Kulturna dobra općine Končanica

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim zaobljenim svetištem, zvonikom na glavnom istočnom pročelju i simetrično postavljenim bočnim aneksima poligonalnog tlocrta uz zapadno pročelje s kapelom Sv. Antuna. Nadsvođena je baroknim križnim svodovima s pojasnicama oslonjenima na bočne kanelirane pilastre. Pjevalište počiva na dva masivna stuba uz istočni zid. Kao element dekoracije na svim se pročeljima javljaju polukružne viseće arkade na horizontalnim istacima te polukružno zaključeni prozorski otvori. Inventaru pripada glavni oltar Blažene Djevice Marije te propovjedaonica izvorno iz župne crkve u Grubišnom Polju. Crkva je sagrađena 1909. g.

Lokacija: Končanica, Končanica 254
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1909. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2854
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Dvorac Dioš (Marijin dvor)

Sagrađen je 1904. kao ljetna rezidencija veleposjednika Tükörya. Jednokatan objekt oblikovan je po uzoru na srednjovjekovne zamke te ga karakterizira razigranost formi uz prisustvo elemenata povijesnih stilskih razdoblja i secesije. Ističe se dominantnim položajem i neuobičajenim tlocrtom, te je jedan od najznačajnijih stambenih objekata na tom području.

Lokacija: Dioš
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1904. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3074
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska