Kulturna dobra općine Krašić

Na području općine Krašić nalazi se 14 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Krašić:

 • Crkva Presvetog Trojstva
 • Crkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. MihovilaCrkva sv. SikstaEtnografska zbirka u rodnoj kući bl. kardinala Alojzija StepincaInventar crkve Majke Božje DolskeInventar crkve sv. Ivana KrstiteljaKapela Majke BožjeKompleks dvora i kapele sv. MarijeKulturno – povijesna cjelina KrašićOkućnica u KrašićuOrgulje u crkvi Majke BožjeRodna kuća kardinala Alojzija StepincaTradicijska okućnica, Medven Draga 13

  Crkva Presvetog Trojstva

  Izvorno gotička građevina s kraja 14.st. barokizirana je, a danas čini skladnu cjelinu s nadogradnjom izvedenom 1911.-1913. u duhu secesije prema projektu S. Podhorskog, dominantnu u cjelokupnom izgledu crkve. Riječ je o centralnoj građevini križnog tlocrta s bočno prigrađenim pravokutnim kapelama, te novim svetištem zaključenim polukružnom apsidom uz koju se nalazi jednokatna sakristija. Središnji dio nadsvođen je kupolom, u donjoj zoni rastvorenom prozorima. Staro gotičko svetište s vrijednim freskama iz nekoliko faza pretvoreno je u bočnu kapelu s crkvom povezanu lučnim otvorima. Osim baroknog oltara inventar potječe s početka 20.st. Crkva je primjer projektantskog pristupa koji valorizira zatečenu povijesnu situaciju i prezentira postojeće vrijednosti unutar moderne arhitekture prve polovice 20.st.

  Lokacija: Krašić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.
  Autor: Stjepan Podhorsky

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1897
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem, zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja te pravokutnom sakristijom. Svođena je bačvasto sa susvodnicama, a apsida polukupolom. Uz oslik u brodu s kraja 18. stoljeća s motivima izvedenim unutar medaljona okvira tipičnih za rokoko, u crkvi je sačuvan glavni oltar kasnobaroknih karakteristika nastao u isto vrijeme.

  Lokacija: Hrženik
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1891
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Crkva sv. Mihovila sagrađena je na uzvisini, povrh sela Gornje Prekrižje, zamijenivši drvenu kapelu koja je na tom mjestu izgorjela 1633. godine. Građena je u dvije faze, točnije 1683. g. kada je zabilježeno zidanje svoda nove crkve i gradnja predvorja, a zatim sredinom 18. st. kada je popločen pod, rastvoreni su prozori lađe i srušeno predvorje. Zamjenjuje ga zvonik te se izvodi portal s uklesanom godinom završetka radova (1759.). Riječ je o ranobaroknom tipu jednobrodne građevine s poligonalno zaključenim užim svetištem i bačvastim svodom sa susvodnicama. Crkva sv. Mihovila svojim oblikovanjem i skladnim proporcijama značajan je primjer ranobarokne dvoranske crkve.

  Lokacija: Gornje Prekrižje, Gornje Prekrižje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1777
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Siksta

  Crkva je slojevita građevina baroknih karakteristika sagrađena u 17. te dograđena u 18. i 19.st. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom, bočnom kapelom i zvonikom poligonalnog presjeka na glavnom pročelju. Trijem uz južno pročelje je naknadno zazidan. Barokni inventar sačuvan je fragmentarno.

  Lokacija: Pribić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1877
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh


  Najavljen štrajk upozorenja i potpuna obustava autobusnog prometa u cijeloj Hrvatskoj! Provjerite kad neće voziti autobusi >>>Uskoro opći štrajk vozača autobusa

  Na vrh druge po visini umjesto u japankama popeti se možete automobilom! >>>Deset najviših hrvatskih planina


  Etnografska zbirka u rodnoj kući bl. kardinala Alojzija Stepinca

  Zbirka etnografskih predmeta u rodnoj kući blaženog kardinala Alojzija Stepinca smještena je u stambenom dijelu, odnosno u „družinskoj hiži“ i u vinskom podrumu. Broji 91 predmet tradicijskog inventara posoblja i predmeta vezanih na proizvodnju i čuvanje vina u kućanstvu te nekoliko pojedinačnih artefakata vezanih za članove obitelji i bl. kardinala Alojzija Stepinca.
  Predmeti datiraju s kraja 19. i početka 20. stoljeća, proizvod su narodnog rukotvorstva ili starih obrta i zanata. Prezentirani su na način i na mjestu gdje su korišteni u razdoblju u kojem je bila na okupu velika zadružna obitelj Stepinac i u doba dječaštva A. Stepinca.Zbirka je otvorena za javnost 2005. godine.

  Lokacija: Brezarić
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5442
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Majke Božje Dolske

  Crkva Majke Božje u Dolu jedan je od najvrjednijih sakralnih spomenika jastrebarskoga kraja, koja se ističe cjelovitim uređenjem interijera zamjetne umjetničke razine. Prostor svetišta crkve gotovo je u potpunosti ispunjen monumentalnim glavnim oltarom. Riječ je o jednom od najreprezentativnijih primjera visokobaroknih ansambala na širem području, nastao u neznanoj radionici 1753. godine.
  Tri oltara bočne kapele lađe zanimljiv su spoj iluzionistički naslikanih retabla na zidu iz 18. stoljeća s drvorezbarenim pozlaćenim svijećnjacima te oltarnim palama 19. stoljeća (rad slovenskog slikara Georga Tavčera), koji svojim kvalitetnim ostvarenjima pridonose bogatstvu ovoga sakralnog ambijenta.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5967
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

  Kapela u Hrženiku sačuvala je dio sakralnog inventara iz vremena izgradnje zidane crkve zadnjih desetljeća 18. stoljeća, no tijekom vremena došlo je do izmjena pri kojima su osiromašeni ponajviše bočni oltari.
  U lađi su bočni oltari sačuvani samo u fragmentima, bez retabla. Tako je desni bočni oltar sv. Antuna Pustinjaka danas reduciran na središnju oltarnu palu (neznani autor, 20. stoljeće) koju flankiraju skulpture neatribuiranih svetaca-đakona iz vremena izgradnje kapele. S lijevoga bočnog oltara očuvane su samo dvije manje skulpture anđela-lučonoša (neznanog izvornoga smještaja), također kvalitetno djelo neznanoga kipara s kraja 18. stoljeća.

  Lokacija: Hrženik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5977
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela Majke Božje

  Proštenjarska kapela podignuta je iznad naselja na uskom platou usječenom u strminu brijega. Sagrađena je 1740.-67. godine na mjestu starije kapele kao jednobrodna građevina s tri bočne kapele uz sjeverni zid, užim pravokutnim svetištem, sakristijom uz svetište i masivnim oktogonalnim zvonikom s piramidalnom kapom ispred glavnog pročelja. Unutrašnjost je svođena bačvastim svodovima sa šiljastim susvodnicama te oslikana vedrim rokoko motivima, scenama iz Marijinog života i iluzionističkim slikanim oltarima u kapelama. Opremljena je raskošnim baroknim inventarom, oltarima i orguljama.

  Lokacija: Dol, iznad naselja
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1767. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1470
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks dvora i kapele sv. Marije

  Najstariji dio kompleksa je kurija nastala na prijelazu iz 16. u 17. st., obnovljena u 18.st. te dograđena u vrijeme izgradnje kapele početkom 20.st prema projektu arhitekta S. Podhorskog. Kurija biskupskog dvora je jednokatnica asimetričnog tlocrta s dvokatnim pravokutnim tornjem izrazito strmog krovišta. Kapela sv. Marije djelomično je dovršena do 1911., a u cijelosti do 1942. godine. Centralna je građevina središnjeg kvadratnog prostora svođenog kupolom, uz koji su grupirane niže bočne zaobljene kapele, svetište i zvonik. Elementi historicizma i bizantske arhitekture povezani sa suvremenim oblikovanjem početka 20. stoljeća obilježje su kapele i dvora, koji zajedno s okolnim objektima čine jedinstven kompleks vješto uklopljen u okolni pejzaž formirajući cjelinu prostorne i arhitektonske vrijednosti.

  Lokacija: Strmac Pribićki
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.
  Autor: Stjepan Podhorsky

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2067
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Krašić

  Župa Krašić prvi puta se spominje 1334. g., a kao slobodna općina postoji od 15. st. Povijesnu organsku matricu naselja čini mreža cesta na čijem se križanju formirao trg u vidu dva ljevkasta proširenja. Trgovi su predprostor ulaza u župnu crkvu sv. Trojstva koja predstavlja prostorni i vizualni akcent naselja i ima vidljive slojeve gotike baroka i neostila izvedenog 1911.-13. prema projektu Stjepana Podhorskog. Povijesnu građevnu strukturu čine zgrade malogradskog i ruralnog karaktera. Prepoznatljivi su primjeri ranog baroka, historicizma i art decoa, ali dominiraju zgrade ruralnog karaktera. Ujednačena građevna struktura rezultirala je formiranjem karakterističnih vizura na naselje.

  Lokacija: Krašić
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3650
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Okućnica u Krašiću

  Okućnica broj 94, locirana je u središtu naselja Krašić, na izduženoj parceli k. č. br. 552., k. o. Krašić I. Na okućnici se nalazi nekoliko zgrada: zidana kuća, drvena kuća i četiri gospodarske zgrade. Kuća je skladnog gabarita i oblikovanja s uravnoteženim otvorima i decentnom dekoracijom. Posebnost oblikovanja očituje se na arkadnom trijemu s kojeg se pruža pogled na gospodarsko dvorište. Jedna je od najvrednijih zgrada koja ima očuvane stilske karakteristike s vrlo slikovitim detaljima obrade pročelja, relativno složene historicističke dekoracije s polikromnim oslikom. Oko podrumskih prozorskih otvora istaknuti su uglati neprofilirani kameni okviri “falcanog” ruba.
  Kuća s okućnicom je locirana unutar povijesne cjeline naselja Krašić i doprinosi matrici naselja kao i vrijednosti slike glavne ulice i trga.

  Lokacija: Krašić, Krašić 94
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5301
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Majke Božje

  Pozitiv iz 1782. g. sa 6 registara i bez pedala djelo je graditelja iz Celja Antona Scholza. Probodna mehanika i zračnice još su izvorno sačuvane. Radi se o jednoj od najljepših organoloških cjelina 18. st. u Hrvatskoj. Ormar je komponiran s trodijelnim prospektom i povišenim srednjim tornjem. Bočni su tornjevi trokutne, a srednji cilindrične osnove, što unosi dinamičnost u plohu pročelja. Na krajevima završnog vijenca grupa je od četiri mala anđela-svirača meko modelirana i odmjerenih pokreta. Svirale prekriva dekorativna zavjesa rezbarena u motivima rokaja. Na bokovima prospekta velika su dekorativna krila u obliku ispružene volute uokvirena motivima rokaja i hrskavice.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1782. god.
  Autor: Anton Scholz

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2867
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Rodna kuća kardinala Alojzija Stepinca

  Kuća je građena u 19. st. na način karakterističan za taj kraj, sa značajkama pripadnosti bolje stojećoj obitelji što se očituje u gabaritima i veličini pripadajućeg gospodarstva. U kući je 1898. g. rođen kardinal Alojzije Stepinac. U dijelu kuće je etnografska zbirka otvorena za javnost, a u podrumu inventar za proizvodnju vina: preša iz 1941. g. i bačve iz 1922. g. izrazito velike zapremine.

  Lokacija: Brezarić, Brezarić 65
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3766
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, Medven Draga 13

  Gospodarsko-stambena cjelina u Medvenovoj Dragi sastoji se od kuće i gospodarskih građevina. Građevine tvore zatvorenu cjelinu s unutarnjim četvrtastim dvorištem. Uz duže katno pročelje kuće proteže se drveni trijem s izrezbarenom ogradom i oslikom u žbuci. Nad ulazom u kuću upisana je bojom godina 1868. te ime vlasnika.

  Lokacija: Medven Draga, Medven Draga 13
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1868. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1588
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

  Telefon: 01/ 4851-522

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska