Kulturna dobra općine Jalžabet

Na području općine Jalžabet nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Jalžabet:

 • Arheološka zona Bistričak
 • Arheološko nalazište BliznaArheološko nalazište Cerov jarekArheološko nalazište villa rusticaCrkva sv. Elizabete i kurija župnog dvoraCrkva sv. JakovaCrkva sv. KlementaDvorac SomogyInventar crkve sv. ElizabeteInventar crkve sv. KlementaOrgulje u crkvi sv. JakovaOrgulje u crkvi sv. KlementaPil sv. FlorijanaPil sv. Jakoba

  Arheološka zona Bistričak

  Arheološka zona Bistričak (lokalni nazivi: Pri Gomili, Breški) nalazi se oko 1 km I od središta naselja Jalžabet. Lokalitetom dominira divovski grobni humak promjera oko 75 m, visine oko 8 m. Datira se u starije željezno doba, a svojim dimenzijama ide u red najvećih grobnih humaka u Europi. Ovaj grobni humak arheološki je neistražen, osim jednog manjeg probnog sondiranja. Oko 130 m istočno od Gomile istražen je manji grobni humak s ukopom konja i nalazima skitskih karakteristika.

  Lokacija: Jalžabet
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 450 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1945
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Blizna

  Kopneno arheološko nalazište Blizna kod Jakopovca otkriveno je u 2002/2003.g. prilikom provođenja arheološkog nadzora gradilišta buduće autoceste Zagreb – Goričan. Tijekom rekognosciranja otkriveni su podovi prapovijesnih kuća, te nekoliko desetaka keramičkih i metalnih ulomaka koji pripadaju razdobljima neolitika (korenovska kultura), eneolitika (lasinjska kultura), kasnog brončanogadoba (kultura polja sa žarama), mlađeg željeznoga doba (keltska latenska kultura), ranog, zrelog i kasnog rimskog carstva, velike seobe naroda, te ranog, zrelog i kasnog srednjeg vijeka. Položaj nalazišta iznimno je povoljan zbog blizine potoka Blizne i smještaja na mjestu gdje se široka i plodna dravska dolina spaja s prvim obroncima Varaždinbrega.

  Lokacija: Jakopovec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6000 god.p.n.e. do 15000. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6319
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Cerov jarek

  Arheološko nalazište Cerov Jarek nalazi se oko 1 km istočno od središta naselja Jalžabet i južno od ceste koja vodi prema Ludbregu. Smješten je u nizinskom području, na blago povišenom terenu pod oranicama, koji se lagano uzdiže prema jugu. U neposrednoj blizini nalazi se potok Kamenak, koji ovo nalazište dijeli od arheološke zone Bistričak, željeznodobne nekropole pod tumulima, kojom dominira veliki tumul zvan Gomila. Sam položaj nalazišta iznimno je pogodan za nastanjivanje, a na ovoj lokaciji pronađeni su ulomci prapovijesne keramike, koje se može dovesti u vezu s naseljem vezanim uz nekropolu pod tumulima.

  Lokacija: Jalžabet
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 450 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6228
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište villa rustica

  Nalazište villa rustica nalazi se oko 3,5 km SZ od Jalžabeta, na području naselja Kelemen. O životu na ovom mjestu svjedoči materijal iz različitih faza rimskog perioda. Najstarija faza naselja (2. pol. 1. st. i 1. pol. 2. st.) zasad je determinirana samo nalazima keramike, dok srednju fazu datira materijal od doba Trajana do početka 3. st. Trećoj, najmlađoj fazi pripada pronađena kamena arhitektura. Ovo nalazište nalazi se uz trasu antičke prometnice, koja je mjestimično još vidljiva na terenu.

  Lokacija: Kelemen
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 3. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1944
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Elizabete i kurija župnog dvora

  Crkva sv. Elizabete nalazi se na maloj uzvisini usred naselja Jalžabet. Jednobrodna je, sagrađena sredinom 18. st. Orijentirana je sjever-jug, s dvije istaknute bočne kapele i sakristijom uz svetište, a iz pročelja se elegantno izdiže dvokatni toranj. Unutrašnjost je bogato ukrašena oltarima, nastalim pol. 18. st. čija kvaliteta govori o radu dobre drvorezbarske radionice. Kurija župnoga dvora, smještena južno od crkve, pravokutnog je tlocrta, sa skladno oblikovanim fasadama.

  Lokacija: Jalžabet, Trg braće Radića 14, Jalžabet
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1441
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jakova

  Kapela sv. Jakova u središtu je naselja, na maloj čistini, s grobljem iza apside. Kapela se spominje u popisu župa 1334. godine. Današnja građevina još je očuvala gabarite srednjovjekovne crkve, sa dogradnjom u 1. pol. 19. st. Pravilno je orijentirana, jednobrodna s nižom i užom, polukružno završenom apsidom i tornjem iznad ulaza. Cjelokupna je unutrašnjost ukrašena žbukorezom s vegetabilnim motivima i motivima anđela i anđeoskih glavica, koje je izveo varaždinski slikar Julije Merlić 1949.

  Lokacija: Jakopovec, RKT župa sv. Martina, 42223 Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1237
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Klementa

  Kapela sv. Klementa nalazi se u središtu naselja Kelemen, na maloj uzvisini uz cestu Varaždin – Jalžabet. Pravilno je orijentirana, pravokutnoga tlocrta, s tornjem ispred glavnog ulaza i sakristijom prizidanom na južnoj strani. Svetište je
  kvadratno, nešto niže od broda, izvana utopljeno u zidnu masu. Kapela se spominje od sredine 14. st., a današnja je građevina očuvala osnovne gabarite i ziđe srednjovjekovne crkve. Barokizirana je u 18. st. kada dobiva barokni inventar.

  Lokacija: Kelemen
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1440
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Somogy

  Dvorac Somogy u Jalžabetu je jednokatna, četverokrilna građevina s unutrašnjim dvorištem. Ulazno pročelje je naglašeno plitkim rizalitom i kamenim portalom, iznad kojeg se nalazi natpis u baroknoj kartuši koja završava oblikom školjke. Iz natpisa se kronogramom može iščitati godina gradnje – 1744. Uz dvorac se nalazi očuvani manji perivoj koji je vjerojatno osnovan oko 1860. godine

  Lokacija: Jalžabet
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1744. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1576
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Elizabete

  Unutrašnjost crkve sv. Elizabete u Jalžabetu opremljena je sa kvalitetnim baroknim i kasnobaroknim inventarom, među kojim se ističu drveni polikromirani oltari – glavni oltar sv. Elizabete, oltar sv. Antuna padovanskog, oltar sv. Lovre, oltar sv. Jelene Križarice, sa sklupturalnim ukrasima i oltarnim palama, propovjedaonicom i krstionicom.

  Lokacija: Jalžabet
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1495
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Klementa

  U crkvi sv. Klementa očuvan je inventar, koji predstavlja jedinstvenu stilsku cjelinu, a sastoji se od polikromiranih drvenih oltara, propovjedaonice, oltarnih slika i orgulja, nastalih sredinom 18. st., i to glavni oltar sv. Klementa, oltar sv. Tri Kralja, oltar sv. Rozalije.

  Lokacija: Kelemen
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1494
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Jakova

  Na starijem rokoko kućištu, smjestio se manji pozitiv s 4 registra i 1 manualom mehaničkog sistema. Godine 1842.g sagradio ga je varaždinski graditelj Gotthard Steininger. Opseg manuala je C/E-c3. Na kubičnom okviru, ravno završenog ormara smjestila su se tri dekorativna polja svirala od kojih je srednje znatno niže. Završetke svirala prekriva virtuozno rezbarena drvena zavjesa.

  Lokacija: Jakopovec
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1842. god.
  Autor: Georg Gotthard Steininger

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3158
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Klementa

  Pozitiv mehaničkog sistema sa 6 registara i 1 manulaom djelo je varaždinskog graditelja Josipa Pape ml. iz 1860./70.g. Opseg manuala je C-f3. To je jedini poznati Papin pozitiv. Mali skladno oblikovani secesijski ormar ugrađen je u ogradu kora, komponiran je trodijelno s povišenim srednjim tornjem. Prekriva ga snažno raščlanjena trabeacija, ravno nad srednjim, a koso izvijena nad bočnim tornjevima. Prospekt je vertikalno raščlanjen s 4 vitka pilastrića. Nad otvorima svirala sačuvali su se ostaci nježno oblikovanih vitica florealne dekoracije. Ormar je prebojan jednolično smeđe, kapiteli i konzole su bijeli.

  Lokacija: Kelemen
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1860. god. do 1870. god.
  Autor: Josip Papa ml.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3721
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pil sv. Florijana

  Pil sv. Florijana podignut je u 19.st. u znak zaštite od požara, koji je nekoliko puta poharao Kelemen. Pil se nalazi u samom centru mjesta, na podnožju brežuljka, u neposrednoj blizini kapele, s njezine južne strane. Četverokutni postament na kojem je smješten pil je od kamena. Kip sv. Florijana je veliki kameni kip, a sv. Florijan je prikazan u odjeći rimskog ratnika, rustično oblikovanih i naglašenih crta lica. Uz desnu nogu smješten je model kapele. Kip je polikromiran.

  Lokacija: Kelemen
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1930
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pil sv. Jakoba

  Pil sv. Jakoba nalazi se na križanju uz cestu. Ima četverokutno podnožje od kamena, na kojem je uklesan križ i tekst: “Sveti Jakob moli za nas”. Kip sv. Jakoba stoji u dugoj haljini vertikalnih nabora. U desnoj ruci mu je štap, oko pasa čuturica, a na leđima široki šešir. Kip predstavlja vrijedan primjer barokne kamene plastike ovog kraja.

  Lokacija: Jakopovec
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1932
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska