Kulturna dobra općine Kaptol

Arheološka zona Gradci

Arheološka zona Gradci na Papuku iznad sela Kaptol otkrivena je 1975., a sustavno se istražuje od 2001. god. Dokumentirano je 14 grobnih humaka halštatske nekropole, te ostaci kuća s halštatskom i latenskom keramikom na području naselja sjeverno od nekropole. Među najznačajnijim nalazima su keramički kernos i željezna bojna sjekira sa zaliscima i numeričkim simbolom iz Tumula 2, a iznimnu vrijednost ima Tumul 6 kao najbogatiji kneževski grob u Hrvatskoj, čiji inventar čine bojna oprema i oružje, brončani i željezni nakit, metalni dijelovi odjeće i konjske opreme, keramičko i brončano posuđe, itd. Eneolitička keramika i kamena sjekira u nasipu Tumula 2 upućuju na postojanje istodobnog naselja.

Lokacija: Kaptol
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 6 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4420
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Čemernice

Tijekom prvih istraživanja na nalazištu Kaptol-Čemernice otkriveno je 14 tumula iz starijeg željeznog doba, među kojima se ističu dva kneževska groba s bogatom ratničkom opremom. Nalazi su dali ime halštatskoj grupi Martijanec-Kaptol. Novija istraživanja zaštitnog karaktera provedena su 2007. i 2009. god., pri čemu su dokumentirani Tumuli XI i III. U planu je konzervacija i prezentacija Tumula III, velike grobne konstrukcije s dromosom, ispod koje je otkriven starčevački objekt, dio naselja čiji se tragovi pronalaze na širem području lokaliteta, zajedno s tragovima naselja belegiške kulture srednjeg brončanog doba.

Lokacija: Kaptol
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 550 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2778
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Župni dvor, Vetovačka 2

Župni dvor u Kaptolu sagrađen je krajem 18. i početkom 19. st. kao jednostavna katnica pravokutne osnove. Pročelje prema ulici rastvoreno je s dva prozorska otvora u prizemlju i dva na katu. Prozori su jednostavno oblikovani bez profilacija. Pročelje je zaključeno zabatom s dva mala otvora. Dvorišno pročelje je u prizemlju rastvoreno poluotvorenim trijemom iz kojeg se ulazi u prostorije prizemlja. Trijem rastvaraju dva segmentna luka različitih dimenzija zbog pregrađivanja prostora. Kat je rastvoren s tri prozorska otvora smještenih u istoj osi s otvorima trijema. Južno pročelje također je rastvoreno prozorskim otvorima, kao i zapadno. U dvorištu se nalazi stari ambar.

Lokacija: Kaptol, Vetovačka 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1790. god. do 1800. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3697
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra i Pavla

Crkva sv. Petra i Pavla u Kaptolu sagrađena je 1772. kao jednobrodna kasnobarokna građevina blago zaobljenog svetišta uz koje je prizidana katna sakristija. Zvonik je ukomponiran u glavno pročelje. Pročelja su obrađena lezenama između kojih su polukružno zaključeni prozorski otvori. Valovita atika na glavnom pročelju ukrašena je ugaonim vazama. Zvonik je kvadratičnog tlocrta, omeđen ugaonim lezenama. Lađa je prema svetištu konkavno zaobljena i nadsvođena sa dva baldahinska svoda, a svetište jednim baldahinskim svodom

Lokacija: Kaptol, Vetovačka ulica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1772. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-394
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stari grad Kaptol

Kasnosrednjovjekovni grad Kaptol nalazi se usred istoimenog naselja, opasan dubokim šancem, utvrđen zidinama sa tri kule.Tlocrtno je u obliku nepravilnog šesterokuta. U grad se ulazi mostom kroz četverokutnu kulu. Unutar zidina u 18. stoljeću podignuta je barokna crkva sv. Jurja sa zvonikom koja je samo djelomično očuvana. Zidni plašt grada zidan je kamenom, a unutarnji dijelovi grada i svodovi su od opeke. Grad je pripadao požeškom kaptolu, obnovio ga je Ladislav Szoreny 1752., a zatim i Ivan Paxi. Građevina je rijedak primjer fortifikacijske arhitekture toga vremena.

Lokacija: Kaptol
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-395
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Petra i Pavla Apostola

Inventar župne crkve sv. Petra i Pavla u Kaptolu, koja je po koncepciji barokna, datira iz 19. stoljeća. Propovjedaonica je klasicističkih stilskih osobina s prisutnim elementima rocaillea. Dvije ispovjedaonice s datacijom iz 19. st. u rokoko stilu i dvije ispovjedaonice strogog, klasicističkog izraza, klupe za vjernike, kamena škropionica i jedno raspelo u limu, pripadaju istom stilskom razdoblju klasicizma.

Lokacija: Kaptol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-22
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Lipje

Nalazište „Lipje“ otkriveno je 2007. god., kada je prilikom oranja pronađena gotovo cijela keramička posuda. Tijekom arheoloških istraživanja dokumentirana je oveća poluukopana zemunica stambene namjene, s pokretnim arheološkim materijalom prve razvojne faze kulture Belegiš srednjeg brončanog doba i licenskom keramikom. Jantarna perla, jedan od najstarijih nalaza na ovom prostoru, te idol u obliku kruha, koji se povezuje s najranijom distribucijom jantara, govore o važnosti i utjecaju brončanodobnog naselja.

Lokacija: Alilovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1670 god.p.n.e. do 1300 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4190
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Krivalje

Arheološko nalazište Krivalje kod Alilovaca otkriveno je tijekom arheološkog rekognosciranja trase brze ceste Požega – Velika 2004. god. Tom prilikom pronađeni su površinski tragovi manjeg prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja, prisutni u vidu ulomaka keramičkih posuda. Osim ulomaka posuda pronađena je i jedna glinena turska lula, koja pripada novovjekovnom razdoblju.

Lokacija: Alilovci
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4287
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska