Kulturna dobra općine Josipdol

Most na rijeci Mrežnici

Most preko danas uglavnom suhog korita rijeke Mrežnice na cesti koja povezuje Ogulin i Josipdol, premošćuje rijeku u dužini od oko 76 m s dvanaest polukružnih svođenih otvora. Uzvodna čeona strana mosta raščlanjena je kljunovima koji artikuliraju riječne stupove osim dva stupa koji se nalaze na desnoj obali. Kljunovi različitih širina tlocrtno su u obliku trokuta s polupiramidalnim kapama koje dosežu do razine tjemena otvora. Most je od kamena vapnenca na mjestu starijeg mosta sagrađen u vrijeme francuske vladavine u periodu između 1809. i 1813. godine, na inicijativu vrhovnog namjesnika Ilirskih provincija Napoleonovog maršala Marmonta.

Lokacija: Oštarije
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1809. god. do 1813. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3169
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruševine crkve sv. Nikole i pavlinskog samostana

Samostanski kompleks s crkvom nalazi se južno od Starog grada Modruša, uz staru modrušku srednjovjekovnu cestu. Osnovali su ga Frankopani prije 1364. g. Tijekom 15. st. pavlinski samostan je jedan od najbogatijih u Hrvatskoj. Razoren je od Turaka te napušten 1516. g. Nakon obnove 1708. g. samostan je uređen za stanovanje nekoliko redovnika i smještaj putnika. Nakon što je 1786. g. Josip II ukinuo pavlinski red, samostan počinje propadati. Danas je sačuvan u ruševinama u čijoj se tlocrtnoj dispoziciji prepoznaju samostanske ćelije s klaustrom te samostanskim gospodarskim objektima.

Lokacija: Modruš
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3087
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Uznesenja Marijina

Najveću sakralnu građevinu u srednjovjekovnoj Hrvatskoj godine 1450. dao je sagraditi Stjepan II Frankopan kao zavjetnu crkvu Frankopana. Danas je jednobrodna građevina s trostraničnom apsidom, svetištem iza apside, kapelom južno uz lađu i zvonikom iznad pročelja. Ispred glavnog pročelja je ograđeno nenatkriveno predvorje – izvorno trobrodna lađa crkve od koje je sačuvano obodno ziđe s polustupovima i portalom te baze stupova. Danas je u funkciji crkve izvorno izduženo gotičko svetište, regotizirano početkom 20. st. prema projektu S. Podhorskog.

Lokacija: Oštarije
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.
Autor: S. Podhorski adaptacija

Oznaka kulturnog dobra: Z-272
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruševine starog grada Modruša

Kao crkveno područje i središte Modruške župe spominje se od 1163. g., a sam kastrum Tržan tek 1437. kao feudalni utvrđeni grad Frankopana. Zbog položaja na povijesnoj cesti pod kastrumom naglo se razvija naselje. G. 1460. postaje sjedištem krbavskog biskupa koji zbog turske opasnosti napušta Udbinu, a 1493. porušen je od turske vojske. U 16. st. preuzima ga Vojna krajina, no ubrzo počinje propadati. Modruški kastrum je bio opasan obrambenim zidinama, unutar kojih su središnji dio zauzimale branič kula i građevine za stanovanje, sjeverni dio prostori za gospodarske potrebe, a južni za trgovačke. Branič kula kvadratnog tlocrta jedna je od najvećih poznatih srednjovjekovnih kula u Hrvatskoj.

Lokacija: Modruš
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-292
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Josipa

Crkva sv. Josipa sagrađena je 1785. godine, nakon posjeta cara Josipa II hrvatskoj Vojnoj krajini i području današnjeg Josipdola. Crkva je građena po tipiziranom projektu za crkvenu gradnju Vojne krajine. Sačuvala je izvorne karakteristike sakralne gradnje baroknog klasicizma, pa uz povijesni značaj ima i arhitektonsku vrijednost. Iz vremena gradnje sačuvani su propovjedaonica i sakristijski ormar, dok je ostali inventar s prijelaza 19. u 20. st.

Lokacija: Josipdol
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1785. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5426
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Fontana Rožići

Fontanu Rožići smještenu uz povijesnu Jozefinsku cestu, na usponu Velike Kapele 1834.g. podigao je major Josip Kajetan Knežić, graditelj Nove Jozefine. Oblikovana je kao 7 m visok obelisk s uklesanim natpisima i školjkama za istjecanje vode. Obližnja kaptaža sagrađena je kao manja kamena svođena građevina dijelom ukopana u brijeg. U nizu je pratećih objekata – mostova, fontana, sunčanih satova, natpisa, minerskih znakova koji u cjelini s Jozefinskom cestom predstavljaju vrhunsko i unikatno djelo cestogradnje 18. i 19. st.

Lokacija: Modruš
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1834. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6213
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkveni inventar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkveni inventar je u većem dijelu nastao početkom 20. st. u vrijeme regotizacije kada je crkva opremljena s dva oltara, postajama križnog puta, krstionicom, orguljama i s tri pojedinačne skulpture. Glavi oltar, krilni je neogotički oltar koji je ukorporirana skulptura Bogorodice, sačuvana sa starijeg oltara. Izdvajaju se tri barokne skulpture postavljene na konzole na trijumfalnom luku svetišta nekadašnje srednjovjekovne crkve te orgulje tvrtke Heferer izrađene u vrijeme najkvalitetnije produkcije radionice. Inventar predstavlja reprezentativan i važan primjer neogotičkog opremanja sakralnog prostora u kojem je, iako slijedeći ideju stilskog jedinstva, sačuvan i prezentiran i dio starijeg inventara.

Lokacija: Oštarije
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: P-5014
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska