Kulturna dobra općine Klis

Tvrđava Klis

Tvrđava Klis (14.-19.st.) je jedna od najbolje sačuvanih kasnosrednjovjekovnih i baroknih fortifikacija. Izgrađena je na teško pristupačnoj hridi na prijevoju između Mosora i Kozjaka. Tvore je tri utvrde od kojih svaka može funkcionirati samostalno te predstavlja složeni tip fortifikacija. Glavni ulaz je na zapadu prvog obrambenog obzida. Unutar drugog obrambenog obzida je Oprah kula, dio vojarne i kortina s puškarnicama okrenutim sjeveru. Na najvišem položaju, unutar trećeg obzida, je najbolje branjeni dio tvrđave s ulazom utvrđenim kulama, pokretnim mostom i bastionima Malipiero i Bembo. Tu su spremišta oružja, stanovi posade i providura, crkvica sv. Vida te veći broj cisterni za vodu.

Lokacija: Klis
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4206
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar zbirke oružja Udruge “Povijesna postrojba Kliški uskoci”

Povijesna postrojba „Kliški uskoci“, osnovana 2005. godine, prikuplja oružje kojim su se služili uskoci i Turci u protuturskim ratovima u kojima je Klis imao značajnu stratešku funkciju. Prikupila je nekoliko primjeraka vrijednog starog oružja za koje se brine i koje je postalo dio svečane nošnje i naoružanja. Prikupljena zbirka oružja te cjelokupno djelovanje povijesne postrojbe „Kliški uskoci“ na izniman način čuva sjećanje na povijest Klisa, a osobito na uskoke te njihovog kapetan Petra Kružića koji je junački odolijevao turskim napadima u prvoj polovici 16. stoljeća.

Lokacija: Klis
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4693
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kaštel Tartaglia

Kaštel Tartaglia, nekad u posjedu splitskih plemića Tartaglia, smješten je na uzvisini iznad sela Konjsko. Ovaj utvrđeni sklop s gospodarskim dvorištem opasan jeobrambenim zidom na sjeveru (s glavnim portalom i puškarnicama) i istoku (sa zazidanim portalom). Na jugu i zapadu su litice. Jezgra kaštela turska je kula iz 1530.g., u današnjem stanju L-tlocrtnog oblika (s dogradnjama), visine P+1(2) kata. Građena je od kamena u više faza, dijelom je žbukana. Krov je višeslivan, pokrov kupa kanalica, streha je od kamenih ploča. Otvori pročelja uokvireni su kamenim pragovima. Na južnom pročelju je kućna kapela, eliptični prozor i ladanjska terasa s koje se nekad silazilo u „žardin“ ispod litice.
Kaštel Tartaglia jedan je od tri arhitektonska sklopa plemićkih posjeda na području splitsko-trogirske zagore. Objedinjuje obrambenu, gospodarsku i ladanjsku funkciju, a svojim istaknutim položajem na prirodnoj litici ističe se u vizuri zagorskog pejzaža.

Lokacija: Konjsko
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1530. god. do 1838. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5798
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Prijamna zgrada na željezničkoj postaji Klis

Prijamna zgrada na nekadašnjoj željezničkoj postaji Klis nalazi se SZ od tvrđave Klis. Sagrađena je 1903. kao prateći objekt uskotračne željezničke pruge Split–Sinj. To je niz od tri zgrade pravokutnog tlocrta, sve sa suterenom: katnica s potkrovljem, te prizemna čekaonica za putnike i pomoćna zgrada. Građene su bijelim kamenom grublje obrade s detaljima od sivog kamena. Krovovi su drveni dvostrešni s dubokim strehama. Otvori pročelja su pravilno raspoređeni. U suterenu je trijem s lučnim otvorima. Ulazi u suteren su na jugu, a u prizemlje na sjeveru. Istočno se nalazi „gustirna“. Zgrada je značajna u pregledu industrijske baštine s početka 20.st.

Lokacija: Klis, Štacija 4, Klis-Megdan 56
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1903. god. do 1903. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6060
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Crkvine u Klapavicama

Arheološko nalazište Crkvine nalazi se dva kilometra sjeveroistočno od Klisa uz južnu stranu brze ceste Klis – Dugopolje u mjestu Klapavice. Prva arheološka iskopavanja ovdje je proveo don Frane Bulić 1906. godine kada je istražen sjeveroistočni dio kompleksa i otkrivena jednobrodna starokršćanska crkva i cisterna, te četiri srednjovjekovna groba. U razdoblju između travnja i srpnja 2006. godine na Crkvinama je izvršeno revizijsko iskopavanje, te utvrđeno postojanje dviju crkava; sjeverne, prethodno otkrivene Bulićevim istraživanjima i južne s narteksom i upisanom apsidom.Također je istraženo 25 grobova. Arheološko nalazište Klapavice je izuzetno vrijedan spomenički kompleks koji prezentira život dalmatinskog zaleđa od kasne antike do kasnoga srednjeg vijeka.

Lokacija: Klis
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6175
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ivana i arheološko nalazište

Crkva Sv. Ivana i arheološko nalazište nalaze se podno Klisa odnosno u jugoistočnom dijelu Kliškog polja. Crkva Sv. Ivana se prvi put spominje sredinom 14. stoljeća, a budući da je posvećena sv. Ivanu Krstitelju, zaštitniku roda Šubića Bribirskih, njena se gradnja vezuje za vrijeme kada ti knezovi gospodare Klisom (13. i 14. st.). Prema predaji sv. Ivan je najstarija kliška župna crkva. U srednjem vijeku crkva ima dva titulara, s. Ivana i sv. Eufemije.
Crkva je jednobrodna s polukružnom apsidom na istočnoj strani i ulazom na zapadnoj strani.Uokolo crkve nalazi se srednjevjekovno groblje ograđeno zidom na koje nije arheološki istraživano. Na širem području oko crkve, ponajviše prema sjeveru i sjeverozapadu, nalaze se brojni ulomci antičke keramike, građevnog crijepa i obrađenih kamenih blokova. Uzevši u obzir ove nalaze te brojne antičke spolije iz crkve, vjerojatno je da se crkvica smjestila na mjestu nekog ranijeg antičkog stambeno-gospodarskog kompleksa kakvih je u Kliškom polju ubicirano nekoliko. Također, titulari crkve, sv. Ivana i sv. Eufemije upućuju na postojanje ranokršćanskog sakralnog objekta.

Lokacija: Klis
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6222
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Mihovilovići

Arheološko nalazište Mihovilovići nalazi se u sjevernom dijelu Klisa znanom kao Klis-Grlo, a južno od zaseoka Mihovilovići. Radi se o višeslojnom arheološkom nalazištu smještenom na dobro branjenoj kamenoj uzvisini. U vrijeme kasnog brončanog i ranog željeznog doba na platou uzvisine se formira naselje gradinskog tipa o čemu nam svjedoče brojni površinski nalazi keramike. Antičkih ostataka, osim malobrojnih nalaza keramike, zasada nema. U srednjem vijeku, vjerojatno još u 14. ili 15. stoljeću, a sigurno u prvoj polovici 16. stoljeća, na jugoistočnom dijelu platoa gradi se manja utvrda. Na prikazima Klisa i okolice (najraniji je Martina kolunića-Rote iz 1560. godine) ova se tvrđava naziva S. Mihovil. Do danas su od tvrđave ostali očuvani samo ostatci glavne kule na istočnoj strani bedema koji sa svih strana zatvaraju kvadratni prostor površine oko 20 x 20 m.

Lokacija: Klis
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6290
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Turska česma

Česma se nalazi zapadno od tvrđave uz put koji iz „Varoša“ vodi u tvrđavu. Čitav prostor oko česme je zapravo jedan mali klanac između brda Greben i Klisa gdje često izviru veće količine vode i koji je oduvijek imao i svojevrsnu komponentu svetišta (reljef s prikazom ilirskog Silvana je sačuvan u litici 50-ak metara južnije, prema legendi tu je u srednjem vijeku bio samostan itd.).
Česma je pravokutnog tlocrta s cisternom za kaptažu vode u stražnjem dijelu. Prednji dio je otvoren kao trijem i presvođen orijentalnim šiljastim svodom. U trijemu se nalaze tri jednostavno ukrašene niše orijentalnih karakteristika iz kojih izlazi voda. Iznad niša je ploča bez natpisa ( izgleda da nikada i nije bio uklesan). Uz bočne strane česme nekada su postojale i kamene klupe. Radi se o tipu tzv. mihrab česme (česme s nišama) i jedini je ovakav spomenik sačuvan kod nas.

Lokacija: Klis, Klis
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6450
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište- rimska cesta na predjelu Kurtovići-Klapavice u Klisu i Dugopolju

Arheološko nalazište –dionica rimske ceste na predjelu Klapavice –Kurtovići u Klisu i Dugopolju obuhvaća 2 km rimske ceste koja je iz Salone preko Klisa i dugopoljske visoravni vodila u unutrašnjost Dalmacije. Cestu je prvom desetljeću prvog stoljeća sagradio carski namjesnik Publije Kornelije Dolabela (14.-20. g. po. Kr.), a to je ujedno bila i prva cesta sagrađena na ovom prostoru. Razlog za gradnju bio je uglavnom vojne prirode kako bi se što prije uklonile posljedice velikog Batonovog ustanka i uspostavila rimska vlast u zaleđu Dalmacije. Cesta je bila u upotrebi do 7. stoljeća te je u tom periodu često bila popravljana i nadograđivana sporednim pravcima.

Lokacija: Klis
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 7. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6594
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska