Kulturna dobra općine Klana

Crkva sv. Mihovila na groblju

Jednobrodna, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom upisanom u ravni začelni zid, s lopicom i zvonikom na preslicu (zidanim u dvije faze). Zidana klesancima. Apsida je presvođena šiljastim svodom. Na začelnom zidu apside nalazi se mali prozor s polukružnim lukom, vjerojatno ostatak starije crkve koja je stajala na ovom mjestu i čiji su smještaj i orijentacija vidljivi na starom katastarskom planu. U apsidi se nalazi neobarokni kameni oltar sv. Mihovila iz 19. st. U prigrađenoj prostoriji uz začelje crkve pronađena je grobna ploča s reljefnim prikazom sunca u kotaču i natpisom iz druge polovine 17. stoljeća.

Lokacija: Klana
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1769
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jerolima

Najstariji pouzdani dokument o ovoj crkvi je grafika Johana W. Valvasora iz 17. st. na kojoj se vidi tadašnji izgled i orijentacija crkve. Godine 1836. završena je temeljita obnova crkve, a posvećena je 1850. godine, o čemu svjedoči natpis na pročelju. Crkva je jednobrodna, pravokutnog tlocrta, a nešto uže pravokutno svetište zaključeno je opisanom polukružnom apsidom. Na pročelju je zvonik s lukovičastim krovom. U svetištu crkve nalazi se mramorni tabernakul oltar, a na južnom zidu, tik uz svetište, uzidana je mramorna krstionica, oboje iz 18. stoljeća. Posebnu vrijednost predstavlja glagoljski natpis iz 1439. godine uzidan u pročelje zvonika.

Lokacija: Klana
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1770
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Roka

Na grafici J.W. Valvasora iz 1689. g. vidljivo je da je na ovom mjestu postojala starija, gotička crkva, koja je temeljito obnovljena u razdoblju baroka. Crkva je jednobrodna s dubokom polukružnom apsidom čija visina seže do visine broda. Na pročelju je pravokutni portal flankiran s dva polegnuta pravokutna prozora. Portal i prozori imaju karakteristične barokno profilirane erte i istaknute profilirane arhitrave. Nad pročeljem je zvonik na preslicu od fino klesanih elemenata. Bočni zidovi raščlanjeni su polukružnim prozorima, po jednim sa svake strane. Svod, raščlanjen susvodnicama, oslanja se o istaknuti profilirani vijenac u štuku koji kontinuira prostorom broda i svetišta.

Lokacija: Klana
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1854
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kip sv. Ante Padovanskog

Kip sv. Ante Padovanskog iz Klane, rad je lokalne drvorezbarske radionice s kraja 17. st. Dimenzija 90x28x27 cm, stojeći lik u blagom kontrapostu, na lijevoj ruci nosi malog Isusa, a u ispruženoj desnici se nalazio danas izgubljen atribut, moguće ljiljan ili križ. Pozadina kipa je obrađena, a na pojedinim mjestima sačuvani su i tragovi polikromije. Zamjetna su oštećenja desne ruke.

Lokacija: Klana
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-166
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jurja

Crkva je jednobrodna s opisanim poligonalnim svetištem. Izvorna, gotičko-renesansna crkva znatnije je pregrađena osamdesetih godina XIX. stoljeća. U ovoj su pregradnji lateralni zidovi povišeni i opremljeni dvojnim, lučno zaključenim prozorskim otvorima. Izvedena je dvojna preslica, novi apsidalni prozor i portal, a na nadvratniku je uklesana 1886. godina. Tom je prilikom crkvi pridodan klasicistički oblikovan trijem (klonica), karakterističan za sakralno graditeljstvo XIX. st. na području Klane i Kastavštine.

Lokacija: Lisac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1773
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Nikole

Ova gotička crkva je jednobrodna, pravilnog pravokutnog tlocrta s opisanom apsidom nepravilnog trapezoidnog tlocrta i pravokutnom lopicom pred pročeljem. Bočni zidovi lopice (klonice) probijeni su s dva mala pravokutna prozora. Na podu je očuvano izvorno kameno opločenje i rustični sokl uz pročelje crkve. U južnom zidu vidljiv je zanimljiv detalj dimovoda, ostatak nekadašnjih funeralnih običaja. Nad pročeljem crkve stoji recentni zvonik na preslicu zidan klesancima. Južni zid raščlanjen je s dva pravokutna prozora uokvirena masivnim klesanim ertama, a jedan manji pravokutni prozor nalazi se u osi začelnog zida apside. Apsida je iznutra svođena bačvastim svodom.

Lokacija: Studena
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1855
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Vincenca

U središtu naselja, okružena betonskim zidom u kojem je ugrađen veći tesanac s uklesanom godinom 1892., vjerojatno memorijom gradnje ili opsežnije obnove. Pravokutnog tlocrta, bez apside, s jednostavnim trijemom pred pročeljem. Na pročelju je pravokutni portal s profiliranim ertama i arhitravom i pravokutni prozor s ertama od jednostavnih klesanaca te rustično klesan dvostruki zvonik na preslicu koji stoji na temelju nekadašnjeg zidanog. Na južnom zidu je prozor s karakterističnim gotičkim profilacijama, vjerojatno spolij s nekadašnje utvrde koja se nalazila na ovom mjestu. U crkvi je barokni oltar i rustična škropionica.

Lokacija: Škalnica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1892. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1848
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

Crkva je jednobrodna sa opisanom apsidom, nižom od visine broda, čiji tlocrt je izvana poligonalan, a iznutra polukružan. Lučno zaključen portal s profiliranim kamenim ertama na pročelju flankiran je dvama pravokutnim prozorima. Pročelje je zaključeno trokutnim zabatom s okulusom. Gornji kut zabata presijeca dvostruki zvonik na preslicu građen od klesanaca, na vrhu kojeg je masivni križ od istog materijala. Lateralni zidovi raščlanjeni su s po dva prozora s polukružnim nadvojem, a još jedan takav prozor nalazi se na sjevernom zidu apside. U tjemenu trijumfalnog luka stoji godina 1908. koja vjerojatno svjedoči o godini gradnje.

Lokacija: Breza
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1908. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1766
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Etnografska zbirka „Rebičina kiša“ (Rebičina kuća)

Etnografska zbirka „Rebičina kiša“ (Rebičina kuća) čuva se u naselju Klana k. br. 81A. Vlasnik zbirke je Katedra Čakavskog sabora Društvo za povjesnicu Klana. Zbirka je smještena u adaptiranom tradicijskom objektu koji je u svrhu očuvanja narodne baštine kupila Općina Klana 1994. godine.
U prizemlju kuće je konoba, a na katu prostor za obitelj. Prostor kata s otvorenim ognjištem ima dimenzije 3,8 x 5,5 m, a u njemu je smješten inventar kuhinje i sobe. Prizemlje je istih dimenzija kao i kat, a opremljeno je eksponatima koji su nekad služili u poljodjelstvu i šumarstvu.
Zbirka je otvorena za javnost u proljeće 2006. godine, a uz prethodnu najavu posjećuju je planinari, školska djeca i sudionici manifestacija koje organizira Društvo za povjesnicu Klana.
Zbirka je prikupljena višegodišnjim trudom i zalaganjem tajnika gore navedenog društva gospodina Antona Starčića. Većina predmeta izrađena je na tradicionalan način kao proizvod seoskih majstora ili samoukih proizvođača, manji broj predmeta je industrijske proizvodnje. Predmete su poklanjali mještani Klane, a većina njih nastala je u prvoj polovici ili sredinom 20. stoljeća.
Predmeti čine cjelinu karakterističnu za višečlanu seosku obitelj, nalaze se u mjestu izvornog korištenja, pa u prostoru i međusobnim odnosom stvaraju atmosferu tradicijskog stambenog i radnog ambijenta.

Lokacija: Klana
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4955
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska