvorena za javnost, a u podrumu inventar za proizvodnju vina: preša iz 1941. g. i bačve iz 1922. g. izrazito velike zapremine.

  Lokacija: Brezarić, Brezarić 65
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3766
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, Medven Draga 13

  Gospodarsko-stambena cjelina u Medvenovoj Dragi sastoji se od kuće i gospodarskih građevina. Građevine tvore zatvorenu cjelinu s unutarnjim četvrtastim dvorištem. Uz duže katno pročelje kuće proteže se drveni trijem s izrezbarenom ogradom i oslikom u žbuci. Nad ulazom u kuću upisana je bojom godina 1868. te ime vlasnika.

  Lokacija: Medven Draga, Medven Draga 13
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1868. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1588
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

  Telefon: 01/ 4851-522

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska