Kulturna dobra općine Kapela

Crkva sv. Benedikta

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, polukružno zaključenim svetištem, sakristijom južno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. Svođena je češkim svodovima u brodu, apsida polukupolom, ravnog stropa u sakristiji. Pjevalište je podignuto na dva masivna stuba s unutarnje strane zida glavnog pročelja. Zidne plohe eksterijera ritmizirane su pilastrima, lezenama te motivom slijepih visećih arkada. Crkva je sagrađena 1883. godine, a preinake su izvršene 1913. godine kada je i oslikana.

Lokacija: Donji Mosti, Donji Mosti bb
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1883. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2109
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Oca Nikolaja

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užom, polukružno zaključenom apsidom i zvonikom nad glavnim, zapadnim pročeljem. Unutrašnjost je svođena češkim svodovima nad brodom i polukupolom nad apsidom. Zidne plohe eksterijera raščlanjene su lezenama te polukružnim prozorskim otvorima smještenima u plitke niše.Inventar potječe iz vremena gradnje. Crkva je sagrađena1846. godine i oblikovanjem pokazuje stilske karakteristike klasicističke arhitekture tipične za prvu polovicu 19. st.

Lokacija: Kapela
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1846. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2110
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Pavlinski samostan Svih svetih”

Pavlinski samostan Svih svetih nalazi se sjeverozapadno od sela Pavlin Kloštar, u dolini koju omeđuju dva potoka koja zatvaraju pravokutni prostor samostanskog sklopa. Crkva je izgrađena u skladu s uzusima reda kao jednobrodna građevina čija je longitudinalnost dodatno naglašena podjednakim dimenzijama pravokutne lađe i poligonalno zaključenim svetištem. Potpuno sačuvani urbar samostana u Strezi iz 1477. jedan je od najznačajnijih izvora za poznavanje feudalnoga uređenja srednjovjekovnoga prostora današnje kontinentalne Hrvatske.

Lokacija: Pavlin Kloštar
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4039
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Zgrada stare škole

Zgrada stare škole u Kapeli nalazi se u središtu naselja, neposredno uz glavnu prometnicu koja povezuje Bjelovar i Novigrad Podravski. Građena je 1854. godine te proširena 1908. godine. Segmenti glavnog pročelja oblikovani u vidu slijepe arkadure lučnih i ravnih nadvoja svojom dimenzijom nisu identični, glavno pročelja koncepcijom podražava simetričnost svojstvenu baroknom klasicizmu nagoviještajući njegov romantičarski period. Zgrada pripada skupini rijetko sačuvanih školskih zgrada sagrađenih polovicom devetnaestog stoljeća, te se svrstava u značajne primjere povijesne izgradnje tipoloških građevina bjelovarskog područja.

Lokacija: Kapela, Bilogorska ulica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1854. god. do 1908. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4660
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska