Kulturna dobra općine Kloštar Ivanić

Inventar franjevačke crkve i samostana sv. Ivana Kristitelja

Predmeti su dio sačuvanog, ali i tijekom Drugog svjetskog rata veoma oštećenog, inventara iz razdoblja 17-19. st. Sastoji se od 48 kipova, 20 slika, 8 svijećnjaka, 1 relikvijara i 3 kanonske ploče. Grupa od 20 ulja na platnu predstavlja vrijedan izvor za proučavanje franjevačkog slikarstva 18.st. Kvalitetni i ikonografski zanimljivi kipovi 4 evanđelista i 3 crkvena oca datiraju iz vremena barokizacije crkve, dok je ostali inventar zrelobaroknih oblika kasnog 18.st. Monumentalni kipovi 4 franjevačka sveca ističu se većom individualnošću, dok brojni anđeli nose obilježja tipiziranog oblikovanja, ukazujući na rad domaće radionice, te time povećava vrijednost cjelokupnog ansambla baroknih djela.

Lokacija: Kloštar Ivanić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1506
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Bogati raznovrsni inventar nastao u razdoblju 17.-19. st. sastoji se od glavnog i 5 bočnih oltara iz 1762. g., oltara Žalosne Blažene Djevice Marije (A. Franjo Risner,1751. g.), oltara Trpećeg Isusa (1760-ih), propovjedaonice, krstionice, Božjega groba (oko 1690.g.), kipa Pieta, procesijskoga kipa Blažene Djevice Marije, pokaznice, kadionice, kandila, 14 svijećnjaka, 3 okvira za kanonske ploče, 2 ispovjedaonice, 17 klupa i luster. Od navedenih se predmeta glavni oltar (oltarna pala neznanoga majstora iz 1664. g.) te bočni oltari sv. Josipa i Sv. Jurja ističu koncepcijom i vrsnoćom izvedbe vrhunskoga kipara F. Antuna Strauba. Božji grob predstavlja najkvalitetniji primjer rijetko očuvanih pozornica barokne koncepcije u ovim krajevima.

Lokacija: Kloštar Ivanić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.
Autor: Franjo Antun Straub; Antun Franjo Risner

Oznaka kulturnog dobra: Z-511
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje

Orgulje zagrebačkog graditelja iz 19. st. Paula Pumppa mehaničkog su sistema s drvenim apstraktima, dva manuala i pedalom. Predstavljaju u Hrvatskoj, jedno od najvećih djela iz doba bidermajera. Kućište je s tri tornja, bočnih viših i srednjim nižim, te dvije uske spojnice. Osobitu pažnju privlači finoća modelacije ornamentalnih zavjesa nad otvorima svirala. Oblikovane su u formi stegnutih koluta obuhvaćenih prstenom. U skladu s glavnim prospektom komponiran je i pozitiv ugrađen u ogradu kora. Nad njegovim srednjim poljem uzdiže se dekorativna lira. Mirni ritam prospekta oživljuju dva anđela svirača. Figure su polikromirane, dok je plastična dekoracija pozlaćena i posrebrena.

Lokacija: Kloštar Ivanić
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: Paul Pumpp – graditelj

Oznaka kulturnog dobra: Z-1384
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva je izvorno gotička građevina prvi put spomenuta u 13. st. od kad postoji u sklopu ženskog samostana, a barokizirana je sredinom 18. st. Sastoji se od pravokutnog broda, svetišta i bočnih kapela, čime tlocrtno dobiva oblik križa. Prostor broda svođen je češkim kapama, a svetište, kapele, prostor pod pjevalištem i predvorje baroknim križnim svodom. Uz sjeverno pročelje smješten je zvonik s kapelom u prizemnoj razini. Ispod velike površine poda nalazi se kripta. S vrlo vrijednim baroknim inventarom iz 18. st. predstavlja istaknut sakralan objekt okolice Ivanić Grada.

Lokacija: Kloštar Ivanić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2249
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja

Gotička crkva nastala na prijelazu iz 15. u 16. st. barokizirana je tijekom 17. st., kada je obnovljen samostan, s kojim tvori kompleks gotovo kvadratnog tlocrta. Značajna je s obzirom na arhitektonsku slojevitost i ubraja se među najveće srednjovjekovne sakralne građevine u sjevernoj Hrvatskoj te među rijetke koje su bile u cijelosti svođene gotičkim križno-rebrastim svodom. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem poduprtim kontraforama i zvonikom. U razdoblju baroka dobiva bačvaste svodove sa susvodnicama,, a preoblikovani su i prozorski otvori. Barokizirano je i pročelje na kojem je grb Luke Baratina renesansnih obilježja s uklesanom 1508., godinom izgradnje. Sačuvan je vrijedan barokni inventar. Samostan je sagrađen u 16. st. te obnovljen krajem 17. st. i 1730. godine.

Lokacija: Kloštar Ivanić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2250
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Oltar Presvetoga Trojstva

Kapela u Bešlincu uspjela je sačuvati vrijedan primjer umjetničkih ostvarenja iz 1720. godine, s posebnim naglaskom na kvalitetno modelirane skulpture svetica Lucije i Apolonije, te vješto rezbarene ornamentalne motive rubnih krila koji pojačavaju cjelokupni dekorativni učinak oltara. Kipovi pripisani zagrebačkome majstoru Claudiusu Kautzu spadaju u njegove kvalitetne radove i predstavljaju dragocjene primjere kiparske baštine, premda im je ljepota dosta narušena neprimjerenom repolikromacijom. Središnje polje retabla zaprema lučno zaključena oltarna pala s prikazom “Uznesenja Marijina”, ali posve preslikana što onemogućuje uvid u izvornu kvalitetu rada neznanoga majstora, kao i na slici “Sv. Lovre” na atici.

Lokacija: Bešlinec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1720. god.
Autor: Claudius Kautz

Oznaka kulturnog dobra: Z-6136
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada stare ljekarne

Zgrada stare ljekarne nalazi se uz šetalište u središnjem dijelu naselja Kloštar Ivanić. Prvotna ljekarna osnovana je 1670. godine unutar samostanskih zidina te se smatra jednom od najstarijih te vrste na području Hrvatske. Početkom 20. stoljeća ljekarna je premještena u zgradu uz sjeveroistočni bočni zid crkve sv. Ivana Krstitelja. To je prizemna podrumljena građevina koja očituje historicističke stilske karakteristike. Sagrađena je od opeke i kamena te zaključena dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa. Glavno sjeverozapadno pročelje raščlanjeno je na osam prozorskih osi te je orijentirano na drvored divljih kestena. U trećoj osi nalazi se ulaz u ljekarnu do kojeg se pristupa dvokrakim stubama s jednostavnom metalnom ogradom. Začelje je oblikovano skromnije te je nekoć bilo orijetirano prema vrtu kojeg više nema. Unutrašnji raspored prostorija jednostavan je i funkcionalan te organiziran unutar pravokutne tlocrtne osnove. Djelomično je sačuvan jednostavan drveni namještaj te ljekarničko posuđe. Zgrada stare ljekarne većinom je sačuvala svoju izvornu konstrukciju, arhitektonske elemente i stilske detalje te svjedoči o višestoljetnoj ljekarničkoj tradiciji toga kraja zbog čega ima kulturno-povijesnu i ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Kloštar Ivanić, Školska ulica 4
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5209
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska