Kulturna dobra općine Kanfanar

Na području općine Kanfanar nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Crkva sv. Marije Magdalene

Jednobrodna crkva s istaknutom polukružnom apsidom i otvorenim krovištem. U unutrašnjosti su očuvane zidne slike iz 14. st. i glagoljski grafiti. Zidne slike, djelomično skrivene pod naličem, protežu se apsidom, trijumfalnim lukom te djelomično južnim i sjevernim zidom. U kaloti apside prikazana je scena Maestas Domini. Ispod, u donjoj zoni, na jednobojnoj pozadini prikazani su likovi apostola. U gornjem pojasu trijumfalnog luka nalazi se scena Navještenja, dok su na bočnim zidovima, kao i na središnjoj zoni trijumfalnog luka prikazani likovi svetaca. Donje zone zidova ukrašene su marmorizacijom.

Lokacija: Šorići
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5390
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada

Danas vidljive ruševine Dvigrada ostaci su naselja napuštenog tijekom XVII st. Upravo zahvaljujući toj činjenici, raster ulica i arhitektonski oblici nisu doživjeli kasnije preinake, te su u najvećoj mjeri zadržali izgled posljednje faze života naselja. Zbog izuzetnog strateškog položaja ima kontinuitet naseljavanja od prapovijesti. Dva prstena gradskih bedema i danas su vidljiva na istočnoj, južnoj i zapadnoj strani. Sačuvane su tri kule: jugoistočna, jugozapadna i sjeveroistočna. Do središnjeg gradskog trga kojim dominira crkva sv. Sofije, dolazi se kroz troja vrata. Unutar naselja očuvan je veliki broj stambenih objekata, te ostaci gradske palače na istočnoj strani trga.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-587
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Crkva sv. Ilije

Crkva sv. Ilije, smještena u Dragi, sjeveroistočno od Dvigrada, jednobrodna je građevina s istaknutom polukružnom apsidom. Crkva je u potpunosti pokrivena kamenim škriljama. Unutrašnji zidovi raščlanjeni su polukružnim nišama. Građevina je izvorno romanička, s gotičkim pregradnjama na što upućuje 1492. godina uklesana na portalu, te gotički šiljasti bačvasti svod. Iznad portala nalazi se otvor u obliku križa, a sačuvan je i donji dio preslice.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-588
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Marije od Lakuća

Jednobrodna crkva sv. Marije od Lakuća, s upisanom apsidom, građena od pravilnih klesanaca, nalazi se na groblju sjeverno od Dvigrada. Na pročelju se nalazi u potpunosti sačuvana preslica. Svetišni prostor u potpunosti je oslikan zidnim slikama, a prikazane su scene: Majestas Domini, Navještenje, Kristovo rođenje, Pohođenje, te likovi nekog svetog redovnika, sv. Ursule u pratnji svetih djevica-mučenica, sv. Lovre, sv. Roka, sv. Sebastijana i apostola. Slike su rad domaćeg, tzv. «Šarenog majstora» (15. st.). Isti majstor je naslikao i prikaz Bogorodice u edikuli na pročelju crkve iznad portala. U crkvi su sačuvani brojni glagolski grafiti od kojih je najstariji datiran u 1484. god.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.
Autor: “Šareni majstor”

Oznaka kulturnog dobra: Z-589
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Antuna

Crkva sv. Antuna, smještena južno od Dvigrada, jednostavna je pravokutna građevina (cca 5×7 m), građena većim, pravilno klesanim blokovima. Na pročeljuu se nalazila preslica od koje je sačuvana samo baza. U unutrašnjosti crkve, na zidu iza oltara, sačuvane su zidne slike i glagoljski grafiti. Na zidnim slikama, koje se pripisuju domaćem, tzv. “Šarenom majstoru” iz dr. pol. 15. st., prikazani su likovi Bogorodice s Djetetom, sv. Antuna opata sa štapom u ruci, sv. Martina s prosjakom te nekog neodređenog sveca. Ispod fresaka vidljiv je posvetni križ u krugu, a po tri posvetna križa sačuvana su i na bočnim zidovima.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.
Autor: “Šareni majstor”

Oznaka kulturnog dobra: Z-590
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Agate

Crkva sv. Agate nalazi se jugozapadno od sela Vidulini, uz cestu koja spaja Kanfanar i Barat. Radi se o jednobrodnoj građevini s istaknutom apsidom, iznutra polukružnom, izvana trostranom. Krov je u potpunosti prekriven kamenim škriljama, osim sljemena koji je prekriven kupama kanalicama. Na bočnim zidovima i na pročelju nalaze se uski, polukružno zaključeni prozori. U apsidi i na trijumfalnom luku sačuvane su ranoromaničke freske iz 11. st., vjerojatno lokalne produkcije. U kaloti apside prikazana je scena Deisisa, a pod njom Bogorodica orans okružena s 10 apostola. Na trijumfalnom luku nalazi se prikaz Kainove i Abelove žrtve. Freske spadaju u red najranijih očuvanih romaničkih slikarija.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-591
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište “Gradina” iznad Limskog kanala

Arheološko nalazište Limska gradina nalazi se na rubu platoa iznad sjevernog kraja Limskog kanala, između sela Jural i Krunčići. Na nalazištu su evidentirani ostaci prapovijesnog gradinskog naselja, te je istražena žarna nekropola, smještena između bedema. Područje nekropole podijeljeno je zidovima okomitim na glavni bedem, a između tih zidova izvedena je podjela na manja polja s nekoliko grobova. Prema nalazima i tipu grobova nekropola se može datirati u starije željezno doba, ali s nekim brončanodobnim obilježjima. Grobovi su četvrtasti, obloženi kamenim pločama, a spaljene kosti pokojnika položene su zajedno s prilozima u urne ukrašene geometrijskim i linearnim motivima.

Lokacija: Jural
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: RRI-234
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Tumul Maklavun

Prapovijesni brončanodobni tumul Maklavun nalazi se kod sela Sošići. Provedenim arheološkim istraživanjima tumul, promjera 16 m, prepoznat je kao prva kupolasta grobnica mikenskog tipa (tholos) na ovom području. Na zapadnoj strani sačuvani su ostaci dromosa. Grobnica je bila upotrebljena za više pokopa pripadnika istaknute porodice. Popratni arheološki inventar (ostaci keramičkih posuda, brončano šilo) ukazuje na upotrebu grobnice od 1500-1200. pr.Kr.

Lokacija: Sošići
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1500 god.p.n.e. do 1200 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-604
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kamena propovjedaonica

Kamena ranogotička heksagonalna propovijedaonica smještena uza sjeverni zid župne crkve sv. Silvestra u Kanfanaru, potječe iz crkve sv. Sofije u Dvigradu. Podest propovjedaonice počiva na 6 vitkih glatkih stupova s lisnatim kapitelima. Ograda propovjedaonice sastoji se od 5 kamenih ploča uokvirenih gotičkom profilacijom i ukrašenih motivima: Bogorodica s Djetetom, križ opleten lisnatom viticom, bogati lisnati motiv, frontalni prikaz sv. Sofije s modelom dvije kule u rukama, simboličko janje s križem. Po sredini treće ploče izdiže se vitki stupić s lisantim kapitelom koji nosi orla evanđeliste Ivana na čijim je raširenim krilima postolje za knjigu. Na nekim pločama vidljivi su tragovi boje.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-1366
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Skulptura “Bogorodica s Djetetom”

Drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni kip Bogorodice s Djetetom iz crkve sv. Marije od Lakuća pohranjen u župnom uredu Kanfanaru datira se u drugu polovicu 16. stoljeća i stilski pripada umjetničkom razdoblju gotike. Bogorodica je prikazana u smirenom, stojećem stavu s malim Kristom na desnoj ruci dok ga lijevom rukom nježno pridržava. Krist s ispruženom desnom rukom drži kuglu. Glorifikacija likova izražava se zlatnim krunama na oba lika. Skulptura je izvedena strogo statuarno, gotovo u zatvorenom bloku. Obrada draperije izražava reduciranu voluminoznost i naglašenu vertikalnost. Lica su plastično voluminozna, a pogled oba lika fiksiran je u daljinu s izrazom radosti i nježnosti.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3961
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Slika “Bogorodica sa sv. Agatom, sv. Lucijom i sv. Foškom”

Slika „Bogorodica s Djetetom, sv. Agatom, sv. Lucijom i sv. Foškom“ produkt je lokalne radionice s početka 18. stoljeća. U središtu kompozicije Bogorodica sjedi na oblacima, pognute glave, s rukama sklopljenim u molitvi, okružena sveticama mučenicama s pripadajućim atributima. Desno, ispred lika sv. Foške prikazane s bodežom i mučeničkom palmom nalazi se klečeći lik sv. Agate s pliticom s grudima u lijevoj ruci, dok je s lijeva prikazana sv. Lucija pridržavajući mučeničku palmu i pliticu s očima. Slika potječe iz srednjovjekovne crkve sv. Agate koja se nalazi nedaleko od Kanfanara, a danas se čuva u župnoj zbirci.

Lokacija: Kanfanar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3967
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska