Kulturna dobra općine Kalinovac

Orgulje u crkvi sv. Luke

Mehaničke orgulje s 10 registara, 1 manualom i pedalom djelo su M. Heferera iz 1882. godine. Na visokom postolju uzdiže se neogotički prospekt. Fasada je komponirana s tri polja svirala piramidalno formiranih. Obuhvaćeni s dva polukružna ukrštena luka s dekorativnim rozetama u sredini unose živost u grafički tretman prospekta. Nad ravno završenim vijencem kućišta uzdiže se u sredini zabat kao podloga za dekoraciju u obliku stilizirane lire.

Lokacija: Kalinovac
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1882. god.
Autor: M. Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-3733
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Zgrada Zavičajnog muzeja

Visoka prizemnica podignuta u središtu naselja na istaknutom, blago povišenom mjestu, sagrađena je za vrijeme Vojne Krajine za smještaj vojne posade, vjerojatno u drugoj polovici 18. st. nakon što je bila izvršena reorganizacija krajine. Postaja Kalinovac je tada bila u sastavu Đurđevačke pukovnije čija je uprava bila u Bjelovaru. Jednostavnog pravokutnog tlocrta, s plitkim istakom stubišta na začelju, ima podrum koji je do polovice ukopan. Unutrašnji prostor organiziran je funkcionalno prema potrebama vojne postaje koja se sastojala od kancelarijskog i stambenog dijela.

Lokacija: Kalinovac
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2216
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska