Kulturna dobra općine Jasenice

Crkva sv. Frane

Crkva Sv. Frane sagrađena je prema nacrtima V. Presanija 1841 g. u spomen proboja ceste preko Alana na Velebitu. Tlocrt crkve je raščlanjeni osmerokut upisan u kvadrat, s dva nasuprotna dorska portika. Nad središnjim kvadratom podignuta je osmerokutna kupola. U unutrašnjosti je osmerokut sa zvjezdasto ornamentiranim crno bijelim mramornim podom. Oltarnu palu je naslikao F.S.Drioli. Ova crkvica je besprijekorni klasicistički model oblikovanja prostora.

Lokacija: Jasenice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1841. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2128
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jeronima

Župna crkva Sv. Jerolima sagrađena je 1877 g. na mjestu starije crkvice Sv. Trojstva. Građena je od klesanaca nejednake veličine u eklekticističkom stilu omiljenom projektantima za austrijske uprave u Dalmaciji s kraja 19.st. Na pravokutnu lađu priljubljeno je svetište i poligonalna sakristija. Pročelje u središnjoj osi ima rizalitni istak na kojem se nižu portal s polukružnim završetkom, nad njim udvojeni prozori,dok je u zoni zabata rozeta a na vrhu monumentalni zvonik –preslica.

Lokacija: Jasenice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1877. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2124
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Jurja i okolno groblje

Crkva sv. Jurja i okolno groblje u Rovanjskoj danas je grobna kapela župe Jasenice, smještena uz obalu podno Velebita. Jezgru čini predromanička crkvica s polukružnom apsidom, koja je današnj tlocrt u obliku slova L stekla naknadnim prigradnjama. Predromanička jezgra je presvođena elipsastom kupolom na trompama.Uz crkvu se nalazi zanimljiva prigradnja, tj. grobnica u obliku arkosolija. Oba dograđena krila na crkvici su srednjovjekovna. Nad jednim krilom je podignut zvonik na preslicu prilikom obnove 1914.god.

Lokacija: Jasenice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 9. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1227
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stara Velebitska cesta-„Majstorska cesta“

Cesta preko Malog Halana na Velebitu (Sv.Rok-Mali Alan-Obrovac-Zadar) prvi je suvremeni cestovni spoj Dalmacije i kopnene Hrvatske. Radove trasiranja i projektiranja, kao i nadzor nad radovima, vodio je, kao vojni inženjer, graničarski major inženjer Josip Kajetan Knežić. Godine 1819. odlučeno je da se gradi kraći i bolji spoj Dalmacije s Likom, modernom cestom od Zadra do Obrovca, Praga i Malog Halana, odnosno Ličkog Cerja. Već 1820.g. započelo se sa radovima na trasi od Zadra do Obrovca preko Praga i Kraljičinih vrata do bivše dalmatinsko-hrvatske granice na Malom Halanu, do kuda je i sezala nadležnost građevinskog ravnateljstva za Dalmaciju. Trasiranje dionice koje je vodio Knežić izvršeno je u razdoblju od 1821.g. do 1825.godine, iste godine započelo se s gradnjom dionice od Obrovca do Malog Halana. Cesta je dovršena 1827. godine. Lički dio građen je od 1827. do 1832. godine. Godine 1832. svečano je otvorena za promet kao „Majstorska cesta“ (njem. Meisterstuck) što je značilo ogledno djelo, remek djelo.

Lokacija: Jasenice, Jasenice
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1825. god. do 1827. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4936
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska