Kulturna dobra općine Jasenovac

Na području općine Jasenovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Crkva sv. Nikole

Župna crkva sv. Nikole nalazi se u središtu naselja Jasenovac, neposredno uz Kolodvorsku ulicu. Crkva je dvoranskog tipa sa zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja koja spada među najveće župne crkve s područja Banovine. Vanjština crkve artikulirana je pilastrima koje povezuje trabeacija koja se provlači kroz sva pročelja. Karakterističan je motiv triglifa na frizu. Župna crkva sv. Nikole jedna je u nizu krajiških crkava građenih uglavnom 30-ih godina 19. st.

Lokacija: Jasenovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1791. god. do 1829. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2445
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Antuna Padovanskog i župni dvor

Crkva s. Antuna Padovanskog je jednobrodna građevina dvoranskog tipa, s užom polukružnom apsidom, sakristijom uz sjeverno pročelje i zvonikom s piramidalnom kapom iznad glavnog pročelja, sagrađena je 1831. g. Građena je opekom i zaključena dvoslivnim krovištem pokrivenim biber crijepom. Crkva pripada tipu banijskih krajiških crkava građenih u kasnobarokno-klasicističkom stilu. Glavno pročelje je klasicistički dekorirano visokim redom toskanskih pilastara iznad kojih je friz triglifa. Iz središta zabata izranja tijelo zvonika koji završava piramidalnom kapom. Bočna pročelja su jednostavno ožbukana. Unutrašnjost oslikana u duhu baroknog klasicizma.

Lokacija: Krapje
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2575
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Žitnica – Logor „Kožara“

Građevina današnjeg naziva Kožara u Preradovičevoj ulici jedna je od najstarijih u Jasenovcu. Sagrađena je krajem 18. ili početkom 19. st. u funkciji općinskog spremišta za žito. To je tipična građevina skladišnog karaktera, zidana slobodnostojeća katnica. Naziv Kožara vezan je uz razdoblje II. svj. rata kada je tu 1942. g. organizirana prerada kože u sklopu konc. logora Jasenovac. Nakon II. svj. rata zgrade su obnovljene i koristio ih je PPK Braća Rađenović iz Novske. U Dom. ratu objekti su ponovno zapaljeni i devastirani. Od zgrade Kožare ostali su samo vanjski zidovi. U tijeku je cjelovita obnova za prenamjenu kompleksa. Ova građevina je jedini sačuvani autentični objekt konc. logora, ima veliku povijesnu i memorijalnu vrijednost.

Lokacija: Jasenovac
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4464
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Povijesna seoska cjelina naselja Krapje

Povijesno seosko naselje Krapje nalazi se u Srednjoj Posavini, u Parku prirode Lonjsko polje. Smješteno je uz lijevu obalu rijeke Save, uz prometnicu Sisak – Jasenovac. Krapje je izrazito linijsko, cestovno, izduženo naselje, blago savijene forme, koja slijedi prirodnu liniju vodotoka. Unutar naselja očuvana je tradicijska organizacija izduženih parcela te vrijedni primjeri tradicijske arhitekture izvedeni u drvetu. Očuvano je 80-ak drvenih kuća, uglavnom katnica i znatan broj tradicijskih gospodarskih zgrada. Naselje Krapje visoko je valorizirano te ima nacionalni značaj i jedino je selo u Hrvatskoj koje ima status Sela graditeljske baštine u kojem se od 1995.g. tradicionalno obilježava Dan europske baštine.

Lokacija: Krapje
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4749
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Povijesno seosko naselje Drenov Bok

Povijesno seosko naselje Drenov Bok nalazi se u Srednjoj Posavini, u Parku prirode Lonjsko polje. Smješteno je na lijevoj obali rijeke Save uz prometnicu Sisak – Jasenovac, između naselja Krapje i Jasenovca. Sjeverno od naselja su šume i poplavno područje, mrtvi rukavac Save – zaštićeni ornitološki rezervat Krapje đol. Unutar naselja očuvani su vrijedni primjeri tradicijske arhitekture i tradicijska organizacija izduženih parcela. Stambene i gospodarske zgrade imaju značajke posavske drvene tradicijske arhitekture građene hrastovom građom. Očuvano je 70-ak drvenih kuća, uglavnom prizemnica, zabatno orijentiranih prema ulici. Naselje se visoko valorizira zbog slikovitog položaja uz rijeku Savu, sačuvanosti izvorne matrice i velikog broja objekata tradicijske arhitekture.

Lokacija: Drenov Bok
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4134
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Spomen područje

Spomen područje Jasenovac nalazi se istočno od mjesta Jasenovac. Radi se o 125 hektara površine na močvarnom području gdje Sava utječe u Unu. U središnjem djelu spomen područja je monumentalna skulptura Kameni cvijet, što je metafora neuništivosti i simbol vječnog obnavljanja. Spomen područje obuhvaća prostor na kojemu je od kolovoza 1941. g. do travnja 1945 g. postojao Koncentracijski logor Jasenovac. Autentični logorski objekti nisu sačuvani. Memorijalni muzej je prizemnica razvedenog tlocrta građena betonskim pločama i zaključena ravnim krovištem. Osnovna škola je katnica građena u istom arhitektonskom slogu suvremene arhitekture 60-ih i 70-ih god. kao i Memorijalni muzej.

Lokacija: Jasenovac
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3411
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Etnografska zbirka Palaić

Zbirka etnografskih predmeta nalazi se u kući i pomoćnim zgradama na okućnici broj 48 u naselju Krapje. Zbirka je u vlasništvu obitelji Palaić. Broji 165 predmeta koji su uglavnom od tekstila, drva i keramike. Etnografski predmeti su proizvod narodnih rukotvorina samoukih proizvođača ili starih obrta i zanata. Svi su vezani za narodni život i način privređivanja seoske obitelji naselja Krapje. Tipični su za pučanstvo Lonjskoga polja razdoblja 19. i prve pol. 20.stoljeća. Ističu se arhaični oblici pokućstva, narodne nošnje, pribor i pomagala za izradu tekstila na tkalačkom stanu, te „nadzidnjaci“-kuhinjske krpe.

Lokacija: Krapje
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3305
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Tradicijsko ribarstvo na području Lonjskog polja i Moslavine

Tradicijsko ribarstvo na području Lonjskog polja i Moslavine izniman je primjer kontinuiteta u prenošenju umijeća ekološkog i održivog sustava ribarenja pomoću alata prizvedenih u kućnoj radinosti od dostupnih, prirodnih materijala iz neposredne okoline. U prošlosti je ribarstvo za područje Lonjskog polja imalo daleko veći značaj, no postupno je opadao iz više razloga. Istraživanja su pokazala da je ribarska tradicija još uvijek živa. U praksi se koriste stari zanati i ribolovne metode. Lonjsko polje, sa svojim prirodnim vrijednostima pruža mogućnosti da se u okviru tzv.seoskog turizma obnovi tradicijsko ribarstvo.

Lokacija: Krapje
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-3739
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Orgulje u crkvi sv. Antuna Padovanskog

Orgulje s 10 registara, 1 manualom i pedalom mehaničkog sustava djelo su zagrebačkog graditelja Pavla Pumppa iz 1830. godine. Opseg je manuala C/E-f3, a pedala E-f. Sviraonik je 1842. pregradio F.Seibler, a tijekom 19. i 20. stoljeća orgulje su doživjele još nekoliko intervencija.
Posebnu pažnju privlači kućište orgulja, i ono vrijedno ostvarenje bidermajera. Ne samo u formi, već i u živoj polikromiji, nepoznati majstor slijedi stilske premise vremena. Trbušasti, niži srednji toranj, s vazom na vijencu, zatvaraju bočni, viši tornjevi završeni istaknutim ravnim vijencem. Četiri vitka pilastra u prospektu, majstor je oslikao vegetabilnom girlandom s plavim, crvenim i bijelim listovima. Elegantni, stegnuti prstenovi plave boje, u funkciji su dekorativne zavjese nad završecima svirala. I premda s ponekim karakteristikama provincijskog bidermajera, kućište ne gubi na šarmu i originalnosti.

Lokacija: Krapje
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1830. god.
Autor: Pavao Pumpp

Oznaka kulturnog dobra: Z-5557
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, muzejska građa

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine donijela je rješenje o upisu Donacije Bogdana Bogdanovića u Registar kulturnih dobara RH.
Donacija Bogdana Bogdanovića sadrži 282 crteža koje je Bogdan Bogdanović, autor spomenika Cvijet i prostornog uređenja Spomen-područja Jasenovac, donirao Ustanovi 2002. godine. Među njima su crteži i skice idejnih rješenja za uređenje Spomen-područja Jasenovac i za spomenik Cvijet, nastali početkom šezdesetih godina 20. stoljeća, ali i drugi crteži spomenika u obliku cvijeta nastali prije njih (primjerice, idejna rješenja za Spomen-kompleks Mitrovica iz 1960.) ili poslije njih. Na crtežima se može pratiti postupna evolucija Bogdanovićeva spomenika i prostornog uređenja Spomen-područja Jasenovac, koja odgovara onomu što je autor sam opisao u svom autobiografskom djelu „Ukleti neimar“.

Lokacija: Jasenovac
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-6304
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Povijesna zidanica u naselju Krapje, k.br. 133

Povijesna zidanica nalazi se u naselju Krapje, k.br. 133, na k.č.br. 439, općina Jasenovac. Građena početkom 20-og st., tipski pripada povijesnoj zidanici kombinirane poslovne i stambene namjene. Zgrada je katnica, građena opekom i drvenim konstruktivnim sustavom grednika, L tlocrtnog oblika, glavnim pročeljem paralelna s ulicom, bočno postavljenom kolnim ulazom na južnoj strani. Čitavim zapadnim pročeljem zauzima širinu parcele na kojoj je izgrađena. Dvorišno krilo prati sjevernu među parcele po uzoru na tradicionalni položaj drvenih zabatnih građevina u naselju Krapje. Krovište iznad glavnog uličnog krila je dvostrešno, tip visulje, dočim je nad dvorišnim krilom jednostrešno. Pokrov je od biber crijepa. Međukatne konstrukcije sačinjavaju zatvoreni drveni grednici ožbukanog podgleda.

Lokacija: Krapje, Krapje 133
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5427
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Sisku
Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

Telefon: 044/ 515-180

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska