Kulturna dobra općine Klinča Sela

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Tijekom vremena znatno pregrađen i preuređen pozitiv sa 6 registara i bez pedala, djelo je nepoznatog graditelja iz godine 1752. Po načinu gradnje mogao bi se pripisati Ivanu Franji Janečeku iz Celja. Pozitiv je važan dio lijepog sakralnog prostora. To je rijedak primjer pozitiva iz sredine 18. stoljeća u Hrvatskoj, velike organološke vrijednosti. Instrumentu se pridružuju neosporne likovne vrijednosti lijepog kućišta u stilu rokokoa. Na povišenom postolju uzdiže se trodijelni prospekt komponiran u blago valovitoj liniji. Koso po bočnim, simetrično s obje strane svirala u srednjem tornju, spuštaju se rezbarene zavjese s motivima vitica i rokaja.

Lokacija: Kupinec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1752. god.
Autor: ?

Oznaka kulturnog dobra: Z-2418
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Barokna crkva sagrađena je u drugoj polovini 18.st. na mjestu nekadašnje starije župne crkve i kapele sv.Franje Ksaverskog. Ističe se prostornom koncepcijom s bogato arhitektonski raščlanjenom unutrašnjošću kojom dominira centralni prostor broda nadvišen kupolom. Brodu kvadratnog tlocrta pridruženi su eliptoidni prostorni odsječci bočnih kapela i dijelova uz svetište i pjevalište formirajući četverolisnu osnovu broda. Svetište je tlocrtno pravokutnik zaobljenih kutova u unutrašnjosti, karakterističnih i za ostale dijelove crkve. Zaključeno je stiješnjenom apsidom, a sa sjeverne strane pridružena mu je sakristija. Južno uz glavno pročelje smješten je zvonik. Crkva je u cijelosti svođena, a svodovi su oslikani.

Lokacija: Kupinec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2069
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Crkva se nalazi na rubu naselja uz groblje, usječena u strminu brijega i okružena cinktorom. Dvobrodna je građevina s užim svetištem i poligonalnom apsidom, sakristijom uz svetište i masivnim poligonalnim zvonikom ispred glavnog pročelja. Vremenski i građevinski je slojevita, a stariji slojevi dograđivani su kroz 17.st., kada je dobila drugu lađu, zvonik i cinktor s portalom. U 18. st. je barokizirana, a srušeno je gotičko svetište. Sačuvana je renesansna kamena plastika, posuda za vodu, krstionica i okviri južnog ulaza i sakristije te prozora na zvoniku. Vrijednost crkve predstavljaju barokni inventar iz 18.st. – oltari i naročito propovjedaonica, kamena plastika portala cinktora iz 17. st. te oltari i oslik iz 19. st.

Lokacija: Novo Selo Okićko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1886
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska