Kulturna dobra općine Kotoriba

Kurija starog župnog dvora, A. Stepinca 42

Svojom uzdužnom osi orijentirana je smjerom zapad – istok, a glavnim sjevernim pročeljem paralelna je s glavnom cestom. Jednostavna i lijepo proporcionirana zidana župnička kurija vjerojatno je izgrađena krajem 19.st. kada je zamijenila stariju drvenu gradnju, a svojom vanjštinom i unutrašnjošću pokazuje tradicionalni način gradnje, proizašao iz domaćih prilika ovog kraja. Katnica pravokutnog tlocrta, prekrivena četverostrešnim krovištem, vrlo skromne opreme pročelja. Jednostavni žbukani vijenac dijeli zonu prizemlja od kata, dok vertikalne raščlambe nema. Oko svih prozora još su vidljivi tanki žbukani okviri. U unutrašnjosti provedena je podjela na gospodarski prizemni i stambeni katni dio.

Lokacija: Kotoriba, A.Stepinca 42
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2621
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve Sedam žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog Križa

U crkvi sv. Križa u Kotoribi očuvana je vrlo lijepa barokna drvena rezbarena i polikromirana propovjedaonica iz god. 1781., sa kvalitetno izvedenim pozlaćenim drvenim reljefima, te kvalitetan glavni oltar. Očuvano je i nekoliko primjerka kvalitetnog crkvenog posuđa iz 18.st.

Lokacija: Kotoriba
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1487
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi Sedam žalosti Blažene Djevice Marije i sv. Križa

Kvalitetne orgulje tvrtke Angster, bogatih zvukovnim mogućnosti, građene su 1902.g., pneumatskog su sistema s dva manuala i pedalom. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Svi dijelovi orgulja nalaze se u izvornom stanju. Na visokom postolju uzdiže se prospekt raščlanjen pilastrima i polustupovima. Kapiteli nose snažan vijenac trabeacije, polukružno oblikovane nad bočnim i u formi raskinutog zabata nad srednjim tornjem. Nema rezbarenih zavjesa nad sviralama što je u skladu s purifističkim tendencijama s poč. 20.st. dok je ostali ukras ograničen na uske volute koje se nad spojnicama penju prema tornju zatvarajući lisnati dekorativni element.

Lokacija: Kotoriba
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1902. god.
Autor: Tvrtka Angster

Oznaka kulturnog dobra: Z-4220
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Sedam žalosti Blažene Djevice Marije i sv. Križa

To je najveća međimurska crkva. Longitudinalnog je tlocrta, sa svetištem užim od broda, izvana poligonalnim i s dvije sakristije. Uz južno je pročelje vitki zvonik kroz koji se ulazi u crkvu. Unutrašnjost crkve raščlanjena je pilastrima koji
nose svodnu konstrukciju. Crkveni inventar potječe iz 2. pol. 18. i početka 19. st.

Lokacija: Kotoriba, Alojzija Stepinca 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1768. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1116
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pil Svetoga Trojstva

Javna plastika – pil Svetoga Trojstva, u narodu popularno nazvana Kužni pil predstavlja izuzetno lijepi rad s klasicističkim elementima, kvalitetnijeg, za sada, anonimnog majstora, koji je vjerojatno nastao koncem XVIII. ili početkom XIX. stoljeća, dok se u pisanim izvorima spominje tek 1841.godine. Smješten je na križanju Ulice Kralja Tomislava i Ulice bana Jelačića u Kotoribi.

Lokacija: Kotoriba
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6180
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska