Kulturna dobra općine Koprivnički Ivanec

Orgulje u crkvi sv. Ivana Krstitelja

Orgulje pneumatskog sistema s 9 registara, manualom i pedalom, djelo su posljednjeg maribosrkog graditelja J. Brandla. Godina nastanka kao i broj opusa su nepoznati. Ormar je komponiran s proširenim gornjim dijelom, tri tornja i dvije spojnice. Tornjevi su cilindrično izbočeni, a uske spojnice ravne.

Lokacija: Koprivnički Ivanec
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Josip Brandl

Oznaka kulturnog dobra: Z-3905
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Barbare

Jednobrodna crkva historicističkih stilskih obilježja orijentirana je u pravcu istok – zapad, ima uže zaobljeno svetište sa sakristijom na sjevernoj strani i zvonik u središnjoj osi glavnog zapadnog pročelja. Sagrađena je 1899. godine na mjestu starije drvene kapele iz 1688. godine. Crkva sv. Barbare u Kunovcu pripada historicističkoj arhitekturi kraja 19. stoljeća i urbanistički je bitna za formiranje središnjeg dijela naselja te zajedno s pilom Presvetog Trojstva tvori ambijentalno vrijednu cjelinu.

Lokacija: Kunovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1899. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3263
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Ivana Krstitelja i župni dvor

Župna crkva podignuta je oko 1742. godine na povišenom položaju. To je barokna jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem uz koje je sa sjeverne strane naslonjena sakristija. Uz glavno pročelje podignut je zvonik pravokutnog tlocrta. Svetište je oslikao rokoko iluzionističkim slikama vrstan majstor baroknog slikarstva iz lepoglavske pavlinske slikarske škole Ivana Rangera. Djelomično je sačuvan crkveni namještaj te liturgijsko posuđe iz 18. i 19. stoljeća.

Lokacija: Koprivnički Ivanec, Koprivnička 16
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2793
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Ivana

Inventar se sastoji od glavnog oltara sv. Ivana Krstitelja, propovjedaonice, krstionice, sakristijskih vratiju, tri kaleža i pokaznice. Inventar ima kasnobarokno-klasicističke stilske karakteristike. Osobito je zanimljiv glavni oltar tipa tabernakul sa velikim iluzionistički slikanim retablom i palom harmonički uklopljenim u prostor svetišta bogato ukrašenog rokoko zidnim slikama. Među sitnim inventarom ističe se kalež iz 16. stoljeća i kalež s ukrasnim elementima na prijelazu iz renesanse u barok.

Lokacija: Koprivnički Ivanec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5319
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ivanečki vez

Ivanečki vez s područja župe Koprivnički Ivanec prepoznatljivi je dio nasljeđa, odnosno tradicijskog tekstilno- rukotvorskog umijeća ukrašavanja ženskih odjevnih predmeta, a obuhvaća naselja Koprivnički Ivanec, Goričko, Kunovec, Botinovec i Pustakovec. Ivanečki vez najorginalniji je dio podravske narodne nošnje ivanečkog tipa . Vez je dio nasljeđa po kojem su prepoznatljivi žitelji župe Koprivnički Ivanec, po njemu se identificiraju, te razlikuju od ostalih naselja koprivničkog područja. Specifičan način odijevanja žena navedenih naselja, očuvan je do sredine 20. stoljeća, dok je u ostalim okolnim naseljima moda iz grada preuzeta mnogo ranije. Sredinom 90- ih 20. stoljeća ivanečki vez počeo se koristiti kao predmet – suvenir.

Lokacija: Koprivnički Ivanec
Klasifikacija: znanje i vještine
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5422
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Više odjela
Kontakt adresa KO:

Telefon:

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska