Kulturna dobra općine Kneževi Vinogradi

Na području općine Kneževi Vinogradi nalazi se 27 kulturnih dobara. 11 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji znanost i tehnika.

Sva dobra općine Kneževi Vinogradi:

 • Arheološko nalazište “Derjan”
 • Arheološko nalazište “Donje polje – Prosina”Arheološko nalazište “Dragojlov brijeg”Arheološko nalazište “Kamenac”Arheološko nalazište “Kotlina”Arheološko nalazište “Mitvar”Arheološko nalazište “Vinogradi”Arheološko nalazište Crkva reformiranihArheološko nalazište Gradac-VarhegyArheološko nalazište Osnovna školaArheološko nalazište „Varhegy – Mocsolas”Centralno skladište za žitarice – magazinCrkveni inventar Reformatorske crkveCrkveni inventar Reformatske crkveEtnološka cjelina “Katolički surduk”Etnološka cjelina “Reformatorski surduk”Inventar parohijske crkve Vavedenja BogorodiceLokomobilOrgulje u crkvi sv. Donata biskupaReformatorska crkvaReformatorska crkvaReformatska crkva sa župnim stanom i školomReformirana crkva sa župnim stanomReformirana kršćanska crkva sa župnim stanom i gospodarskom zgradomVinski podrum, Maršala Tita 81 bVinski podrum, Šandora Petefija 16Vinski podrum, Šandora Petefija 2

  Arheološko nalazište “Derjan”

  Površinski nalazi ukazuju na postojanje prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja. S obzirom na to da nije bilo pokusnih i sustavnih arheoloških istraživanja, zbog površinskih nalaza mikrolita i atipične keramike, pretpostavljeno je da prapovijesno naselje pripada neolitiku ukazuju na postojanje višeslojnog prapovijesnog i srednjovjekovnog nalazišta.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3752
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Donje polje – Prosina”

  Površinski nalazi na oranicama su dosta rijetki jer su dugogodišnjom obradom zemljišta izmrvljeni i usitnjeni. Nalazi ukazuju na mogućnost postojanja kompleksa vile rustice i nekropole uz nju. U neposrednoj blizini otkriveni su tragovi rimske ceste. Ti nalazi upotpunjuju sliku života u širem zaleđu dunavskog limesa i još su jedan primjer lociranja dobro organiziranih rimskih naselja i cesta.

  Lokacija: Karanac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 3. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3741
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište “Dragojlov brijeg”

  Konfiguracija terena i pogodan strateški položaj ukazuju na postojanje rimskog utvrđenja u sklopu dunavskog limesa. Osim elemenata rimske arhitekture, otkriveno je i nekoliko rimskih i ranosrednjovjekovnih grobova Na istočnom dijelu nalazišta nađena su tri kasnorimska novčića, a pronađen je dio rimskog kamenog spomenika. To je votivni natpis vjerojatno baza kipa ili are. Ispod razine antičkih temelja otkriveni su ostaci prapovijesnih podnica uz koje su nađeni brojni ulomci grublje i finije crne i smeđe halštatske keramike (Ha C), a u nižim slojevima i manji ulomci nešto starije (Ha A) keramike te ulomak brončanodobne keramike.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6118
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Kamenac”

  Obilaskom terena 1963. god. u vrtovima i na oranicama uočeno je postojanje velikog broja ostataka rimskog građevnog materijala i keramike. To upućuje na postojanje rimskog naselja ili vile u bližem zaleđu limesa uz Dunav. eličinu i njegovo značenje teško je za sada odrediti jer sustavna istraživanja nisu provedena. Arheološki nalazi s nalazišta “Kamenac“ ukazuju na postojanje arheološkog nalazišta iz razdoblja antike.

  Lokacija: Kamenac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 3. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6159
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Kotlina”

  Pri samom vrhu brježuljka, nađeni su na površini ulomci keramike te vrlo uočljive tamne mrlje crne zemlje pomiješane s pepelom. Radi se o gruboj keramici tankog presjeka, pečenoj redukcijskim postupkom, crno poliranoj s plitko urezanim tankim linijama. Neki ulomci bili su prevučeni slojem intenzivne crne boje koja se lako brisala. Nađena je i gruba crna keramika te nekoliko školjki. Dio keramike s ovog nalazišta, po obliku i načinu izrade pripada III. stupnju sopotske kulture. Riječ je o sopotskom naselju pod utjecajem istovremenih kulturnih pojava panonske doline. Nalazi zemlje pomiješane s pepelom i kosti upućuju na mogućnost postojanja nekropole.

  Lokacija: Kotlina
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 4300 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3756
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Mitvar”

  Riječ je o višeslojnom naselju smještenom oko 1 km sjeverozapadno od «Dragojlovog Brijega» i oko 4 km jugozapadno od središta naselja Kneževi Vinogradi. Malo povišen teren sa sjeverne i istočne strane omeđuje Kozarački kanal koji je najvjerojatnije u prošlim vremenima bio manja riječica koja se ulijevala u staro korito Dunava na rubu nalazišta. Takav izuzetno povoljan zemljopisni položaj uvjetovao je razvoj naselja tokom prapovijesti i srednjeg vijeka. Na takav zaključak upućuje prisutnost površinskih ulomaka keramike.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3751
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Vinogradi”

  Na oranicama zapadne (gornje) i istočne (donje) terase ovog nalazišta pronađeni su brojni ulomci panonske inkrustirane keramike vidljivi na površini tla, što upućuje na postojanje većeg naselja brončanog doba.

  Lokacija: Suza
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1700 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3815
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Crkva reformiranih

  Jedan grob, veća količina ljudskih kosti i keramika u ovoj sondi upućuju na postojanje srednjovjekovnog groblja starijeg od crkve. Groblje je možda i višeslojno jer se ispod i oko groba, nalazilo još kosti u sekundarnom položaju. Zid crkve presjekao je grob. Nalaz groba upućuje na postojanje groblja koje je bar jednim dijelom starije od druge polovice 13. st. Kosti u sekundarnom položaju mogu biti mlađe, ali i starije. Ulomci keramike u sondi nisu dovoljno tipološki i stilski izraženi da bi ih se moglo kulturno opredijeliti. Dominantna kulturna pojava prije druge polovine 13. st. na ovom prostoru je bjelobrdska kultura, te moguće je da se radi o groblju bjelobrdske kulture.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6426
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradac-Varhegy

  Arheološko nalazište Gradac-Varhegy obuhvaća brežuljak sjeverno od sela Zmajevac. Dobar strateški položaj nalazišta iskoristili su Rimljani i na njemu izgradili vojničku postaju u sklopu dunavskog limesa. Prema nekim podacima ovdje je bio kaštel pravokutnog oblika u kojem su u kasnoj antici bili stacionirani EQUITES DALMATAE I Auxilia Novensia, Arsaciana sive Novas pod zapovjedništvom duksa Panonie Sekunde.

  Lokacija: Zmajevac
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6403
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Osnovna škola

  Ispod relativno tankog sopotskog naseobinskog horizonta, otkriveno je starčevačko naselje s velikim jamskim objektima i ogromnom količinom raznovrsnih i vrijednih nalaza, među kojima i nekoliko žrtvenika različitih tipova, nekoliko antropomorfnih i zoomorfnih figurica te puno keramike. Otkriven je jedan očuvani grob u zgrčenom položaju za koji nije sigurno pripada li sopotskoj ili starčevačkoj kulturi. Nalazište Osnovna škola jedino je za sada poznato nalazište starčevačke kulture u Baranji, a sopotsko naselje ima veliki značaj u razumijevanju te kulture na području Baranje.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6300 god.p.n.e. do 4300 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6472
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište „Varhegy – Mocsolas”

  U grobnicama od opeke s dvoslivnim krovom te grobnim rakama nađeni su brojni prilozi, keramičke posude, raznovrsni ulomci keramike i stakla, narukvice, prstenje, naušnice, ogrlice, perlice, novci, fibule, koštani češljevi, pojasne kopče, pređice, razni metalni predmeti i dr. Do sada je u deset istraživačkih kampanja istraženo 180. grobova, a otkriveni materijal odgovara kasnoantičkoj nekropoli iz razdoblja od 3. do druge polovine 4. st.

  Lokacija: Zmajevac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 3. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4209
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Centralno skladište za žitarice – magazin

  Zgrada magazina u Mirkovcu, općina Kneževi Vinogradi, dvokatnica je pravokutne tlocrtne osnove s dva rizalitna istaka na glavnom pročelju, skladišnog kapaciteta 3000 tona.
  U magazinu su se čuvale žitarice namijenjene stočnoj i ljudskoj prehrani te se čuvala i sortirala sjemenska roba potrebna za kontinuiranu poljoprivrednu proizvodnju. Dio zgrade magazina činilo je mlinsko postrojenje. Danas je u zgradi ostao sačuvan dio postrojenja koji čine mlinski valjci, sita, elevatorski sustav i sitni pomoćni pribor poput kolica, lopatica i vreća.

  Lokacija: Mirkovac
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1850. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6292
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkveni inventar Reformatorske crkve

  Tijekom dva protekla stoljeća stečen je i sačuvan vrijedan crkveni inventar koji se sastoji od liturgijskog posuđa, pokrova od tekstila te inventarskih knjiga.
  Od liturgijskog posuđa sačuvano je šest predmeta; dva kaleža izrađena od prešanog srebra iz sredine XIX. st. porijeklom iz Austrije, tanjur za podjelu kruha od pozlaćenog srebra lijevan s početka XX . st., dvije posude za vino od kositra, lijevane, s početka XIX. st., set za krštenje od posrebrenog metala, lijevani s početka XX. st.
  Najraniji primjerak liturgijskog pokrova od tekstila je iz 1720. g. Osim njega sačuvano je još četiri primjerka s početka XX. st.
  Sačuvano je ukupno devet inventarnih knjiga. Od toga, šest knjiga su zapisnici sa sastanaka – najranija potječe iz 1812.g.Ostale tri knjige su: matična knjiga ili knjiga rođenih iz 1715. g., porezna knjiga za vrijeme od 1833.g. do 1847.g. te, naposljetku, knjiga prezbiterskih odluka od 1823.g. do 1862.g.

  Lokacija: Suza
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6654
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkveni inventar Reformatske crkve

  Tijekom dva protekla stoljeća stečen je i sačuvan vrijedan crkveni inventar koji se sastoji od liturgijskog posuđa, pokrova od tekstila te namještaja uključujući i drveni sanduk za prikupljanje novčanih priloga.
  Od liturgijskog posuđa sačuvano je sedam predmeta; dva kaleža, posrebrena, iz sredine XX. st., dva drvena kaleža, tokarena s početka XX. st., zatim zdjela za podjelu kruha, metalna, sredina XX. st., jedan vrč za vino od kositra s urezanom godinom izrade (1711.g.) na poklopcu te pribor za krštenje, metalni, lijevan i galvaniziran s početka XX. st. Od vrjednijih primjerka liturgijskog pokrova sačuvana su dva s početka XX. st.
  Od namještaja sačuvan je ormar s kraja XIX. st.
  Predmeti od spomeničke vrijednosti, koji su i predmet ovog rješenja su: zdjela za podjelu kruha, vrč za vino, jedan liturgijski pokrov te ormar.

  Lokacija: Zmajevac
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6612
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnološka cjelina “Katolički surduk”

  “Katolički surduk” u Zmajevcu čini skupinu tradicijskih vinskih podruma karakterističnih za Baranju. Smješteni su jedan do drugoga s obije strane prodoline («surduka») koji vodi od katoličke crkve prema polju i vinogradima, po čemu je i dobio ime. Vinski se podrumi sastoje od zgrade za preradu grožđa I skladištenje alata, te slijepog tunela iskopanog u lesnom brdu. Katolički surduk je najveća sačuvana skupina vinskih podruma na području Baranje. Variraju u veličini, načinu gradnje i obrade stijena, te izvedbi i dekoraciji ulaznih pročelja i karakterističnih dvokrilnih vrata. Većina ovih podruma sagrađena je u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. st

  Lokacija: Zmajevac
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2472
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnološka cjelina “Reformatorski surduk”

  Reformatorski surduk čine vinski podrumi nanizani uz bočne strane usječenog puta u lesnom brdu. Svaka je podrumska zgrada naslonjena svojim stražnjim krajem na okomitu lesnu padinu, u koji je ukopan podrumski otvor u obliku slijepog tunela. Većina ovih podruma sagrađena je u drugoj polovici 20.st. Podrumske zgrade su građene nabijanjem zemlje ili su zidane prijesnom i pečenom opekom te pokrivene biber crijepom. Gotovo identične zgrade razlikuju se načinom oblikovanja širokih dvokrilnih vrata na zabatnom pročelju, različitim načinom slaganja dašćica od kojih su načinjena i različitim bojama.

  Lokacija: Zmajevac
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2471
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar parohijske crkve Vavedenja Bogorodice

  Ikonostas na kome je 55 ikona, druga polovina 18 . st. Stilske odlike baroknog klasicizma oblikovan u vidu rokajno- baroknih kartuša te prestone ikone Bogorodice i Hrist. Na prestonim ikonama su prikazani svetitelji: Sv. Nikola, Bogorodica, Hrist i Sv.Jovan Krstitelj. Ikonostas završava Raspećem te ikonom Bogorodice lijevo, i Sv.Jovana desno od Raspeća. Pevnice ( 2 komada ) Arhijerejski tron, Tutorsi stol i klupe za vjernike lijepi su primjerak mobilijara izrađenog u duhu stila Luja XVI, provincijalni rad domaćeg stolarskog obrta. Čirjaci ( 2 komada ) s kraja 19.st. Ripide ( 4 komada) i darohranilica izrađene su sredinom 19.st. u duhu klasicizma.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2504
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lokomobil

  Lokomobil, samohodni parni stroj, proizvođača Hofherr & Schrantz, model Express, broj 4758, smješten je na južnome ulazu u naselje Kneževi Vinogradi.
  Lokomobil je nekoć služio za dobivanje mehaničke, a poslije i električne energije za poljoprivredne ili građevinske radove; oranje zemlje ili pokretanje putem kožnoga remena drugih strojeva, pila, vršalica, mlinova.
  U Hrvatskoj je do danas sačuvano svega nekoliko samohodnih lokomobila te je i značaj ovoga raritetnog parnog stroja izniman. Samohodni lokomobil, Hofherr & Schrantz, Express, broj 4758, iznimno je značajan primjer sačuvanoga poljoprivrednog stroja s početka 20. stoljeća te kao takav predstavlja vrijedan spomenik industrijske baštine.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: znanost i tehnika
  Vrijeme nastanka: 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6522
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Donata biskupa

  Orgulje s 10 registara, 1 manualom i pedalom Jozefa Angstera iz Pečuha građene su 1924. godine. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Široki prospekt s čak pet polja svirala ugrađen je u korsku ogradu. Raskošni bidermajerski festoni zamjenjuju uobičajene dekorativne zavjese nad otvorima svirala. Nad središnjim poljem teče plastična pletenica ukrašena malim rozetama. Kučište je prebojano smeđe imitirajući strukturu drveta, a plastična je dekoracija pozlaćena.

  Lokacija: Karanac
  Klasifikacija: glazbeni instrument

  Autor: Jozef Angster

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3727
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reformatorska crkva

  Jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem i zvonikom četvrtastog tlocrta rizalitno istaknutim na zapadnom pročelju. U osnovi srednjovjekovna doživjela je u 19.st. brojne preinake koje je zadržala do današnjih dana. Zapadni dio crkve izgrađen je najvjerojatnije u 13.st. sa zvonikom i svetištem kojega ja danas oblik nepoznat, jer je u drugoj trećini 15.st. istočni dio crkve srušen i izgrađen novi dio s današnjim trostranim svetištem. Tada je pretpostavlja se srušen i romanički toranj i izgrađen gotički. Na zidnom plaštu romaničkog dijela crkve otkriveni su izvorni romanički prozori, a na istočnom dijelu crkve gotički. Današnji su prozori rezultat novovjekovne obnove crkve koja se odigrala krajem 18.st. i početkom 19.st

  Lokacija: Kneževi Vinogradi
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1649
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reformatorska crkva

  Crkva je izgrađena u središtu mjesta na povišenom platou. To je jednobrodna longitudinalna građevina zaključena polukružnom apsidom i rizaltno istaknutim zvonikom uz glavno pročelje. Ova crkva se u izvorima navodi kao peta crkva na ovom području, a prva je nastala u vrijeme reformacije u 16.st. Današnja crkva je izgrađena 1869.g. ,a radove izvodi zidarski obrtnik iz Osijeka, Fischer. On povisuje zidove tornja, izrađuje novi krov, a u crkvu postavlja nove klupe i propovjedaonicu te kupuje sat za zvonik koji je izradio obrtnik iz Osijeka.

  Lokacija: Suza, Petefi Šandora 10
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1869. god.
  Autor: Fischer – graditelj iz Osijeka

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5818
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reformatska crkva sa župnim stanom i školom

  Crkva je jednobrodna longitudinalna sakralna građevina zaključena apsidom i zvonikom u glavnom pročelju. Na glavnom pročelju kroz zvonik je ulaz u crkvu. U unutrašnjosti crkve nalaze se dva kora i bočna propovjedaonica. Crkva je zidana opekom i pokrivena biber crijepom. Današnja crkva počela se graditi 1866.g. kada je crkvena općina donijela odluku da se stara crkva, koja je bila u dvorištu današnje crkve ruši i gradi nova do ulice. Ugovor o gradnji je potpisan 28 .08.1866.g. a završena je 1871.g. Uz crkvu se nalazi župni stan i zgrada Reformatske škole.

  Lokacija: Zmajevac, Maršala Tita 189, 189a i 190
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5947
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reformirana crkva sa župnim stanom

  Crkva je jednobrodna longitudinalna građevina zaključena je polukružnom apsidom i rizalitno istaknutim zvonikom uz glavno pročelje. Crkva je izgrađena 1816.g. Bočna pročelja, rastvorena su pravokutnim prozorskim otvorima koje uokviruju u žbuci jednostavno obrađeni prozorski okviri. Arhitektonski korpus zvonika, u potkrovnoj zoni uokviruje klasicistički oblikovana krovna atika. Unutrašnjost crkve je svođena češkim kapama, s dubokim susvodnicama, koje pridržavaju rizalitno istaknuti pilastri, ukrašeni klasicističkim kapitelima. Južno od sakralne građevine nalazi se župni stan koji je izgrađen 1861.g.

  Lokacija: Karanac, Kolodvorska 104 i 104a
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1816. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5898
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reformirana kršćanska crkva sa župnim stanom i gospodarskom zgradom

  Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Kotlini smještena je na povišenom platou do kojeg se dolazi stubištem popločanim opekom. Sačuvani su zapisi o postojanju starije crkve iz 18. stoljeća koja je bila pokrivena trskom.
  Današnja crkva izgrađena je u prvoj polovici 19. stoljeća. To je jednobrodna longitudinalna građevina dimenzija 12×30 m (300 m2) sa zvonikom rizalitno istaknutom na glavnom pročelju i ravno zaključenim završetkom lađe na začeljnoj strani. Građena je punom opekom, ožbukana vapnenom žbukom te završno obijeljena vapnom. Pokrivena je višestrešnim drvenim krovištem, strmog nagiba s pokrovom od ravnog glinenog (biber) crijepa. Arhitektonski korpus troetažnog zvonika u prizemlju lučnim je otvorima rastvoren kao trijem u djelu iznad glavnog ulaza u crkvu.
  Župni stan smješten je južno od crkve. Izgrađen je 1853. god., a 1884. god. dograđen je za dva prednja prozora. To je slobodno stojeća građevina pravokutne tlocrtne dispozicije. Građena je punom opekom, ožbukana vapnenom žbukom te završno bojena bojom na bazi vapna u pastelnom tonu. Građevina je dužnom stranom orijentirana prema ulici, sa širokim uličnim pročeljem bogato plastički obrađenim u historicističkom duhu.
  Gospodarska zgrada nalazi se iza župnog stana. Sagrađena je na mjestu starog ambara iz 1846. god., paralelno sa župnim stanom koji zauzima ulični dio parcele i frontalno je okrenuta prema njemu. Specifično oblikovanje zgrade, kakvo nije zapaženo na području Baranje, dominira stražnjim dvorištem. Na pročelju u visini kata, na centralnom dijelu građevine u zidu izvedena ispupčeno označena godina gradnje 1867. kada je srušen stari ambar.
  Reformirana kršćanska crkva u Kotlini svojom prostornom dispozicijom na povišenom platou i arhitektonskim oblikovanjem kompozicije pročelja, zajedno sa župnim stanom i gospodarskom zgradom, predstavlja vrijednu cjelinu koja ima svojstva kulturnog dobra.

  Lokacija: Kotlina, Glavna 108a i 108b
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5819
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vinski podrum, Maršala Tita 81 b

  Vinski podrum u Suzi je sagrađen je 1905. godine. Sastoji se od zgrade za preradu grožđa (présház) i slijepog tunela iskopanog u lesnom brdu, ozidanog opekom, za skladištenje bačvi sa vinom( pinceluk). Zgrada je građena od naboja na zidanom temelju, sa dvostrešnim krovištem, pokrivena je biber crijepom, te obijeljena vapnom. Pročeljem podrumske zgrade dominiraju velika rezbarena vrata sa dekorativnim polukružnim zastakljenim otvorom, te dva dvokrilna prozora sa željeznim rešetkama. Monumentalnost ovom podrumu daje trijem koji se nadvio nad ulicom ispred podruma, a nose ga dva velika zidana stupa od opeke. Rubovi daščica na zabatu rezbareni su u obliku srca.

  Lokacija: Suza, Maršala Tita 81 b
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1905. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2322
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vinski podrum, Šandora Petefija 16

  Vinski podrum u Zmajevcu sagrađen je 1908. godine i predstavlja jedan od najvećih i najbolje građenih u Baranji.Prednji dio je zgrada koja se sastoji od otvorenog trijema koji drže dva stupa od opeke ispod kojeg se nalazi bunar i prostorije za prešanje grožđa (présház). Drugi dio podruma, podrumska rupa, (pince luk) namijenjen čuvanju vina, ukopan je u lesno brdo u obliku slijepog tunela. Podrumska zgrada je zidana opekom i pokrivena dvostrešnim krovištem, pokrivena biber crijepom. Na pročelju se nalaze drvena dvokrilna vrata s polukružnim zastakljenim svodom, te tri dvokrilna prozora. Zgrada je služila kao pecara za destiliranje rakije, kao ostava i kao prostor za povremeni boravak.

  Lokacija: Zmajevac, Šandora Petefija 16
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1908. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2323
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vinski podrum, Šandora Petefija 2

  Podrum u Kneževim Vinogradima je pripadao vlastelinstvu Belja i zasigurno je postojao u 18. stoljeću dok je vlastelinstvo pripadalo Eugenu Savojskom. Neki izvori čak navode kako je izgrađen još u srednjem vijeku. Vinski podrum je ukopan s dvije etaže u zemlju. U podrum se ulazi kroz jednokatnu zgradu orijentiranu prema ulici. Prizemlje zgrade je otvoreno samo kolnim ulazom i jednim prozorom pravokutnog oblika, dok je kat rastvoren sa sedam lukova. Centralna os naglašena je kolnim ulazom u podrum i širim lukom na katu. Podrum je klasično građen unutar širokog iskopa. Prekriven je svodovima od opeke velikog formata.

  Lokacija: Kneževi Vinogradi, Šandora Petefija 2
  Klasifikacija: ostalo

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5897
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
  Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

  Telefon: 031/ 207-400

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska