Kulturna dobra općine Kalnik

Inventar crkve sv. Brcka

Pokretna kulturna dobra koja se sastoje od glavnog oltara sv. Brcka, bočnog oltara u kapeli sv. Valentina, krstionice, slike sv. Jurja, reljefa Rođenja Kristovog, te zvona, nastala su u vremenskom rasponu od 15. do 19. stoljeća. Osobitu vrijednost predstavlja rijedak primjer srednjovjekovne plastike – drveni gotički reljef Kristova rođenja. Slika sv. Brcka dobar je rad 18. stoljeća, dok su ostali dijelovi inventara prosječni radovi svoga vremena. Navedeni inventar skladno se uklapa u barokizirani gotički prostor ove vrijedne sakralne građevine.

Lokacija: Kalnik
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-514
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Brcka

Crkva zauzima istaknuto mjesto u okviru hrvatske sakralne umjetnosti svojom povijesnom i arhitektonskom slojevitošću unutar koje se izdvaja kasnogotička faza izgradnje, čemu pridonosi visoka kvaliteta kasnogotičkih fresaka u crkvenom brodu. Barokizirana je u 18. te obnavljana u dva navrata u 19. st. Izdužen pravokutan prostor broda i svetišta jednake su širine, a južno uz svetište smješten je masivan zvonik-kula.

Lokacija: Kalnik, Trg Stjepana Radića 13
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2455
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Andrije

Crkva je sagrađena 1377. i jedna je od rijetkih gotovo u potpunosti sačuvanih gotičkih crkava, uz manje preinake 18.st. Otkriveni temelji polukružnog oblika iza svetišta govore o mogućem postojanju ranije crkve na tom mjestu. Crkva je građevina pravokutnog broda natkrivenog stropom s užim i nižim pravokutnim svetištem križnog baroknog svoda.

Lokacija: Kamešnica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1377. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2577
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stari grad Veliki Kalnik

Srednjovjekovni stari grad Veliki Kalnik nalazi se na Kalničkoj gori sjeverozapadno od Križevaca. Prvi puta je spomenut 1243. godine kao „castrum nostrum Kemluk“ u ispravi kralja Bele IV. Poznato je da je u doba osmanlijske opasnosti obnovljen i utvrđen prema nalogu hrvatskog sabora 1557. godine. Grad je nastao od 13. do 17. stoljeća u nekoliko faza, počevši sa najstarijim objektima na vrhu od kojih se naknadno sagrađeni spuštaju do podnožja stijena. Najstariji dio je nepravilnog poligonalnog tlocrta, a zidom je povezan s velikom gotičkom kulom – palasom, građenom oko 1500. godine.

Stari grad  Veliki Kalnik - detalj
Stari grad Veliki Kalnik – detalj

Lokacija: Kalnik
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4068
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Andrije

Inventar je nastao u 18. stoljeću. Čine ga dva kipa: sv. Andrije i sv. Stjepana Prvomučenika, te brava s ključem. Oba kipa su rustificirani rad kasnog baroka, no smješteni na zidane oltare recentne izrade. Brava s ključem je zanimljiv je i rjeđe očuvan kovački rad 18. stoljeća.

Lokacija: Kamešnica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5409
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Kalnik-Igrišće”

Lokalitet „Kalnik Igrišće“ nalazi se na južnim padinama brda Kalnik u šumi zapadno od starog grada Velikog Kalnika. Radi se o višeslojnom arheološkom lokalitetu na čijem području se nalaze tragovi prapovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog naseljavanja. U srednjem vijeku na lokalitetu se gradi crkva Sv. Martina, od koje su ostali sačuvani ostaci zidova broda. Spominje se prvi puta 1334. godine., a bila je građena kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom. Crkva sv. Martina bila je župna crkva do 1504. godine, kada taj status dobiva crkva sv. Brcka u naselju Kalnik.

Lokacija: Kalnik
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14 st.p.n.e. do 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4098
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska